Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Når du uddanner dig til maskinmester får du en bred teknisk uddannelse. Under uddannelsen kommer du nemlig til at arbejde med alt lige fra maskin- og elteknik  til sprog, jura og ledelse.

Uddannelsens opbygning

Her kan du læse mere om de enkelte semestre og fag på maskinmesteruddannelsen. Klik på de forskellige elementer, og få mere information. 

1. semester

1. semester - Værkstedsskole

På 1. semester skal du som studerende tilegne dig værkstedskompetencer. Her får du værktøjer der sætter dig i stand til at svejse, dreje, fejlfinde på elsystemer, plastiksvejse og 3D printe. Derudover får du førstehjælpskursus og grundlæggende viden om arbejdsmiljø. Du bliver klædt på til at det første praktikforløb på uddannelsen.

Introduction and First Aid Courses and Interdisiciplinary Module - 6 ECTS
Welding and Marterial Understanding - 6 ECTS
Electrical and Electronic Machinery - 6 ECTS
Thermal Machinery and Systems - 6 ECTS
Machining and Technical Drawing - 6 ECTS
2. semester

2. semester - Værkstedsskole og praktik

På 2. Semester skal du som studerende lave et værkstedsprojekt. Du bestemmer selv i samarbejde med vejlederen hvad projektet skal indeholde. Derefter skal projektet beskrives, planlægges og udføres i værkstedet. Det kan eksempelvis være xxx

2. halvdel af semesteret er i praktik i en virksomhed eller på et skib. Du søger selv praktikplads, med hjælp og støtte fra vores praktikkoordinator og praktikvejledere.

Workshop Project - 15 ECTS
Internship/On Board Training - 15 ECTS
3. semester

3. semester - Praktik

3. semester er fortsat praktik I en virksomhed, eller på et skib.

Internship/On Board Training - 30 ECTS
4. semester

4. semester - Drift af maritime anlæg

 

4. semester forbereder dig som studerende til at varetage driften af maskineriet på et skib. På semesteret gennemgår man de forskellige dele og systemer der findes i maskinrummet på et skib, og gennem simulatorøvelser øves driften af systemerne.

Igennem semesteret bruges videnskabelige metoder i alle fag til at indsamle, vurdere og analysere relevant information, både mundtligt og skriftligt.

Electrical and Electronic Machinery | - 10 ECTS
Thermal Machinery | - 10 ECTS
Human Ressource Management - 5 ECTS
Interdisciplinary Elements and Methodology | - 5 ECTS
5. semester

5. semester - Miljøanlæg og elektriske anlæg

5. semester handler om forskellige metoder til at rense spildevand, og hvordan man varetager driften af miljøanlæg som for eksempel rensningsanlæg. På 5. semester ligger der også valgfag, hvor den studerende selv kan vælge mellem forskellige valgfagspakker.

Electrical and Electronic Machinery || - 5 ECTS
Thermal Machinery || - 10 ECTS
Process Analysis and Automation | - 5 ECTS
Elective Subjects - 10 ECTS
6. semester

6. semester - Energiforsyning og energiproduktion

6. semester omhandler energiproduktion og energiforsyning . Du får som studerende viden om forskellige energiforsyningsanlæg. Det kan for eksempel være et affaldsforbrændingsanlæg, gasturbineanlæg eller biogas. Den studerende får samtidig en forståelse for hvordan den producerede energi distribueres ud i forskellige forsyningsnet.

Electrical and Electronic Machinery ||| - 10 ECTS
Thermal Machinery ||| - 10 ECTS
Process Analysis and Automation || - 5 ECTS
Environmental Management - 5 ECTS
7. semester

7. semester - Driftsoptimering og vedvarende energ

7. semester omhandler primært elautorisation. Gennem semesteret vil den studerende lære at dimensionere elektriske installationer på en sikker måde. Derudover vil den studerende blive præsenteret for nogle af de nyeste teknologier til den grønne omstilling, hvilket kombineres med vedligeholdelsesledelse. Det hele samles i et tværfagligt optimeringsprojekt.

Electrical and Electronic Machinery |V - 20 ECTS
Thermal Machinery |V - 5 ECTS
Operation and Maintenance Management - 5 ECTS
8. semester

8. semester - Bæredygtig omstilling

På 8. semester er det gennemgående tema, for den studerende, bæredygtig omstilling af en virksomhed. Den studerende tilegner sig viden om økonomi og ledelse, og den viden kombineres i et projekt med emner som nye brændstoffer, biomasse, bæredygtige udviklingsmål og livscyklusvurderinger.

Thermal Machinery V - 5 ECTS
Process Analysis and Automation | - 5 ECTS
Sustainable Business Development - 5 ECTS
Interdisciplinary Elements and Methodology - 5 ECTS
Elective Subjects - 10 ECTS
9. semester

9. semester - Bachelor praktik og bachelorprojekt

Bachelor praktik - 15 ECTS
Bachelorprojekt - 15 ECTS

Økonomi under uddannelsen

Maskinmesteruddannelsen er en SU-berettiget uddannelse, og du kan derfor få SU under hele uddannelsen.

I praktikperioderne er det meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed om de aflønner deres praktikanter eller om man er på SU. Det aftaler du selv med virksomheden. Du skal huske at afmelde din SU, hvis du får løn i praktikken, da du ellers kan risikere at betale din SU tilbage.

Udlandsophold

Som maskinmesterstuderende har du mulighed for at tage enten din praktik, et semester eller begge dele i udlandet. 

Du kan skrive til international@simac.dk, hvis du har spørgsmål til udlandsophold.

 

Globalize your future

Bæredygtighed 

På SIMAC ser vi bæredygtighed som et grundelement i alt vi foretager os lige fra vores domicil til vores undervisning. Derfor finder du heller ikke en uddannelsesretning dedikeret til bæredygtighed, da vi mener, at alle uddannelser bør have bæredygtighed i kernen. 

 

 

Innovate our future

Innovation og nytænkning er en del af alle SIMACs uddannelser, og vi har en lang tradition med studerende, der har deltaget og vundet nationale og internationale innovations- og entreprenørkonkurrencer. Vi ved, at vores studerende skal være en del af fremtidens grønne, innovative løsninger til mangeartede problemstillinger, og derfor vil vi på SIMAC altid stå klar til at gøre alt, hvad vi kan gøre, for at hjælpe, støtte og vejlede de studerende, der ønsker at tage aktiv del i Danmarks entreprenante miljø.

Innovate our future

outdated-browser