Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Stor stigning i optaget til august

29. juli 2019 af SIMAC

Stor stigning i optaget til de maritime uddannelser på SIMAC

SIMAC har kort efter midnat sendt besked til 163 ansøgere om, at de er optaget på en af uddannelserne til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer med start 19. august. I forhold til 2018 er der tale om en stigning i optaget fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) til SIMACs uddannelser på 31%. For 2019 som helhed forventes en stigning i optaget på omkring 20%.

”Vi er meget tilfredse med, at den stigning, vi så i vinteroptaget på skibsføreruddannelsen, ser ud til at være udtryk for en tendens, der yderligere er styrket her ved sommeroptaget. Professionsbacheloruddannelsen som skibsfører er på et internationalt konkurrencedygtigt niveau, og det er positivt, at vi som uddannelsesinstitution kan bidrage med de fremtidige kompetencer, der vil være behov for til at udvikle maritime erhvervsinitiativer.” Udtaler Studierektor Jan Askholm.

På maskinmesteruddannelsen har SIMAC også et rigtig fint optag. Der er fokus på, at der i fremtiden er et stigende behov for STEM-kompetencer og for uddannelser, der kan bidrage til opfyldelsen af FN’s mål for en bæredygtig global udvikling. Derfor vil man også i fremtiden gøre endnu flere talentfulde uddannelsessøgende opmærksomme på, at der på SIMAC tilbydes spændende tekniske uddannelser med rigtig gode beskæftigelses- og karrieremuligheder. De fremtidige øgede muligheder for at udnytte havet som kilde til energi, føde, frisk vand og andre råstoffer vil øge efterspørgslen efter maritime kompetencer.

”Mange forbinder maskinmestre med det maritime, men der er også mulighed for at arbejde med moderne teknologi på land. Lys, vand, varme og energi ikke mindst. Maskinmestre er en gevinst for enhver virksomhed, fordi de netop ved noget om det hele” udtaler direktør Jesper Bernhardt.

I de kommende år forventer SIMAC et øget optag, og man ser frem til Nyt SIMAC på Svendborg Havn, der i endnu højere grad giver mulighed for et øget samarbejde med erhvervet og yderligere opbygning af forskningsaktiviteter, som dermed styrker opfyldelsen af de langsigtede læringsmål for de maritime uddannelser. Desuden forventes, at den positive udvikling i optaget på skibsføreruddannelsen fortsætter.

For yderligere oplysninger kontakt Studierektor Jan Askholm på tlf. 72215522

outdated-browser