Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Organisationen

Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitikken udgør den overordnede ramme, som SIMAC har formuleret på en lang række centrale områder. Der er formuleret i alt otte delpolitikker:

  • Stærke kompetencer til erhvervet
  • Uddannelser med kvalitet 
  • Pædagogisk tilgang 
  • Globalisering 
  • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  • Rekruttering af studerende 
  • Trivsel og fastholdelse af studerende 
  • Kvalitetssystem og kvalitetsarbejde.

Politikken afspejler, at SIMACs studerende er i centrum. Vi opfatter læring som en aktiv proces, hvor den studerende udnytter den viden, de opnår i studier og undervisning til at udvikle nye ideer og koncepter. Vores lærings- og undervisningsformer giver de studerende evnen til at skabe viden i fællesskab med hinanden, vejledere, undervisere og erhvervet.

Alle aktiviteter gavner de studerende og underbygger, at SIMACs dimittender har kompetencer, der matcher behovet hos det maritime erhverv.

Uddannelsespolitikken beskriver SIMACs holdning til uddannelse, og i form af delpolitikker fastlægges principper for maritime uddannelser og kurser. Politikken afspejles i medarbejdernes engagement for at skabe de bedst mulige uddannelser og den bedst mulige hverdag for vores studerende. Kvaliteten af vores uddannelser er høj, og vi sikrer løbende, at den ligger på en højt internationalt niveau, der matcher erhvervets forventninger og behov.

Læs hele uddannelsespolitikken her: Uddannelsespolitik.

outdated-browser