Bliv studerende
Svendborg som studieby
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Specialkurser

Projektledelse

Projekter i maritime organisationer

Uddannelsen udbydes sammen med Fyns Maritime Klynge.

 

Forudsætninger:

Praktisk erfaring med projekter i maritime organisationer.

 

Formål og sigte:

 • At kursusdeltagere tilegner sig viden om projektledelse
 • At kursusdeltager bliver i stand til at analysere og diskutere projekter ud fra et fagligt grundlag
 • At kursusdeltageren opnår en forståelse for interaktionen mellem baseorganisationen og projektorganisationen
 • At kursusdeltageren bliver i stand til at analysere egne projekter og interessenter ud fra et fagligt grundlag

 

Indhold:

 • Definition af et projekt og projektfundamentet
 • Projektmandatet, projektejer-rollen og planlægning af et projekt
 • Organisering, opfølgning og ledelse af et projekt
 • Forskellige projektypper og standarter inden for projektledelse
 • Innovation og projekter (fra idé til projekt)

 

Målbeskrivelse:

Ved kursets afslutning har kursisten:

 • Viden om og forståelse for teorien bag projekter og projektledelse
 • Viden om og forståelse for de mest grundlæggende projektledelsesværktøjer

 

Ved kursets afslutning skal kursisten kunne:

 • Analysere projektoplæg samt udarbejde projektoplæg på baggrund af en projektidé
 • Anvende grundlæggende projektledelsesværktøjer inden for projektledelse
 • Give forslag til hensigtsmæssige tiltag på konkrete projekter
 • Lede mindre projekter indenfor maritime organisationer

 

Kursusform:

Kurset består af teoretiske og praktiske oplæg, dialogbaseret øvelser og arbejde i grupper. Oplæg er som udgangspunkt på dansk, men enkelte oplæg kan være på engelsk

Kursistens vejledende totale arbejdsindsats er 135 timer fordelt på følgende timer:

Forberedelse til kursus: ca. 70 timer Konfrontationstimer: ca. 30 timer

Forberedelse af refleksions-opgave: ca. 35 timer

 

Undervisere:

Thomas Gulløv Longhi er ansat som uddannelsesleder og kursusleder på SIMAC. Thomas har undervist i projektledelse i mere end 15 år og har en stor erfaring med såvel ledelse som projektledelse. Dette gælder udvikling og undervisning på alle niveauer af projektledelse fra grundlæggende kurser til kurser på bachelor, kandidat og masterniveau. Thomas har ligeledes stor erfaring i at arbejde med praktisk projektledelse i både offentlige og private organisationer. Thomas er uddannet Cand.merc. i International Management og har en ph.d. i erhvervsøkonomi.

Thomas Holm Nordfeldt Rasmussen er ansat som lektor i specialiseringsteamet på SIMAC, og har undervist i nautiske fag og management fag på SIMAC i mere end 20 år. Endvidere har Thomas stor erfaring med afvikling af kurser og workshops i Innovation & Entreprenørskab. Han er uddannet Skibsfører og Navigationslærer – og har en MBA i Shipping & Logistik fra CBS.

Kasper Hemmingsen er ansat som adjunkt i grundteoriteamet på SIMAC. Kasper er uddannet dual skibsofficer fra SIMAC og besidder dermed kompetencer på den nautiske såvel som den tekniske side. Kasper har siden 2015 været ansat på SIMAC, hvor han primært underviser på maskinmesteruddannelsen inden for termiske maskiner og anlæg. Kasper er endvidere i gang med at læse en Master i projekt- og innovationsledelse på SDU.

 

Evaluering:

Kursisten afleverer en refleksionsopgave 14 dage efter afslutning af kurset, der bedømmes (assessed) (B/IB). Refleksionsopgaven kan udarbejdes på dansk/engelsk.

Omfang: max. 10 sider (1 side = 2.400 anslag inkl. mellemrum)

Indlevering: Opgaven fremsendes til training@simac.dk

Betingelse for bedømmelse:

 • Deltagelse i kursus (der vil være tilbud om egen-betalt ophold i forbindelse med kursus)
 • Individuelt udarbejdet refleksions-dokument

Opnåelse af bedømmelsen (B):

Gives for en refleksions-opgave, der demonstrerer at:

Kursisten demonstrerer en minimal acceptabel grad af opfyldelse af fagets kompetencemål i målbeskrivelsen. Ved bedømmelsen (B) udstedes et bevis for deltagelse og beståelse af kurset. Ved ikke bestået prøve i første forsøg gives mulighed for genindlevering af revideret refleksions-opgave.

 

Litteratur til kurset:

Dette er et eksempel på litteratur. Den endelige litteratur meddeles kursisten i forbindelse med tilmelding.

Andersen, E.S. & Eskerod, P. (2017) Projektsucces – Hvad enhver leder bør vide om projekter og projektledelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Udvalgte artikler og notater

 

Kursustidspunkt:

Modul 1:            Forår 2020 (internatophold)

Modul 2:            Forår 2020 (internatophold)

Modul 3:            Forår 2020

 

Priser & tilmelding:

Kontakt Lea fra ShareFifty5 for tilmelding.

Lea Apollo
Leder Start-up Hub
lea.hillerup.apollo@svendborg.dk

outdated-browser