Bliv studerende
Svendborg som studieby
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Vejledning til prøveafholdelse

 

Generelt:

Denne vejledning er lavet for at hjælpe skoler og censorer, når der skal afholdes prøver i fritidssejlads under bemyndigelse af SIMAC.

 1. Kursusudbyder kontakter en SIMAC-bemyndiget censor minimum 14 dage før prøvens afholdelse.
  Censorer findes her.

  En censor kan max eksaminere 12 i duelighed/speedbåd eller 6 i yachtskipper per prøve.
  Ved kombineret teori og praktisk tæller dette for 2 prøver per person dvs. max 6 personer.
  Samme censor må ikke bruges flere gange i træk.
 2. Censor anmelder prøven til fritidssejler@simac.dk minimum 14 dage før - herefter oprettes prøven
  Anmeldelsen skal indeholde prøvetype, dato, tid og sted for afholdelse, antallet af deltagere og kontaktperson.
  Ved praktiske prøve skal det desuden oplyses hvilket fartøj, der påtænkes anvendt ved prøven.
 3. Når prøven er oprettet, tilmelder eleverne sig prøven på https://mtsd.nemtilmeld.dk/
 4. Censor kontrollerer, at eleven har tilmeldt sig prøven ved at eleven fremviser bekræftelsesmail for tilmelding. Samt opfylder krav for at aflægge prøve.
 5. Efter prøven sender censor en liste med navn samt Bestået/Ikke Bestået.
   

Specielt vedr. Y3 eksamen:

 1. Fritidssejler sender faktaprøven til censor senest 8 dage før eksamen.

 2. Eleven har:
  1. Duelighedsbevis eller speedbådsbevis
  2. Bevis for praktisk gennemgang af redningsmidler til søs
  3. Modtaget praktisk gennemgang i slukning af mindre brande med håndslukkere af relevant type

Specielt vedr. Y1 eksamen:

 1. Projekter skal være censor i hænde senest 10 dage før eksamen.

 2. Eleven har:
  • Bestået eksamen som Yachtskipper af 3. grad,
  • Bevis for deltagelse i praktiske øvelser i betjening af de tekniske navigeringsmidler
  • Bevis for gennemført anerkendt kursus i udvidet førstehjælp,

Specielt vedr. Duelighedsprøver i sejlads og speedbådskørekort:

 1. Censor udsteder et midlertidigt bevis, som gælder i 4 uger.
 2. Ved praktiske prøver er det censor, der alene afgør om vejrforholdene på prøvedagen passer til den anmeldte prøvetype.
 3. Såfremt en praktisk prøve må aflyses, skal Fritidssejler oplyses om dette hurtigst muligt.
 4. Censor har pligt til at sikre, at fartøjet, der anvendes til prøven, opfylder de kriterier, der er nødvendige for, at prøven kan gennemføres og godkendes.

 

outdated-browser