Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Vejledning til prøveafholdelse

 

Generelt:

Denne vejledning er lavet for at hjælpe skoler og censorer, når der skal afholdes prøver i fritidssejlads under bemyndigelse af SIMAC.

 1. Prøven afvikles med en SIMAC-bemyndiget censor. Kursusudbyder anmelder forestående eksamen på fritidssejler@simac.dk minimum 14 dage før prøvens afholdelse. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om prøvetype, dato, tid og sted for afholdelse, antallet af deltagere og kontaktperson. Såfremt anmeldelsen omhandler praktisk prøve i duelighed i sejlads, skal det desuden oplyses, hvilket skib, der påtænkes anvendt ved prøven.
 2. Prøveafholder sikrer, at de anmeldte prøvedeltagere opfylder adgangskriterierne for prøven.
 3. Når prøven er anmeldt, tilsender Fritidssejler en forespørgsel til de censorer, som bor i området for prøveafholdelsen. Bemærk, at censor skal udvælges efter “tilfældighedsprincippet”, hvorfor Fritidssejler vælger blandt de censorer, som stiller sig til rådighed for prøven.
 4. For Y3, Y1 og SRC er det kun de deltagere, som har betalt for deltagelse, der kan opnå adgang til prøven. For duelighedsprøver og speedbådskørekort betaler deltagerne gebyr til udbyder eller censor.
 5. Ved praktiske prøver er det censor, der alene afgør om vejrforholdene på prøvedagen passer til den anmeldte prøvetype. Såfremt en praktisk prøve må aflyses, skal SIMAC Training oplyses om dette pr. mail hurtigst muligt. Desuden har censor bemyndigelse til at søge en ny dato for prøveafholdelse og kan aftale direkte med kontaktpersonen. Censor har pligt til at sikre, at det anmeldte fartøj, der anvendes til prøven, opfylder de kriterier, der er nødvendige for, at prøven kan gennemføres og godkendes.
 6. Senest 5 arbejdsdage efter den afholdte prøve skal censor returnere godkendelseslister til SIMAC Training med angivelse af prøveresultatet (se formular til aflevering her).
 7. Bortset fra SRC prøver afregnes censor fra SIMAC Training. Censor udfylder oplysningsliste med de for prøven relevante oplysninger. Afregning og bilag skal fremsendes elektronisk. Såfremt afregningen indeholder personfølsomme data, sendes den via. e-boks eller til sikkermail@simac.dk. SIMAC Training forestår indberetning til lønsystem, samt indberetning til SKAT.
 8. SIMAC udsteder beviser, og sendes direkte til deltagerne, så det er yderst vigtigt at vi modtager korrekte og fyldestgørende personoplysninger om kursisterne.

 

Specielt vedr. Y3 eksamen:

 1. Når den anmeldte prøve er en Y3-eksamen, fremsender Fritidssejler den skriftlige test til censor senest 8 dage før eksamen.
 2. Efter endt eksamen returneres den skriftlige test til Fritidssejler.

 

Specielt vedr. Y1 eksamen:

 1. Såfremt den anmeldte prøve er en Y1-eksamen skal kontaktpersonen oplyses om dato for prøvedeltagernes fremsendelse af projektopgave. Projekter skal være SIMAC Training i hænde senest 10 dage forud for eksamen.
 2. Projekter skal være censor i hænde senest 8 hverdag før eksamens afholdelse.

 

Specielt vedr. Duelighedsprøver i sejlads:

 1. Det kan ikke garanteres at censor til praktisk prøve er den samme som censor til teoretisk prøve, da censor skal tildeles ud fra ”tilfældighedsprincippet”.
 2. Censor udsteder et midlertidigt bevis, som gælder i 4 uger.

 

Specielt vedr. Speedbådskørekort:

 1. Censor udsteder et midlertidigt bevis, som gælder i 4 uger.

 

outdated-browser