Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Kvalitetsstyring

Kvalitetspolitik

Læs mere om hvordan SIMAC sikrer kvalitet of udvikling af uddannelserne i forhold til vores vision om at uddanne fagligt stærke profiler til den maritime branche.

Læs kvalitetspolitikken

Kvalitetspolitikken er et understøttende element i forhold til SIMACs strategi, og er med til at kvalitetssikre og videreudvikle uddannelserne på SIMAC og sikre, at vi efterlever vores ambitiøse vision om at uddanne højt kvalificerede maritime ledere, samt SIMACs målsætning om at være et nationalt og internationalt anerkendt maritimt uddannelsescenter.

Hele kvalitetspolitikken kan læses her: Kvalitetspolitik.

outdated-browser