Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Hæderspris på 500.00 kr.

Ministeriet har besluttet at uddele 500.000 kr. til en underviser fra den maritime uddannelsessektor. De 200.000 kr. gives som en personlig hæderspris. De 300.000 kroner gives som en rammebevilling, der skal anvendes inden for et år efter at bevillingen er givet. Rammebevillingen administreres af prismodtagerens ansættelsessted og er inkl. overhead. Priserne vil kunne komme til udbetaling primo 2020.

Til grund for ministeriets udvælgelsen lægges, at:

 1. underviseren bidrager ekstraordinært til at opnå stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende
 2. underviseren formidler vanskeligt stof på en inspirerende måde og giver konstruktiv feedback til de studerende
 3. underviseren spiller en væsentlig rolle for fornyelse og kvalitetsudvikling af undervisningen, f.eks. gennem introduktion af nye undervisningsmetoder og ny teknologi eller inddragelse af ny forskningsbaseret viden, til gavn for de studerende
 4. underviseren deler erfaringer med og inddrager kollegaer og feedback fra de studerende i udviklingen af egen undervisning
 5. underviseren understøtter relevans i undervisningen, f.eks. gennem inddragelse af erfaringer fra praksis og inspiration fra eksterne parter


Bemærk at ovenstående fem kriterier er defineret af ministeriet. Det er ligeledes de kriterier, som indstillingsblanketten til ministeriet er bygget op efter. Det er derfor disse fem kriterier, som SIMAC tager udgangspunkt i forbindelse med den videre indstillingsproces.

Det maritime rektorkollegie har nedsat en jury for den maritime uddannelsessektor, som indstiller den endelige kandidat til ministeriet. Hver uddannelsesinstitution kan kun indstille en kandidat.

Ministeriet og det maritime rektorkollegie har defineret følgende ovenstående retningslinjer for processen:

 • De indstillede kandidater skal være i et ansættelsesforhold på den uddannelsesinstitution, der indstiller
 • Hver institution kan indstille én kandidat til juryen for de maritime uddannelser
 • De studerende skal involveres i indstillingen og udvælgelsen af kandidater
 • Kandidater kan ikke bringe sig selv i forslag

Procesplan

Nedenfor ses procesplan for SIMACs egen indstillingsproces. Deadline for indstilling af kandidaten til rektorkollegiet er fredag d. 18 oktober. SIMAC har valgt, at processen skal forgå igennem fire procestrin. Først skal hver uddannelsesleder indstille kandidater pr. uddannelse, og MSU har ligeledes ret til at indstille kandidater. Dernæst træder et rådgivende udvalg sammen og rådgiver Studierektor til, hvem de mener der bør indstilles som SIMACs kandidat. Afslutningsvis beslutter studierektor, hvem der skal indstilles til den videre proces, og der forberedes materiale til den videre proces.

 1. Indstilling fra uddannelsesleder og MSU.
  a. Hver uddannelsesleder indstiller kandidater. De studerendes tilbagemeldinger i undervisningsevalueringen inddrages i vurderingen af, hvem uddannelseslederne indstiller.
  b. MSU har ret til at indstille kandidater til prisen.
  c. Indstillingen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan kandidaten lever op til HVERT af de fem udvælgelseskriterier.
  d. Deadline for indstilling: 20.september
  e. Ansvar for delproces: Uddannelseslederen har ansvaret for processen for at indstille kandidater. MSU har ret til at indstille kandidater til prisen.

 2. Rådgivende udvalg peger på en kandidat.
  a. Et rådgivende udvalg peger på SIMACs kandidat til undervisningsprisen. Udvalget består af følgende:

        i. Tre studerende: En fra hver uddannelse.
       ii. Studierektor
      iii. Uddannelsesledere.
      iv. To fagansvarlige undervisere. Er underviseren en af de seks indstillede, kan de ikke deltage i det rådgivende udvalg.

  b. Deadline for indstilling fra det rådgivende udvalg: 27.september.
  c. Ansvar for delproces: Studierektor har ansvar for processen.

 3. Studierektor træffer endelig afgørelse om, hvilken underviser der skal indstilles.
  a. Deadline for indstilling fra det rådgivende udvalg: 30.september.
  b. Studierektor orienterer den øvrige direktion og øvrige medarbejdere.
  c. Ansvar for delproces: Studierektor har ansvar for processen.

 4. Endelig udarbejdelse af indstillingsmateriale.
  a. Der udarbejdes en færdig indstilling med udgangspunkt i de fem udvælgelseskriterier.
  b. Der udarbejdes en kort videopræsentation om indstillingen og hvorfor netop denne underviser er blevet indstillet.
  c. Materialet fremsendes til rektorkollegiet.
  d. Deadline for indstilling fra det rådgivende udvalg: 18. oktober.
  e. Ansvar for delproces: Studierektor har ansvar for processen og kan søge hjælp ved projektkontoret.

Ved spørgsmål kontakt kvalitetskoordinator

Simon Olesen
sdo@simac.dk
+45 7221 5514