Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Adgangskrav

Herunder ses den fulde liste over gymnasiale uddannelser, der giver adgang til vores uddannelser:

1) Almen studentereksamen (stx).
2) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).
3) Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning.
4) Merkantil studentereksamen (hhx).
5) Teknisk studentereksamen (htx).
6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A. P. Møller Skolen.
7) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).
8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).
9) Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.
Stk. 2. International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet.
Stk. 3. Bevis for merkantil eux 1. del sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1.
Stk. 4. Adgangskravet kan opfyldes med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne ved ansøgning om optagelse på visse tekniske uddannelser, jf. bilag 1.
Stk. 5. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderer udenlandske eksaminer i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

outdated-browser