Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Forskning og udvikling

SIMACs maritime forsknings- og udviklingsindsats fremmer direkte eller indirekte FN’s universelle mål for bæredygtig udvikling.

SIMAC er en videninstitution, som har en lang og stærk tradition for maritim innovation/udvikling i samarbejde med de maritime erhverv og forskningsinstitutioner. Vores forsknings- og udviklingsindsats er anvendelsesorienteret. Vi sætter vores viden og kompetencer i spil regionalt, nationalt og globalt.

SIMAC forsker og udvikler for at styrke kvaliteten i uddannelserne og for at bidrage til udviklingen af praksisfeltet. Vi integrerer den højeste viden med bedste praksis, så vores studerende er rustet til nutiden, og bidrager til fremtidens bæredygtige løsninger inden for søfart samt drift og vedligehold på land.

Gennem forskningsnetværket Maritime Research Alliance samarbejder SIMAC med forsknings- og uddannelsessektoren for at styrke de maritime kompetencer i Danmark og gøre det nemt at få overblik over den maritime forskning.

Bluefuture kan du lade dig inspirere af de anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsprojekter, som den maritime professionssektor er i gang med.

Har du en idé, eller ønsker du at undersøge muligheden for et samarbejde, kan du kontakte Thomas Gulløv Longhi eller finde en forsker gennem Maritime Research Alliance eller Bluefuture.

E-mail tgu@simac.dk

Mobilnummer +45 7221 5651

outdated-browser