Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Til lands eller til vands Fagpakker og specialisering Semestre Om uddannelsen Studielivet Kom på besøg

Skab din fremtid som maskinmester hos SIMAC

Uanset om  din passion ligger til lands eller vands, er SIMAC det perfekte springbræt til at starte din karriere som maskinmester. Vores dygtige undervisere, topmoderne faciliteter og tætte forbindelser til industrien sikrer, at du får de nødvendige kompetencer og viden til at nå dine mål. Bliv klogere på dine mange muligheder her.

Hvad laver en maskinmester?

Som maskinmester vil du arbejde med teknik, automation og ledelse, og du vil have ansvaret for at sikre, at avancerede maskiner og anlæg fungerer optimalt. Du vil også være ansvarlig for vedligeholdelse, reparation og optimering af disse systemer. Derudover vil du arbejde med energioptimering, miljøstyring og sikkerhed.

Maskinmester til lands eller til vands

En maskinmesteruddannelse hos SIMAC åbner døre til mange spændende karrieremuligheder, og det bedste er, at du kan vælge, om du vil forfølge en karriere til lands eller til vands — i Danmark eller i udlandet.

Maskinmester til lands

Vil du gøre en forskel på landjorden? Som maskinmester til lands vil blive uddannet til at designe, styre og vedligeholde avancerede teknologisystemer, og du vil spille en afgørende rolle i at opretholde en effektiv drift. Hos SIMAC vil din praktik typisk foregå i en større virksomhed, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for områder som bæredygtighed, automatisering og processtyring.

Maskinmester til vands

Er du klar til at erobre de syv have? Som en del af din uddannelse hos SIMAC kan du vælge at specialisere dig inden for søfart. Du vil lære om drift, vedligeholdelse og reparation af skibsmaskiner, og du vil arbejde med energioptimering og sikkerhed ombord. Efter endt uddannelse vil du være klar til at tage ansvar for tekniske opgaver ombord på skibe over hele verden.

Fagpakker og specialisering

Når du uddanner dig til maskinmester, får du en bred teknisk uddannelse. Men du har også mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse gennem valgfag og ved at vælge en specialisering. 

Valgfagspakke

INDUSTRY TECHNOLOGY

På denne linje får du blandt andet undervisning i robotteknologi, avanceret PLC og styringsværktøjer samt fejlfinding på elsystemer. Linjen er målrettet jobs i virksomheder indenfor energiproduktion og forsyning, produktion eller service.

Valgfagspakke

MARINE ENGINEERING

Denne linje er obligatorisk hvis du ønsker at komme ud at sejle. Linjen omhandler blandt andet sikkerhed til søs, røgdykkerkursus, drift af maskinrum samt et afsluttende vagtholdskursus i vores Full Mission maskinrumssimulator.

Valgfagspakke

MANAGEMENT AND LEADERSHIP

Denne linje klæder dig på til et lederjob i større industrivirksomheder. Den indeholder blandt andet formidlingsteknik, virksomheden i en globaliseret verden og forhandlingsteknik.

Derudover er der Innovation og entreprenørskab, hvor du prøver kræfter med idegenerering og forretningsudvikling.

Valgfagspakke

MIX AND MATCH

Her kan du selv sammensætte den valgfagspakke, der passer dig bedst.

Semestrene på maskinmesteruddannelsen

Maskinmesteruddannelsen har ni semestre, hvor du kommer til at arbejde med alt lige fra maskin- og elteknik til sprog, jura og ledelse.

Uddannelsen foregår på dansk, selvom fagene står på engelsk. 

1. semester
Introduction and First Aid Courses and Interdisiciplinary Module - 6 ECTS
Welding and Marterial Understanding - 6 ECTS
Electrical and Electronic Machinery - 6 ECTS
Thermal Machinery and Systems - 6 ECTS
Machining and Technical Drawing - 6 ECTS
2. semester
Workshop Project - 15 ECTS
Internship/On Board Training - 15 ECTS
3. semester
Internship/On Board Training - 30 ECTS
4. semester

4. semester - Drift af maritime anlæg

 

4. semester forbereder dig som studerende til at varetage driften af maskineriet på et skib. På semesteret gennemgår man de forskellige dele og systemer der findes i maskinrummet på et skib, og gennem simulatorøvelser øves driften af systemerne.

Gennem semesteret bruges videnskabelige metoder i alle fag til at indsamle, vurdere og analysere relevant information, både mundtligt og skriftligt.

Electrical and Electronic Machinery | - 10 ECTS
Thermal Machinery | - 10 ECTS
Human Ressource Management - 5 ECTS
Interdisciplinary Elements and Methodology | - 5 ECTS
5. semester

5. semester - Miljøanlæg og elektriske anlæg

5. semester handler om forskellige metoder til at rense spildevand, og hvordan man varetager driften af miljøanlæg som for eksempel rensningsanlæg. På 5. semester ligger der også valgfag, hvor den studerende selv kan vælge mellem forskellige valgfagspakker.

Electrical and Electronic Machinery || - 5 ECTS
Thermal Machinery || - 10 ECTS
Process Analysis and Automation | - 5 ECTS
Elective Subjects - 10 ECTS
6. semester

6. semester - Energiforsyning og energiproduktion

6. semester omhandler energiproduktion og energiforsyning. Du får som studerende viden om forskellige energiforsyningsanlæg. Det kan for eksempel være et affaldsforbrændingsanlæg, gasturbineanlæg eller biogas. Den studerende får samtidig en forståelse for hvordan den producerede energi distribueres ud i forskellige forsyningsnet.

Electrical and Electronic Machinery ||| - 10 ECTS
Thermal Machinery ||| - 10 ECTS
Process Analysis and Automation || - 5 ECTS
Environmental Management - 5 ECTS
7. semester

7. semester - Driftsoptimering og vedvarende energi

7. semester omhandler primært elautorisation. Gennem semesteret vil den studerende lære at dimensionere elektriske installationer på en sikker måde. Derudover vil den studerende blive præsenteret for nogle af de nyeste teknologier til den grønne omstilling, hvilket kombineres med vedligeholdelsesledelse. Det hele samles i et tværfagligt optimeringsprojekt.

Electrical and Electronic Machinery |V - 20 ECTS
Thermal Machinery |V - 5 ECTS
Operation and Maintenance Management - 5 ECTS
8. semester

8. semester - Bæredygtig omstilling

På 8. semester er det gennemgående tema for den studerende, bæredygtig omstilling af en virksomhed. Den studerende tilegner sig viden om økonomi og ledelse, og den viden kombineres i et projekt med emner som nye brændstoffer, biomasse, bæredygtige udviklingsmål og livscyklusvurderinger.

Thermal Machinery V - 5 ECTS
Process Analysis and Automation ||| - 5 ECTS
Sustainable Business Development - 5 ECTS
Interdisciplinary Elements and Methodology || - 5 ECTS
Elective Subjects - 10 ECTS
9. semester

9. semester - Bachelor praktik og bachelorprojekt

Bachelorpraktik - 15 ECTS
Bachelorprojekt - 15 ECTS

Om maskinmesteruddannelsen

Hvordan søger jeg ind på maskinmesteruddannelsen? Kan man få løn som maskinmesterstuderende? Hvor kan jeg få arbejde som maskinmester? Få svar på alt det praktiske om maskinmesteruddannelsen her!

Meget mere end bare en uddannelse

På SIMAC får du ikke blot en uddannelse, men også en unik oplevelse. Vi er en af Danmarks største maritime uddannelsesinstitutioner med mere end 900 studerende. SIMAC er derfor en fantastisk mulighed for at møde nye mennesker, skabe venskaber og opbygge et stærkt netværk inden for dit fagområde. Vi har et helt unikt studiemiljø og tilbyder mange forskellige aktiviteter, som gør din studietid til noget særligt. Du kan blandt andet deltage i sociale arrangementer, foredrag og meget mere, hvor du kan blive en del af fællesskabet og få nye oplevelser.

Studielivet på SIMAC

Kom på besøg

Meget kan du læse dig til, men vores uddannelser skal opleves. Kom på besøg eller deltag i vores infomøder, hvor du kan få en forsmag på, hvad det vil sige at være studerende på SIMAC.

Tilmeld dig nu

outdated-browser