Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Karriere Uddannelsens opbygning Om Uddannelsen Studielivet Kom på besøg

Verdens stærkeste maritime lederuddannelse

Hvis man vil frem i verden og sætte sit præg på fremtidens ledelse inden for den maritime sektor, så er skibsofficersuddannelsen det helt rigtige valg. Du får en helt unik viden om alle aspekter af moderne skibsdrift.

Vores planet står over for en kæmpe klimamæssig udfordring. SIMAC vil gerne gå forrest inden for den maritime sektor, når det kommer til bæredygtig sejlads. Har du ambitionerne, og vil du være med til at sætte dit præg på fremtiden? Start din rejse som skibsofficer i dag. 

Karriere

Med en uddannelse som dual skibsofficer bliver du en attraktiv medarbejder i den maritime branche, både til søs og på land. Din alsidige viden giver dig et unikt indblik i skibsfarten, hvilket ofte fører til, at dual-uddannede besidder nogle af de højeste positioner i den maritime industri. Udover din brede faglige viden bliver du også en kompetent leder, og derfor findes der jobmuligheder i alle brancher. 

 

Maskinmester

Den ene del af den duale skibsofficersuddannelse er maskinmesteruddannelsen. Her tilegner du dig teknisk viden om alt fra termodynamik til el og automation. Med denne viden kan du arbejde i alle tekniske sektorer som eksempelvis projektleder i vindenergi-sektoren eller som sælger af teknisk udstyr. 

Skibsfører

Den anden del af skibsofficersuddannelsen er skibsføreren. Her undervises du i nautiske emner og navigation. Du får en forståelse for, hvordan skibets opererer sikkert fra havn til havn, og hvordan det gøres på den mest bæredygtige facon. 

Uddannelsen 

Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning med arbejde i studiegrupper kombineret med brug af simulatorer og laboratorier.

I løbet af uddannelsen skal du i praktik på et skib over to perioder. Den første praktik giver dig mulighed for at afprøve de teorier og metoder, du har lært, samt samle erfaringer. Den sidste periode giver dig mulighed for at prøve dig selv af, inden du selv skal ud og stå med ansvaret.

Udover at gøre dig endnu dygtigere, giver din praktik dig mulighed for at opbygge nogle gode kontakter og et godt netværk i erhvervslivet.

Semestrene som skibsofficer

Skibsofficersuddannelsen består af 8 semestre på juniordelen af uddannelsen, og mellem 1 og 4 semestre på seniordelen, alt afhængigt af, hvad du vælger. 

Nedenfor kan du se, hvordan uddannelsen er opbygget og hvilke fag, man skal have. Du kan klikke på de forskellige fag og læse om, hvad de indeholder. 

Uddannelsen foregår på dansk, selvom fagene står på engelsk. 

Juniorofficer

1. Semester skibsofficer

På 1. semester af skibsofficersuddannelsen har man undervisning med 1. semester på maskinmesteruddannelsen. Her bruges semesteret på værkstedsskolen. 

Introduction and First Aid Courses and Interdisiciplinary Module
Welding and Material Understanding
Machining and Technical Drawing
Electrical and Electronic Machinery
Thermal Machinery and Systems
2. semester skibsofficer

På 2. semester har man et halvt semester med undervisning og et halvt semester med praktik. Her har man undervisning med skibsføreruddannelsen, og det er på dette semester, men får kompetencerne man skal bruge i sin første praktikperiode. 

Safety and Seamanship
On Board Training
3. semester skibsofficer

På dette semester starter den teoretiske undervisning, hvor man de primært følger skibsføreruddannelsen. 

Nautical Science I
Ship Technology I
Maritime Law I and HSEQ
Interdisciplinary Elements and Methodology I
4. semester skibsofficer

På dette semester bliver der igen introduceret fag fra maskinmesteruddannelsen men man fortsætter også med fag fra skibsføreruddannelsen. Her oplever man derfor virkelig det duale element i uddannelsen. 

Nautical Science, Operational Level
Electrical and Electronic Machinery I
Thermal Machinery I
5. semester skibsofficer

På 5. semester af skibsofficersuddannelsen har man 6 forskellige fag, og man har undervisning med både skibsførerstuderende og maskinmesterstuderende. 

Proces Analysis and Automation
Ship Technology II
Thermal Machinery II
Maritime Law II
Valgfag og Interdisciplinary technical project (Technical Operation and Cargo Handling)
6. semester skibsofficer

På 6. semester har man et halvt semester med undervisning, hvorefter den længere praktikperiode starter. Dette semester er også det sidste på juniordelen af skibsofficersuddannelsen, hvor du har undervisning. 

Nautical Science, Tactical Level
Electrical and Electronic Machinery II
Valgfag
On Board Training
7. semester skibsofficer

Hele dette semester er praktik. Du kan under praktik-siden af skibsofficersuddannelsen læse meget mere om dine muligheder i praktikken.  

On board training
8. semester skibsofficer

Dette er sidste semester på juniordelen af skibsofficersuddannelsen. Her har du praktik og skriver bachelor projekt. Efter dette semester kan man kalde sig for Professionsbachelor i Maritim Transport og Skibsledelse eller Bachelor of Maritime Transport and Ship Management på engelsk.

On board training
Bachelor Project

Seniorofficer

Senior skibsfører

Vælger du at tage den fulde skibsføreruddannelse, skal du have dette semester på senioruddannelsen. Herefter kan du kalde sig skibsfører eller du kan læse videre til skibschef. 

Master Mariner - 5 ECTS
Human Ressource Management - 5 ECTS
Dual Officers Management - 5 ECTS
Dual Offer Ship Operations - 10 ECTS
Electives - 5 ECTS
Senior maskinmester 1. semester

Ønsker du at uddannet helt til maskinmester skal du have et par semestre mere. Det kan du vælge at gøre efter dit skibsførersemester eller direkte efter junioruddannelsen. 

Thermal Machinery ||| - 10 ECTS
Electrical and Electronic Machinery ||| - 10 ECTS
Process Analysis and Automation || - 5 ECTS
Elective subjets - 5 ECTS
Senior maskinmester 2. semester

På dette semester afsluttes alle fag på maskinmesteruddannelsen, og du kan nu kalde dig maskinmester eller, hvis du også har taget skibsførersemesteret, kan du kalde dig skibschef. 

Operation og Electrical Systems and Electrical Practice - 5 ECTS
Thermal Machinery |V + V - 15 ECTS
Dual Officers Management - 5 ECTS
Process Analysis and Automation ||| - 5 ECTS
Senior maskinmester 3. semester

Dette er det sidste semester på hele skibsofficersuddannelsen. Dette er et valgfrit semester, der udelukkende består af El og afsluttes med El-autorisationen. 

Electrical and Electronic Machinery |V - 20 ECTS

Om Skibsofficersuddannelsen

Hvordan søger jeg ind? Kan man få SU under uddannelsen? Hvor kan jeg søge praktikplads? Få svar på alt det praktiske om skibsofficersuddannelsen her!

Meget mere end bare en uddannelse

På SIMAC får du ikke blot en uddannelse, men også en unik oplevelse. Vi er en af Danmarks største maritime uddannelsesinstitutioner med mere end 900 studerende. SIMAC er derfor en fantastisk mulighed for at møde nye mennesker, skabe venskaber og opbygge et stærkt netværk inden for dit fagområde. 
Vi har et helt unikt studiemiljø og tilbyder mange forskellige aktiviteter, som gør din studietid til noget særligt. Du kan blandt andet deltage i sociale arrangementer, foredrag og meget mere, hvor du kan blive en del af fællesskabet og få nye oplevelser.

Læs mere om studielivet

Kom på besøg

Meget kan du læse dig til, men vores uddannelser skal opleves. Kom på besøg eller deltag i vores infomøder, hvor du kan få en forsmag på, hvad det vil sige at være studerende på SIMAC.

Tilmeld dig nu

outdated-browser