Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Bliv studerende på SIMAC

Bliv klogere på, hvad adgangskravene til SIMACs uddannelser er, og hvordan du, hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan komme i betragtning.

Er du klar til at ansøge? 

SIMAC har studiestart to gange årligt - i januar og i august. Hvis du søger om optag til august, foregår det gennem optagelse.dk, hvorimod ansøgning til vores optag i januar sker gennem vores eget system. Har du erhvervsfaglig baggrund, er der mulighed for, at du kan supplere den med et adgangskursus for at blive klar til at læse en af SIMACs uddannelser. 

 

Jeg har ikke svendebrev eller studentereksamen, og ønsker at tage en Realkompetencevurdering, for at ansøge om optagelse. Se mere på www.minkompetencemappe.dk eller kontakt vores studievejleder på studievejleder@simac.dk

Adgangskrav

Fælles for vores uddannelser er, at du skal have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (svendebrev suppleret med gymnasialt niveau – f.eks. adgangskursus).

1) Du har gennemført en af nedenstående gymnasiale uddannelser – uanset linje:

 • Studentereksamen (STX)
 • HF-kursus
 • HTX
 • HHX
 • EUX

2) Du har en erhvervsuddannelse og suppleret med følgende fag:

 • Matematik
 • Fysik eller kemi
 • Dansk
 • Engelsk

Hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau: En erhvervsuddannelse kan erstattes af mindst 2 års relevant erhvervserfaring – SIMAC udfærdiger da en realkompetencevurdering.

Adgangskursus

Adgangskurset er til dig med en erhvervsfaglig baggrund. Her kan du supplere din erhvervsfaglige baggrund, så du bliver klar til at læse videre på den uddannelse på SIMAC, du har valgt.

For at kunne starte på adgangskurset, skal du enten have et svendebrev eller to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du ønsker at starte på. Vores studievejleder vurderer, hvad der kan betragtes som relevant erhvervserfaring. Når adgangskurset er bestået, kan du læse videre på den uddannelse, du har valgt.

Adgangskurset varer et halvt år, og der er start to gange om året i henholdsvis januar og august.

Adgangskurset består af dansk på c-niveau, engelsk på c-niveau, matematik på b-niveau og fysik på b-niveau.

 

Endvidere kan du her se studieordningen for adgangskurset til uddannelserne. De fire fag afvikles som enkeltfag med henblik på opfyldelse af adgangskravet til de maritime professionsbacheloruddannelser.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke har svendebrev eller en studentereksamen, skal der laves en realkompetencevurdering. Det er et online skema, som skal udfyldes på minkompetencemappe.dk.

Med baggrund i kompetencemappen vurderer SIMAC, om der kan søges om optag på adgangskurset. Ansøgningen med relevante bilag, som dokumenterer erhvervserfaringen, sendes til studievejleder@simac.dk. Du vil kunne forvente svar på din ansøgning inden for 10 arbejdsdage.

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan en realkompetencevurdering laves, er du velkommen til at henvende dig til studievejleder Lene Østergaard på studievejleder@simac.dk eller telefon +45 7221 5533.

Sådan ansøger du

Studiestart januar 2020

Du skal oprette din ansøgning her på hjemmesiden og vælge en af uddannelserne:

 • Skibsofficer
 • Skibsfører
 • Maskinmester

Husk at vedhæfte relevante bilag såsom dokumentation for studentereksamen, erhvervsuddannelse eller lignende.

Hvis du har et eller flere kurser, som måske kan give merit i uddannelsen, er det vigtigt, at du også uploader disse kursusbeviser. Så vurderer SIMAC, om der er fag, du ikke behøver at deltage i. Det kan f.eks. være et førstehjælpskursus, brandkursus, arbejdssikkerhedskursus o.l.

Særligt for skibsofficers- eller skibsføreruddannelsen
Søger du ind på uddannelsen til skibsfører eller skibsofficer anbefaler vi, at du har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi inden studiestart, da dine praktikperioder skal foregå til søs. Du skal ligeledes have et gyldigt sundhedsbevis som udstedes af en søfartslæge. 

Du kan også søge ind på uddannelsen uden rederikontrakt. Her vil Danske Rederiers praktikkontor hjælpe dig med at finde en praktikplads til søs, når du er startet på studiet. På www.blaapraktik.dk kan du oprette en profil og se, hvilke rederier der har ledige pladser.

Særligt for maskinmesteruddannelsen
Ønsker du praktik i land, skal du ikke gøre andet end at ansøge her på hjemmesiden. Ønsker du at tage uddannelsen med praktik til søs anbefaler vi, at du har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi inden studiestart.

Du kan også søge ind på uddannelsen uden rederikontrakt og alligevel komme ud at sejle i praktikken. Her vil Danske Rederiers praktikkontor hjælpe dig med at finde en praktikplads til søs, når du er startet på studiet. På www.blaapraktik.dk kan du oprette en profil og se hvilke rederier, der har ledige pladser.

Ansøgningsfrist: 2. december 2019 kl. 12.00

Adgangskursus søger du også ind på her på hjemmesiden. Husk at vedhæfte de relevante bilag.
Ansøgningsfrist for Adgangskursus er 2. december 2019 kl. 12.00.

SIMAC sender løbende svar til alle ansøgere på mail.