Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Bliv studerende på SIMAC

 

Er du klar til at ansøge? 

Bliv klogere på, hvad adgangskravene til SIMACs uddannelser er, og hvordan du kan komme i betragtning, hvis du ikke opfylder adgangskravene.

SIMAC har studiestart to gange årligt - i januar og i august. Hvis du søger om optag til august, foregår det gennem optagelse.dk, hvorimod ansøgning til vores optag i januar sker gennem vores eget system.
Har du erhvervsfaglig baggrund, er der mulighed for, at du kan supplere den med et adgangskursus for at blive klar til at læse en af SIMACs uddannelser. 

 

Jeg har ikke svendebrev eller studentereksamen, og ønsker at tage en Realkompetencevurdering, for at ansøge om optagelse. Se mere på www.minkompetencemappe.dk eller kontakt vores studievejleder på studievejleder@simac.dk

Adgangskrav

Fælles for vores uddannelser er, at du skal have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (svendebrev suppleret med gymnasialt niveau – f.eks. adgangskursus).

1) Du har gennemført en af nedenstående gymnasiale uddannelser – uanset linje:

 • Studentereksamen (STX)
 • HF-kursus
 • HTX
 • HHX
 • EUX
 • For yderligere adgangsgivende gymnasiale uddannelser klik her.

2) Du har en erhvervsuddannelse og suppleret med følgende fag:

 • Matematik
 • Fysik eller kemi
 • Dansk
 • Engelsk

Hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau: En erhvervsuddannelse kan erstattes af mindst 2 års relevant erhvervserfaring – SIMAC udfærdiger da en realkompetencevurdering.

Adgangskursus

Adgangskurset er til dig med en erhvervsfaglig baggrund. Her kan du supplere din erhvervsfaglige baggrund, så du bliver klar til at læse videre på den uddannelse på SIMAC, du har valgt.

For at kunne starte på adgangskurset, skal du enten have et svendebrev eller to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du ønsker at starte på. Vores studievejleder vurderer, hvad der kan betragtes som relevant erhvervserfaring. Når adgangskurset er bestået, kan du læse videre på den uddannelse, du har valgt.

Adgangskurset varer et halvt år, og der er start to gange om året i henholdsvis januar og august.

Adgangskurset består af dansk på c-niveau, engelsk på c-niveau, matematik på b-niveau og fysik på b-niveau.

 

Endvidere kan du her se studieordningen for adgangskurset til uddannelserne. De fire fag afvikles som enkeltfag med henblik på opfyldelse af adgangskravet til de maritime professionsbacheloruddannelser.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke har svendebrev eller en studentereksamen, skal der laves en realkompetencevurdering. Det er et online skema, som skal udfyldes på minkompetencemappe.dk.

Med baggrund i kompetencemappen vurderer SIMAC, om der kan søges om optag på adgangskurset. Ansøgningen med relevante bilag, som dokumenterer erhvervserfaringen, sendes til studievejleder@simac.dk. Du vil kunne forvente svar på din ansøgning inden for 10 arbejdsdage.

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan en realkompetencevurdering laves, er du velkommen til at henvende dig til studievejleder Lene Østergaard på studievejleder@simac.dk eller telefon +45 7221 5533.

Sådan ansøger du

Studiestart august 2020

Du skal oprette din ansøgning til på www.optagelse.dk og vælge en af uddannelserne:

 • Professionsbachelor, skibsofficer
 • Professionsbachelor, skibsfører
 • Professionsbachelor, maskinmester

Skibsofficers- eller skibsføreruddannelsen kan læses med eller uden rederikontrakt.
Søger du ind på uddannelsen anbefales det, at have indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi. Du kan også søge ind på uddannelsen uden rederikontrakt. Her vil Danske Rederiers praktikkontor hjælpe dig med at finde en praktikplads til søs, når du er startet på studiet. På www.blaapraktik.dk kan du oprette en profil og se, hvilke rederier, der har ledige pladser.

Maskinmesteruddannelsen kan læses med eller uden rederikontrakt.
Søger du ind på uddannelsen, uanset om det er med eller uden rederikontrakt/praktikplads, skal du søge ind via optagelse.dk og vedhæfte de relevante bilag.

Selvom du først er færdig med din gymnasiale uddannelse eller lignende til sommer,
kan du sagtens oprette din ansøgning allerede nu.

Du kan løbende, og indtil 5. juli kl. 12.00, opdatere din ansøgning på optagelse.dk med eksamensbeviser eller andet dokumentation, som du måske ikke har klar endnu.
Hvis du har et eller flere kurser, som måske kan give merit i uddannelsen, er det vigtigt,
at du også uploader disse kursusbeviser. Så vurderer SIMAC, om der er fag, du ikke behøver at deltage i. Det kan f.eks. være et førstehjælpskursus, brandkursus, §26 kursus o.l.

Eksamensbeviser uploades ofte automatisk til optagelse.dk af dit gymnasium eller lignende. Men det er dit ansvar at sikre, at det er uploaded. Ellers skal du selv sørge for at uploade en kopi inden ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist: 5. juli 2020 kl. 12.00.
28. juli sender SIMAC svar til alle ansøgere på mail.

Sådan søger du ind på Adgangskursus:

Adgangskursus kan du ansøge her: Adgangskursus.

Ansøgningsfrist for Adgangskursus: 22. juni 2020 kl. 12.00.
Vi forventer at sende svar på ansøgninger til Adgangskursus i slutningen af juni måned.