Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Maskinmester

Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Maskinmesteruddannelsen handler om teknisk knowhow og ledelse. Der er ingen tvivl om, at det høje faglige niveau på de traditionelle videregående uddannelser er gengivet i maskinmesteruddannelsen - her får du bare lov til at anvende det i praksis også.

Når du uddanner dig til maskinmester, får du, hvad der af mange anses som Danmarks bredeste tekniske uddannelse. Under uddannelsen kommer du nemlig til at arbejde med alt lige fra maskin- og el-teknik over automation til sprog, jura og ledelse.

Kvalitet i fokus

Gennem maskinmesteruddannelsen lærer du desuden at sikre, at der er en høj kvalitet både i arbejdsmiljø og sikkerhed. Dette er ikke blot vigtigt for dig og dine kollegaer - det er vigtigt for vores planet. Med en klode, hvor 71% er dækket af hav, er det helt essentielt, at du ser fremtidens klimaudfordringer klart. Er du løsningsorienteret, og elsker du spændende udfordringer? Uddan dig til maskinmester og bliv fremtidens miljøbevidste maskintekniske leder.

Adgangskrav og optagelse

Fælles for vores uddannelser er, at du skal have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (svendebrev suppleret med gymnasialt niveau – f.eks. adgangskursus).

1) Du har gennemført en af nedenstående gymnasiale uddannelser – uanset linje:

 • Almen studentereksamen (stx).
 • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).
 • Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning.
 • Merkantil studentereksamen (hhx).
 • Teknisk studentereksamen (htx).
 • For yderligere adgangsgivende gymnasiale uddannelser klik her.

2) Du har gennemført en erhvervsuddannelse. Alle med et svendebrev kan søge ind på maskinmesteruddannelsen. Yderligere giver en række af de tekniske erhvervsuddannelser merit for de første 3 semestre. Det betyder, at du kan springe værkstedsforløbet og første praktikperiode over.

Har du en meritgivende erhvervsuddannelse, starter din uddannelse til maskinmester med et 6 måneders adgangskursus, som også afholdes af SIMAC. Efter adgangskurset starter du på 4. semester af maskinmesteruddannelsen (medmindre du allerede har suppleret med matematik, fysik eller kemi og engelsk, hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau og det sidste på mindst C-niveau)

En erhvervsuddannelse kan erstattes af mindst 2 års relevant erhvervserfaring – SIMAC udfærdiger da en realkompetencevurdering.

Om uddannelsen

Maskinmesteruddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden.

Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning med arbejde i studiegrupper kombineret med brug af simulatorer og laboratorier. Alt efter din baggrund skal du i praktik enten én gang eller to gange i løbet af uddannelsen. Sidst i uddannelsesforløbet skal alle dog i praktik i en virksomhed i tre måneder, hvor du får lov at afprøve de teorier og metoder, du har lært. Udover at gøre dig endnu dygtigere, giver din praktik dig mulighed for at opbygge nogle gode kontakter og et godt netværk inden for erhvervslivet.

Du afslutter din uddannelse til maskinmester med at skrive et bachelorprojekt, hvor du analyserer og kommer med løsningsforslag til en problemstilling, som du selv har valgt. Bachelorprojektet er den afsluttende eksamen, og du kan herefter kalde dig Professionsbachelor i Maritim og Maskinteknisk Ledelse og Drift eller Bachelor in Technology Management and Marine Engineering (BtecMan & MarEng) på engelsk.

 

Fag

På SIMAC uddanner vi både maskinmestre med praktik til søs og praktik i land. Vi har dygtige og dedikerede undervisere, som sørger for, at du tilegner dig den viden samt de færdigheder og kompetencer, der kræves for at arbejde som maskinmester uanset dit valg af branche.

På de sidste semestre i din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag og dermed selv være med til at præge din faglige profil som maskinmester:

 

 • Innovation og entreprenørskab
 • Forandringsledelse
 • Forhandlings- og præsentationsteknik
 • Automation
 • Maritim automation og IT PLC og feltbus
 • Engine Room Training Management (ERTM)
 • Netværk i automationsløsninger
 • Robotprogrammering
 • Globalization
 • Electrical Maritime Practice
 • How to start a Business and Private Legislation

 

Vil du ud at sejle som maskinmester, skal du vælge vores STCW-valgfagslinje, Skibs- og Driftsledelse. På Skibs- og Driftsledelse kan du vælge mellem følgende fag:

 • Full Mission maskinsimulatorkursus
 • Sø-, arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Søret og skibsadministration
 • Skibsfremdrivning, skibsteknik og dokning
 • Hjælpe- og servicesystemer i skibe
 • Brandbekæmpelse i skibe
 • Maritimt engelsk
 • Tanker Familiarization
Uddannelsens opbygning

Maskinmester

Gennem uddannelsen vil du veksle mellem teori og praktik. Se uddannelsens opbygning herunder, som den ser ud, hvis du kommer med en gymnasial baggrund:

Studieordning

Vil du læse mere om maskinmesteruddannelsens opbygning og indhold, kan du downloade studieordning samt studieplaner her:

Studieordning Maskinmester - Version 5.70 af 17. august 2020 - (1610+1348)

Studieplaner for Maskinmester - Version 5.70 af 17. august 2020 - (1610+1348)

 

Økonomi under uddannelse

Som fuldtidsstuderende på SIMAC har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU), både mens du læser på skolen, og mens du er i praktik. Dog får langt de fleste af vores studerende løn under deres praktikophold.

Du kan læse mere i vores studiehåndbog eller på su.dk. Hvis du har spørgsmål til din SU som studerende på SIMAC, kan du skrive til mail@simac.dk.

Karriere og fremtidsmuligheder

Der er mangel på maskinmestre. Stort set enhver større virksomhed, der anvender tekniske anlæg eller arbejder med teknisk udvikling, har brug for maskinmestre. Der er derfor næsten ingen arbejdsløshed blandt maskinmestre, og lønnen er høj. Jobmulighederne er mange – du kan vælge at sejle verden rundt om bord på nogle af verdens største skibe, eller du kan få job i ind- og udland i en lang række stillinger inden for mange forskellige brancher.

Er du maskinmester på land, arbejder du typisk i virksomheder, hvor der kræves ledelse og et stort procesteknisk overblik. Det kan eksempelvis være kraftværker, produktionsvirksomheder, sygehuse, større tekniske anlæg eller datacentre.

Her vil din titel oftest være projektleder, vedligeholdelseschef, facility manager, teknisk chef eller lignende.

Opgaverne kan variere bredt - fra driftsledelse og optimering til projektledelse eller teknisk salg. Mulighederne er mange, og fælles for alle er, at der skabes et solidt udgangspunkt for videreudvikling inden for præcist det område, du finder mest spændende.

Er du maskinmester til søs, har du ansvaret for skibets maskineri og alt det tekniske udstyr om bord. Det betyder, at du står for den samlede vedligeholdelse og drift af skibets motorer, hjælpesystemer, pumper, generatorer mv. Som maskinmester til søs har du fri halvdelen af året med fuld løn. Det betyder, at du f.eks. sejler 6 uger og så har fri de næste 6 uger.

Praktik til søs

Hvis du vælger maskinmesteruddannelsen med praktik til søs, betyder det, at du gennemfører praktikperioderne i uddannelsen om bord på dit rederis skibe. Vil du gerne til søs i din praktik, anbefaler vi, at du har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi inden studiestart.

Du kan også søge ind på uddannelsen uden rederikontrakt og stadig komme ud at sejle. Her vil Danske Rederiers praktikpladskontor hjælpe dig. Læs mere på blaapraktik.dk.

Praktik i land

Hvis du vælger maskinmesteruddannelsen med praktik i land, vil din praktik typisk foregå i en større virksomhed. Du kan vente med at søge praktikplads til efter studiestart.
Det er nemt at få en praktikplads som maskinmester – vi oplever ikke praktikpladsmangel på SIMAC. Skulle du vælge at afvikle din praktik i land, kan du stadig vælge STCW-valgfagene og derved holde muligheden åben for at komme til søs senere i din karriere.

Godkendte rederier

"Som maskinmester udvikler man fremtiden. Man går forrest, arbejder innovativt og er løsningsorienteret. Hvis man brænder for mekanik, teknologi og ledelse, og samtidig gerne vil have en karriere skabt til en global fremtid, så skal man helt klart blive maskinmester."

-Anders,
Maskinmesteruddannelsen

outdated-browser