Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN
skibsfører-icon

Skibsfører

Bachelor of Maritime Transport and Nautical Science

Havet rummer mange muligheder. Som skibsfører kommer du til at være ansvarlig for mere end blot at styre skibet i havn - du kommer til at have en ledende rolle ombord på skibet. Med en stor besætning følger et stort ansvar.

Som skibsfører vil du foruden navigation være ansvarlig for planlægning af sejladsen, sikkerhedstjek og diverse administrative opgaver.

Du vil erhverve stærke faglige kompetencer, der kvalificerer dig til at sejle som styrmand og skibsfører, når du i forbindelse med afslutningen af dit studie får dit sønæringsbevis. Herefter ligger verden åben for dig - du kan f.eks. også vælge en lederkarriere på land i det private erhvervsliv.

Med miljøet for øje

Hos SIMAC er vi bevidste om klimaproblematikken. Det vil sige, at vi ikke blot tager ansvar for vores egne medarbejdere - vi tager ansvar for verden omkring os. Er du eventyrlysten, og søger du nye udfordringer? Så glæder vi os til, at du går forrest med os i fremtidens miljøbevidste sejlads.

Adgangskrav og optagelse

Fælles for vores uddannelser er, at du skal have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (svendebrev suppleret med gymnasialt niveau – f.eks. adgangskursus).

1) Du har gennemført en af nedenstående gymnasiale uddannelser – uanset linje:

  • Studentereksamen (STX)
  • HF-kursus
  • HTX
  • HHX
  • EUX
  • For yderligere adgangsgivende gymnasiale uddannelser klik her.

2) Du har en erhvervsuddannelse og suppleret med følgende fag:

  • Matematik
  • Fysik eller kemi
  • Engelsk
  • Dansk

Hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau:
En erhvervsuddannelse kan erstattes af mindst 2 års relevant erhvervserfaring – SIMAC udfærdiger da en realkompetencevurdering.

Om uddannelsen

Skibsføreruddannelsen indeholder både nautiske og ledelsesmæssige fag, og du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden, som du bagefter prøver af i praksis i SIMACs laboratorier og simulatorer, ligesom du gennem dine praktikperioder under uddannelsen har mulighed for at få afprøvet din teoretiske viden.

Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning med arbejde i studiegrupper kombineret med brug af simulatorer og laboratorier. I løbet af uddannelsen skal du i praktik på et skib over to perioder. Den første praktik giver dig mulighed for at afprøve de teorier og metoder, du har lært samt samle erfaringer til dit næste teoriforløb. Den sidste periode giver dig mulighed for at prøve dig selv af, inden du selv skal ud og stå med ansvaret. Udover at gøre dig endnu dygtigere, giver din praktik dig mulighed for at opbygge nogle gode kontakter og et godt netværk inden for erhvervslivet.

Du afslutter din uddannelse til skibsfører med at skrive et bachelorprojekt, hvor du analyserer og kommer med løsningsforslag til en problemstilling. Bachelorprojektet er den afsluttende eksamen, der gør dig til skibsfører, og du kan herefter kalde dig Professionsbachelor i Maritim Transport og Skibsledelse eller Bachelor of Maritime Transport and Ship Management på engelsk.

Fag

På SIMAC uddanner vi maritime ledere. Vi har dygtige undervisere, som sørger for, at du kommer alt det nødvendige stof igennem, så du kan arbejde som skibsfører uanset dit valg af branche. Skibsføreruddannelsen bygger på nautiske grundfag, og fag som er relateret til ledelse, navigation, jura samt sprog. I løbet af din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag og dermed selv være med til at præge din faglige profil som skibsfører.

Uddannelsens opbygning

Skibsfører

Gennem uddannelsen vil du veksle mellem teori og praktik. Se uddannelsens opbygning herunder, som den ser ud, hvis du kommer med en gymnasial baggrund:

 

Studieordning

Vil du læse mere om skibsføreruddannelsens opbygning og indhold, kan du downloade studieordning samt studieplaner her:

Studieordning for Skibsfører - Version 5.70 af 17. august 2020 - (1611+1349)

Studieplaner for Skibsfører - Version 5.70 af 17. august 2020 - (1611 + 1349)

 

 

Økonomi under uddannelsen

Som fuldtidsstuderende på SIMAC har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU), både mens du læser på skolen, og mens du er i praktik. Dog får langt de fleste af vores studerende løn under deres praktikophold.

Du kan læse mere i vores studiehåndbog eller på su.dk. Hvis du har spørgsmål til din SU som studerende på SIMAC, kan du skrive til mail@simac.dk.

Karriere og fremtidsmuligheder

Som skibsfører har du rigtig gode jobmuligheder – både til søs og til lands. Der er næsten ingen arbejdsløshed blandt skibsførere, og lønnen er høj. Du kan sejle på store handelsskibe, der bringer dig rundt i hele verden, få job på rederikontorer internationalt, sejle færger i Danmark eller søge et job til lands - mulighederne er mange. Vælger du at sejle efter endt uddannelse, har du fri halvdelen af året med fuld løn. Det betyder, at du f.eks. sejler 6 uger og så har fri de næste 6 uger.

Som skibsfører har du mulighed for at blive at blive kaptajn og dermed den øverst ansvarlige leder om bord. Du vil via din erfaring, ambitioner og kunnen til søs stige i rang over tid. Til lands er der også rigtig gode jobmuligheder for en skibsfører. Det er meget forskelligt, hvor længe en skibsfører vælger at sejle – nogle sejler kun i ganske kort tid efter endt uddannelse, mens nogle fortsætter hele deres karriere. Uanset er jobmulighederne mange.

Praktik

Uddannelsen kræver, at du skal gennemføre praktikperioderne om bord på et skib. Vi anbefaler, at du har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi inden studiestart.
Du kan også søge ind på uddannelsen uden rederikontrakt og stadig komme ud at sejle. Her vil Danske Rederiers praktikpladskontor hjælpe dig. Læs mere på blaapraktik.dk.

Godkendte rederier

"At være skibsfører er mere end blot at styre skibet sikkert i havn – du lærer hele tiden nye ting, og du får muligheden for at bruge alt det, du har lært på din uddannelse."

Katharina,
Skibsføreruddannelsen

Ansøg nu
outdated-browser