Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Skibsofficer

Bachelor of Maritime Transport and Ship Management

Der er stor efterspørgsel på dygtige folk i den maritime sektor. Som skibsofficer får du en dualuddannelse, så du både kan arbejde som maskinmester og skibsfører. Dette giver dig et helt unikt indblik i, hvordan skibet fungerer, og det kommer uden tvivl til at styrke din fremtidige position i erhvervslivet.

Stærk faglighed

Du vil tilegne dig værdifulde kompetencer inden for navigation, maskinteknik og ledelse m.m. - alt sammen noget du kommer til at anvende i praksis under din uddannelse. Som skibsofficer er en karriere både til lands og til vands mulig. Det er kun dine ambitioner og din vilje, der sætter grænser for, hvad du kan arbejde med.

Vores planet står over for en kæmpe klimamæssig udfordring. SIMAC vil gerne gå forrest inden for den maritime sektor, når det kommer til bæredygtig sejlads. Har du lederambitioner, og vil du være med til at sætte et positivt præg på fremtiden? Start din rejse som skibsofficer i dag.

Adgangskrav og optagelse

Fælles for vores uddannelser er, at du skal have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (svendebrev suppleret med gymnasialt niveau – f.eks. adgangskursus).

1) Du har gennemført en af nedenstående gymnasiale uddannelser – uanset linje:

  • Studentereksamen (STX)
  • HF-kursus
  • HTX
  • HHX
  • EUX
  • For yderligere adgangsgivende gymnasiale uddannelser klik her.

2) Du har en erhvervsuddannelse og suppleret med følgende fag:

  • Matematik
  • Fysik eller kemi
  • Dansk
  • Engelsk

Hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau: En erhvervsuddannelse kan erstattes af mindst 2 års relevant erhvervserfaring – SIMAC udfærdiger da en realkompetencevurdering.

Om uddannelsen

Uddannelsen er opdelt i en junior- og seniordel. Juniorofficersuddannelsen indeholder både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du får gennem undervisningen en grundig teoretisk viden, som du bagefter prøver af i praksis i SIMACs værksteder, laboratorier, simulatorer og ude i virkeligheden i dine praktikperioder.

Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning med arbejde i studiegrupper kombineret med brug af simulatorer og laboratorier. I løbet af uddannelsen skal du i praktik på et skib over to perioder. Den første praktik giver dig mulighed for at afprøve de teorier og metoder, du har lært, samt samle erfaringer. Den sidste periode giver dig mulighed for at prøve dig selv af, inden du selv skal ud og stå med ansvaret. Udover at gøre dig endnu dygtigere, giver din praktik dig mulighed for at opbygge nogle gode kontakter og et godt netværk i erhvervslivet.

Du afslutter din uddannelse til juniorofficer med at skrive et bachelorprojekt, hvor du analyserer og kommer med løsningsforslag til en problemstilling. Bachelorprojektet er den afsluttende eksamen, der gør dig til juniorofficer, og du kan herefter kalde dig Professionsbachelor i Maritim Transport og Skibsledelse eller Bachelor of Maritime Transport and Ship Management på engelsk.

Fag

På SIMAC uddanner vi maritime ledere. Vi har dygtige undervisere, som sørger for, at du kommer alt det nødvendige stof igennem, så du kan arbejde som juniorofficer uanset dit valg af branche. Juniorofficersuddannelsen bygger på nautiske og naturvidenskabelige grundfag, og fag som er relateret til ledelse, maskinlære, jura samt sprog. På 5. og 6. semester i din uddannelse har du mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag og dermed selv være med til at præge din faglige profil som juniorofficer. På SIMAC har vi ikke forudbestemte valgfagspakker – hos os kan du selv sammensætte dine valgfag, så de passer præcis til dine interesser. Er du f.eks. interesseret i offshore, så sammensætter du dine fag i den retning, og er du interesseret i at sejle, så sammensætter du dine fag i den retning. Vores studievejleder står altid klar til at hjælpe dig.

Uddannelsens opbygning

Skibsofficer

Gennem uddannelsen vil du veksle mellem teori og praktik. Se uddannelsens opbygning herunder, som den ser ud, hvis du kommer med en gymnasial baggrund:

Junioruddannelsen

Læs videre på seniorniveau

Studieordning

Vil du læse mere om uddannelsens opbygning og indhold, kan du downloade studieordning samt studieplaner for Juniorofficerer og Seniorofficerer her:

Studieordning Skibsofficer - Version 5.70 af 17. august 2020 - (1612+1350)

Studieplaner for Skibsofficer - Version 5.70 af 17. august 2020 - (1612+1350)

 

 

 

Økonomi under uddannelsen

Som fuldtidsstuderende på SIMAC har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU), både mens du læser på skolen, og mens du er i praktik. Dog får langt de fleste af vores studerende løn under deres praktikophold.

Du kan læse mere i vores studiehåndbog eller på su.dk. Hvis du har spørgsmål til din SU som studerende på SIMAC, kan du skrive til mail@simac.dk.

Karriere og fremtidsmuligheder

De særlige kvalifikationer, du får som skibsofficer, gør dig attraktiv for virksomheder både i Danmark og i udlandet, og du kan søge mange forskellige jobs både til søs og på land. Det er en meget stærk uddannelse, der giver en bred ekspertise i moderne skibsdrift, og du vil blive en attraktiv arbejdskraft i det private erhvervsliv både i Danmark såvel som internationalt.

Der er næsten ingen arbejdsløshed blandt skibsofficerer, og lønnen er høj. Vælger du at sejle efter endt uddannelse, har du fri halvdelen af året med fuld løn. Det betyder, at du f.eks. sejler 6 uger og så har du fri de næste 6 uger.

Praktik

Uddannelsen kræver, at du skal gennemføre praktikperioderne om bord på et skib. Vi anbefaler, at du har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi inden studiestart.
Du kan også søge ind på uddannelsen uden rederikontrakt og stadig komme ud at sejle. Her vil Danske Rederiers praktikpladskontor hjælpe dig. Læs mere på blaapraktik.dk.

Godkendte rederier

"Hvis man vil frem i verden og sætte sit præg på fremtidens ledelse inden for den maritime sektor, så er skibsofficersuddannelsen det helt rigtige valg."

-Sofie,
Skibsofficersuddannelsen

Ansøg nu
outdated-browser