Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

C.F Møller og Effekt vinder arkitektskonkurrencen om det ny SIMAC

28 Feb 2019 af SIMAC

Det ny SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) bliver fremtidens maritime uddannelsesinstitution på havnen i Svendborg. Det åbne, fleksible og moderne læringshus er tegnet af C.F. Møller Architects og EFFEKT.

I 2022 vil de nye bygninger stå klar til at uddanne fremtidens ledere til Det Blå Danmark og en række andre, innovative erhverv. Ud over Det ny SIMAC har vinderholdet også udarbejdet en helhedsplan for, hvordan en ny bydel på Nordre Kaj – med boliger og erhverv – kan tage form. Inklusive et konkret forslag til en genåbning af Kobberbækken, hvilket både giver nye, bynære grønne områder og sikrer denne del af Svendborg mod fremtidens ekstreme nedbør.

Arkitektkonkurrencen er gennemført af SMUC Fonden (Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter), der er stiftet med henblik på at eje, udvikle og bygge det ny SIMAC samt drive grund og bygninger i samarbejde med SIMAC. Projektet er blandt andet muliggjort takket være en betydelig
donation på 100 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Vinderprojektet for Det ny SIMAC signalerer åbenhed, fleksibilitet og højt til loftet

Forslaget fra C.F. Møller Architects og EFFEKT er udpeget som endelig vinder af arkitektkonkurrencens fase 2. Dommerkomiteen betegner vinderforslaget som et stærkt udgangspunkt for at etablere den nye uddannelsesbygning og for kommunens videre arbejde med udviklingen af
Nordre Kaj.

 

”I dommerkomiteen har vi vurderet, at C.F. Møller Architects og EFFEKT har præsenteret en spændende og veldisponeret uddannelsesinstitution, der afspejler SIMAC’s fokus og visioner om åbenhed og fleksibilitet. Det ny SIMAC vil fremstå som et fyrtårn på Nordre Kaj, og vinderprojektets fine fornemmelse for skala giver overgange til havnens øvrige store bygninger og åbne rum. Kort sagt: vi synes at det nye hus vidner om en kraftfuld og energisk institution med højt til
loftet og stor opfindsomhed.”
-Bestyrelsesformand Frederik Ejlers, SMUC Fonden

 

”Det ny SIMAC er en del af Den Blå Kant, der bevarer og fremtidssikrer havnen i Svendborg. Vi er
meget glade for at have fået et konkret forslag til helhedsplan for området ved Nordre Kaj, der
giver plads til både boliger og arbejdspladser. Vi får fin adgang til havnen. Strukturen og tætheden
i den nye bydel minder om det gamle Svendborg. Og forslaget til åbning af Kobberbækken vil give
grønne forbindelsesveje og den nødvendige sikring mod ekstreme regnskyl. Arbejdet med at
realisere visionerne i helhedsplanen er kommunens ansvar og vil få stort fokus i de kommende
år.”

-Borgmester Bo Hansen (S), Svendborg Kommune

 

 

Vi ser frem til at bringe skibe, maritime eksperimenter og den nyeste teknologi til havnen.

Med de
nye rammer styrker vi innovation og erhvervsudviklingen i området.

 

”Og vi kan møde den stigende
søgning til de maritime uddannelser. Det ny SIMAC bliver et meget attraktivt sted at uddanne sig,
og vi kan styrke vores rolle som et maritimt kraftcenter, der kan tiltrække og fastholde talent i
Svendborg.”
-Direktør Jesper Bernhardt, SIMAC

 

En kombination af moderne undervisningsbyggeri og nye herlighedsværdier for byen

Dommerkomiteen roser vinderholdet for deres lydhørhed og gode samarbejdsevner i konkurrencefasen.
Det lover godt for det videre samarbejde med SMUC Fonden om at realisere Det ny
SIMAC. Og med Svendborg Kommune om den videre udvikling af helhedsplanen for Nordre Kaj.

 

”Vi er rigtig glade for, at vores forslag til Det ny SIMAC og helhedsplanen er blevet godt modtaget.

Det ny SIMAC er en hyldest til havnens særegne arkitektur og maritime miljø

– et fleksibelt og
moderne hus, der igennem åbne, rå og robuste omgivelser lægger op til samarbejde.

Uddannelsesinstitutionen
bliver en integreret del af byen og spiller sammen med de nye grønne og rekreative
bymiljøer langs havnen.”
-Julian Weyer, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects

 

Det er visionen med Det ny SIMAC at styrke forbindelsen mellem byen, Nordre Kaj og havnen
som helhed.

Huset kan blive et vartegn for omdannelsen af Svendborg Havn og fungere som
katalysator for både byliv, uddannelse og nye erhverv på havnen.

-Sinus Lynge, partner og arkitekt hos EFFEKT

 

Kontakt
Bestyrelsesformand Frederik Ejlers
Tlf: +45 4068 4101
Mail: fe@bauherr.dk

Læs mere om Det ny SIMAC, konkurrencen og dommerbetænkning:
www.SMUC.dk

Link til download af pressefotos:
www.SMUC.dk/galleri

Læs mere om Svendborg Kommunes planer for havnen på:
www.fremtidenshavn.dk

outdated-browser