Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Underskrift markerer start på byggeproces for Det ny SIMAC

Pressemeddelelse:

Underskrift markerer start på byggeproces for Det ny SIMAC

 

Svendborg Kommune og SMUC Fonden underskrev den 8. juni 2020 aftale om SMUC Fondens køb af byggegrunden til Det ny SIMAC. Det markerer samtidig opstart på byggeriet af fremtidens maritime uddannelsesinstitution i Svendborg.

Samme dag bliver opgaven med at opføre Det ny SIMAC også offentliggjort. Dermed kan entreprenører nu søge om prækvalifikation på udførelsen af byggeprojektet. Udbuddet bliver gennemført som udbud med forhandling efter Udbudsloven og bliver annonceret i EU-Tidende. De prækvalificerede skal aflevere indledende tilbud medio september, hvorefter der forhandles inden det endelige valg af entreprenør bliver foretaget.

Det ny SIMAC bliver en vidensinstitution i absolut højeste klasse. I 2022 står de nye bygninger på Nordre Kaj i Svendborg klar til at uddanne fremtidens ledere til Det Blå Danmark og en række andre, innovative erhverv inden for industrien og energisektoren.

Kommunen er allerede i gang med at forberede byggeriet på Nordre Kaj. Frem til 10. juni bliver de tidligere bygninger for NH Bugser revet ned. Den sorte hal bliver revet ned efter sommerferien. Og Vand og Affald (Svendborg Kommune) omlægger spildevands- og vandledninger, så de kommer til at løbe bagom det nye byggeri.

Vi er glade for at komme i gang med udviklingen af den helt nye bydel ved Nordre Kaj. Det er vigtigt for Svendborg, at vi udvikler og fremtidssikrer Danmarks bedst bevarede industrihavn som en levende havn. Det ny SIMAC bliver lokomotiv for udviklingen. Og jeg er helt sikkert på, at området bliver et smukt eksempel på, hvordan gamle og nye maritime erhverv kommer til at indgå i et fint samspil med både studerende, forskere og de kommende beboere. Ikke mindst takket være de nye, rekreative arealer langs vandet, siger borgmester Bo Hansen, Svendborg Kommune.

 

Frederik Ejlers, formand for SMUC Fonden var også en tilfreds mand efter underskriften.

Aftalen om købet af byggegrunden er et stort skridt for projektet. Det bringer Det ny SIMAC meget tættere på gennemførelse. Nu ser vi frem til licitationen og at vi får en god pris for selve opførelsen. Det er naturligvis også helt afgørende for projektets succes. Vi er glade for det gode samarbejde og har tilsvarende store forventninger til, at Svendborg Kommune udvikler hele kvarteret efter den helhedsplan, der er lagt for Nordre Kaj, siger Frederik Ejlers.

Jesper Bernhardt, direktør for SIMAC ser frem til det nye SIMAC står færdigt.

I 2022 kan vi byde de studerende velkommen til en vidensinstitution i verdensklasse. Nye rammer med topmoderne laboratorier og simulatorer, plads til flere studerende og et tæt samarbejde med erhvervslivet skal være med til at sikre vækst og arbejdspladser. Nordre Kaj har i mange år været et industriområde. Som de første på kajen, bidrager vi til at føre industrihavnen ind i en fremtid, der skal komme både Svendborg og hele Danmark til gode, siger Jesper Bernhardt.

 

Yderligere information:

Bo Hansen, borgmester: +45 2927 2959

Frederik Ejlers, formand for SMUC Fonden: +45 4068 4101

Jesper Bernhardt, direktør for SIMAC: +45 7221 5510

 

Læs mere www.smuc.dk

www.fremtidenshavn.dk

Borgmester Bo Hansen (Svendborg Kommune) og Frederik Ejlers (formand for SMUC Fonden) skriver under på købsaftalen
Foto: Tim Kildeborg Jensen

Fakta:

Det ny SIMACs visionære bygninger skaber optimale rammer om et fleksibelt lærings- og udviklingsmiljø, hvor undervisning, forskning og samarbejdet med erhvervslivet bliver bragt sammen. Og med en samlet ambition om at blive et maritimt kraftcenter, der vil række langt ud over landets grænser.

Det ny SIMAC bliver opført af den private erhvervsdrivende fond: Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC) og er blandt andet muliggjort takket være en betydelig donation på 100 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Det ny SIMAC er tegnet af C.F. Møller Architects og EFFEKT med C.F. Møller Architects som totalrådgiver. Bygherres ingeniørrådgiver er MOE A/S.

SMUC Fonden betaler 6.416.000, - kroner for byggegrunden. To erhvervsmæglere har vurderet grundens markedsværdi. Den aftalte købspris er gennemsnittet af de to vurderinger. Vurderingerne er foretaget af Nordicals erhvervsmæglere og Colliers International.

 

Bygningen i tal:

Det ny SIMAC bliver på 12.500 m2 brutto og indeholder:

  • Fællesarealer på 1.880 m2. Herunder Campustorvet, Open Learning Center og Student Service Area.
  • Undervisningsarealer på 6.585 m2. Herunder undervisningslokaler i forskellige størrelser, to auditorier, en række forskellige laboratorier/værksteder samt simulatorcenter med virtuelle læringsmiljøer.
  • Administration på 320 m2 med kontorer og mødelokaler til ledelse og administration.
  • Teknisk service på 1.215 m2. Herunder teknikrum, vaskerum, depoter og servicefaciliteter fordelt i bygningen.

 

outdated-browser