Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

NextGen Robotics får millionbevilling

2. februar 2022 af SIMAC

108 millioner kroner til banebrydende udvikling af robotter til lands, til vands og i luften er på vej til Fyn, som netop er udpeget som Danmarks fyrtårn for robotter. Millionbevillingen er startskuddet på en langsigtet udvikling, der får effekt på hele Fyn – og hele landet. Det nystiftede offentlig-private konsortium, NextGen Robotics, sætter nu kurs mod at gøre Fyn til et internationalt kraftcenter for fremtidens højteknologiske brancher.

SIMAC i Svendborg er en af partnerne i det fynske fyrtårn og deltager i projekt MARS (Maritime Autonomous Reliable Systems), der vil skabe et dansk knudepunkt for test og udvikling af autonom højteknologi i den bæredygtige kystnære skibsfart. Projektet skal sikre, at Danmark fortsat er verdensførende inden for maritime operationer og teknologier, der indgår i udviklingen og produktion af skibe.

Ambitionen er at udvikle datagrundlag for de højteknologiske løsninger, der skal gøre dansk skibsfart mere bæredygtig, fleksibel og sikker; eksisterende færger som nye færger.

Det handler om avancerede teknologier til overvågning-, dataindsamling- og kommunikationsapplikationer på kystnære skibe. Hertil vil MARS etablere faciliteter og testområder til lands og til vands og ikke mindst gøre klar til at de autonome teknologier afprøves, testes og demonstreres på sejladser i området.

Unikke forudsætninger for maritim teknologiudvikling
Sydfyn er beriget med stærke maritime traditioner. Her lever værdifuld viden og kompetencer, her er værfter, virksomheder, maritime uddannelser, erhvervsskole og ikke mindst en helt unik geografi i form af det sydfynske Øhav, der gør det til et særligt optimalt område at teste og afprøve, de måder, vi vil transportere os via vandvejen om 5-10-20 år.

”Det er en stor sejr for Fyn og Danmark, som i forvejen er verdensførende inden for udvikling af robot- og droneteknologi. Med den nye bevilling kan vi tage endnu et skridt i retning af at sikre sammenhæng, samarbejde og udvikling inden for blandt andet maritim højteknologi.” Udtaler Studierektor på SIMAC og styregruppemedlem i MARS, Jan Askholm

MARS er en del af det ny-udråbte fællesfynske erhvervsfyrtårn, NextGen Robotics, der vil bygge bro mellem det stærke maritime økosystem på Sydfyn til robot- og dronemiljøet på Fyn og udnytte de mange erfaringer og synergier til at styrke udviklingen af intelligent grøn kystnær skibsfart, hvilket ikke findes andre steder i verden.

Med MARS tager vi et stort og vigtigt spadestik til at skabe et innovativt udviklermiljø for test og udvikling af fremtidens grønne og højteknologiske kystnære skibsfart.

Gennem det nye fynske fyrtårn skal der etableres skræddersyede testfaciliteter i og omkring det sydfynske Øhav. De skal bruges af erhvervsklynger, virksomheder og universitet og studerende, der får et virkelighedsnært maritimt laboratorie til test og udvikling af ny teknologi til fremtidens kystnære skibsfart – med målet om at de skal sejle mere grønt, mere sikkert og mere økonomisk.

Færgerne skal give værdifuld viden
Ganske få steder i verden finder man så mange forskellige færger samlet på ét sted. Her er mindre, større, ældre og moderne el-færger. De skal hjælpe med at indsamle vigtig information om drift og navigation. Informationen hentes digitalt med hjælp fra sensorer og anden teknologi, som skal installeres om bord. I projektet skal blandt andet undersøges hvordan vind, vejr, tidevand og strømforhold påvirker sejladsen, drift, motor mv. samt hvilken indvirkning, det har på energiforbruget. Der skal opsamles GPS-data, radiosignaler, data fra bøjer i sundet, billeder af omgivelser og meget andet. Flyvende droner fra HCA Airport ved Odense hjælper ligeledes med at opsamle denne data fra luften.

Fremtidens grønne færger
Data og test er afgørende for at gøre fremtidens færger grønnere, mere effektive og mere økonomiske i drift. De store datamængder vil blive gjort tilgængelig for alle. De skal bruges i forskning, til undervisning og ikke mindst for, at virksomheder i området, kan bruge dem til at udvikle nye produkter.

Hos SIMAC skal de studerende afprøve de nye teknologier på rigtige skibe og havdroner.

Senere vil der også blive etableret en ”usynlig” testbane på vandet et ugeneret sted i området.

Resultater og mål for projektet

  • Projektet skal skabe grobund for udvikling, samarbejder og netværk for startups, studerende, virksomheder, producenter og leverandører inden for det maritime.
  • Visionen er at skabe et dansk knudepunkt og et test- og udviklingsmiljø for fremtidens kystnære skibsfart på Sydfyn.
  • Udvikling af teknologi, der kan gøre eksisterende færger og alle de mange nye danske Ø-færger grønnere og skabe bedre forretning for færgeselskaberne.
  • Smartere og grønnere løsninger på, hvordan vi transporterer os til vands.
  • Langt ude i fremtiden er det ikke utænkeligt, at vi kan se sejlende teletaxis, hvor brugerne eller besøgende ikke bliver afhængig af en fast ruteplan.

Fakta

MARS er en del af NextGen Robotics og et samarbejde mellem den maritime klynge MARLOG, virksomheder, de maritime uddannelsesinstitutioner og Ærø, Svendborg og Fåborg-Midtfyn kommune.

Fra lufthavnen på Nordfyn til det sydfynske Øhav skruer NextGen Robotics i 2022 op for fire indsatser, der styrker forskning, innovation, test og udvikling – til branding og globalt udstillingsvindue:

  • På Odense Havn vil Syddansk Universitet og partnere skabe verdens første center for robotbaseret produktion af megakonstruktioner, til offshore, huse og broer.
  • UAS Denmark Testcenter og HCA Airport udvides med højteknologiske testfaciliteter og vil skabe Europas mest attraktive testhub for avanceret droneteknologi.
  • Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø vil skabe et dansk testmekka for udviklingen af intelligente teknologier til fremtidens autonome Ø-færger.
  • Robotternes Hus vil skabe et internationalt udstillingsvindue for Danmark som robotnation.

Bevillingen skal benyttes inden medio 2023.

Organisering
Det fynske erhvervsfyrtårn, NextGen Robotics etableres med partnere på tværs af erhvervsklyngerne MARLOG og Odense Robotics, Teknologisk Institut, 30+ virksomheder, Syddansk Universitet, SIMAC, Marstal Navigationsskole, 9 fynske kommuner, FH Fyn, DI Digital og med Syddansk Universitet og Business Region Fyn som operatør.

Finansiering
De første investeringer finansieres af struktur- og socialfondsmidler udmøntet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen med 108 mio. kr.

De første investeringer skaber rammer og forudsætninger, som taler ind i EU Kommissionens fokus på Grøn Omstilling og Digitalisering. Derfor vil konsortiet over de næste 7-10 år fokusere på finansiering af indhold og aktiviteter igennem EU Kommissionens mange udbud.

Kontakt vedrørende MARS: studierektor på SIMAC og styregruppemedlem i MARS, Jan Askholm, tlf. 72215522

outdated-browser