Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

ShippingLab: Dansk teknologi skal gøre skibsfart autonomt og miljøvenligt

12 Mar 2019 af SIMAC

Intelligente skibe, der uden at udsende skadelige emissioner, navigerer sikkert ind i havnen og lægger til kaj, er en del af den nære fremtid ifølge de ambitiøse mål i ShippingLab – Det Blå Danmarks nye platform for maritim forskning, udvikling og innovation.

Bag ShippingLab står en lang række af rederier, teknologivirksomheder, universiteter, GTS-institutter, organisationer og offentlige styrelser. Knap 30 projektpartnere har sat sig for at udvikle Danmarks første autonome og miljørigtige skib ved at sammensætte danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi. Blandt ambitionerne er at sikre ’zero emission’-sejlads i afgrænsede områder, som eksempelvis havne og kystnære områder.

Den maritime branche såvel som verdenssamfundet står over for en række store udfordringer, når det kommer til miljøet. Formålet med samarbejdet er at sikre, at danske maritime kompetencer fortsat er verdensførende inden for miljøteknologi og desuden koble dette til udviklingen af kompetencer inden for autonome løsninger til skibe. Det er et område, som er i rivende udvikling, og som rummer et enormt potentiale for de virksomheder, der lykkes med at sætte det på dagsordenen.

Om dette udtaler Kjeld Dittmann, formand for ShippingLab og adm. direktør for Wärtsilä Lyngsø Marine:

”I dag er Det Blå Danmark en af Danmarks absolutte styrkepositioner – og det skal vi også være i morgen.

Med ShippingLab skaber vi en fælles platform for maritim forskning, udvikling og innovation

som skal være med til at sikre, at vi også i fremtiden besidder kompetencerne til at være verdensførende i et stærkt konkurrencepræget globalt marked.

Danske maritime teknologier og løsninger spiller en vigtig rolle i løsningen af nogle af de helt store globale udfordringer, og Det Blå Danmark skal fortsat være et erhverv, der skaber vækst og velstand i Danmark. Det nære samarbejde mellem aktørerne i de maritime erhverv er helt afgørende i den forbindelse.”

Intentionerne bag ShippingLab er i tråd med vækstplanens vision om at styrke Danmarks position som et globalt maritimt kraftcenter, og samarbejdet vil sikre Det Blå Danmark bedre muligheder for at konkurrere internationalt på maritime løsninger, der lever op til ikke bare nuværende, men også kommende ønsker og krav inden for autonomi, sikkerhed og miljø.

Konkrete tiltag:

Blandt de mange aktiviteter i ShippingLab er udviklingen af teknologi, der skal sikre autonomi og miljøvenlig sejlads med såvel mindre som større fartøjstyper.

Projektet inkluderer machine-learning, hvilket forventes at give et betydeligt bidrag til en mere sikker og effektiv transport, som kan kombineres med udviklingen af løsninger for emissions-fri sejlads i og omkring havneområdet.

Udviklingen af disse løsninger til kommerciel skibsfart er meget omkostningstunge og kan kun lade sig gøre på grund Innovationsfondens investering på 33 mio. kroner i ShippingLab.

www.ShippingLab.dk

 

Fakta om ShippingLab:

 • ShippingLab er et fælles industri initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for
  digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.
 • Styregruppen bag ShippingLab består af J. Lauritzen, Logimatic, Wärtsilä Lyngsø Marine, DTU, FORCE
  Technology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen
 • Projektet er inddelt i tre fokusområder:
  • Digital Ship Operations
  • Autonomy
  • Decarbonization
 • ShippingLab kommer til at køre i tre år og skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim
  forskning, udvikling og innovation
 • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen
  Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.
 • Det samlede budget er 87 mio. kr.

 

Kontaktpersoner:

Formand for ShippingLab:
Kjeld Dittmann, Wärtsilä Lyngsø Marine, kjeld.dittmann@wartsila.com, tlf. 4055 4594

Projektdirektør for ShippingLab:
Magnus Gary, mg@shippinglab.dk, tlf. 4095 0714

Innovationsfonden:
Jakob Dahl Wedel, jakob.wedel@innofond.dk, tlf. 6190 5031

Innovationsfondens investering: 33 millioner kr.

Samlet budget: 87 millioner kr.

Varighed: 3 år

Officiel titel: ShippingLab – Driving Future Maritime Technology

www.ShippingLab.dk

 

Målsætning og indhold:

Målsætningen for ShippingLab er at skabe Danmarks første autonome, miljørigtige skib.

 

Dette opnås i et samspil mellem fire arbejdspakker:

WP1 – Digital Ship Operations

Denne arbejdspakke fokuserer på at udvikle værktøjer og metoder til at skabe såkaldte ’digitale
tvillinger’ af skibe ved anvendelse af højfrekvente data.

Ikke to skibe er ens. Ved at udvikle digitale tvillinger af det enkelte skib, vil optimeringen af skibets drift
blive langt mere præcis og effektiv, da effekterne af forbedringerne kan simuleres i en nøjagtig model
for det specifikke skib.

WP2 – Autonomy

Denne arbejdspakke fokuserer på at demonstrere anvendeligheden af autonom navigation ved kystnær
sejlads. Dette skal ske ved at udvikle nye metoder og algoritmer, der skal fungere i samspil med
eksisterende teknologier inden for navigation, styring, manøvrering og kajanløb på såvel nye som
eksisterende skibe.

Autonomt er ikke det samme som at sejle ubemandet. Fordelen ved autonom sejlads er, at skibet
anvender den optimale energi til at drive og navigere skibet samt at sikkerheden til søs øges, da den
menneskelige påvirkning på skibets operation reduceres.

WP3 – Decarbonization

Denne arbejdspakke fokuserer på at udvikle og teste løsninger, der medfører, at skibe kan operere uden
at udlede skadelige emissioner i eksempelvis havne, kystnære områder eller lignende.

I første omgang vil løsningerne fokusere på operation i kortere perioder, men det er formålet, at
aktiviterne i arbejdspakken skal skubbe på udviklingen af emissions-fri sejlads, således at den maritime
branche kan leve op til 2050 kravene om at halvere udledningen af drivhusgasser fra skibsfart med 50% i
forhold til 2008-tal.

WP4 – General Management, Integration & Outreach:

Ud over de rent tekniske arbejdspakker har ShippingLab også et fokus på at udvikle flere aktiviteter, der
kan medvirke til, at målsætningen opnås bedre eller hurtigere. Dette kan ske med nye eller eksisterende
partnere og derfor er projekt- og forretningsudvikling en væsentlig del af opgaven.

Derudover er det hensigten, at arbejdet i ShippingLab skal skabe en blivende samarbejdsplatform for
forskning, udvikling og innovation i den maritime branche, således at aktiviteterne i ShippingLab
medvirker til at bringe maritime aktører tættere sammen om fælles udvikling og samtidig tiltrækker
flere studerende til branchen ved at synliggøre mulighederne og udfordringerne i Danmarks mest
globale erhverv.

www.ShippingLab.dk

 

Partnere i ShippingLab:

Automation Lab
Ballard
Copenhagen Business School
Callenberg
Danelec Marine
Danfoss
Danske Maritime
Danske Rederier
DFDS
Danmarks Tekniske Universitet
FORCE Technology
Fyns Maritime Klynge
J. Lauritizen
Logimatic Solutions
Logimatic Engineering
Maersk Tankers
MAN Energy Solutions
Molslinjen
Scandlines
SIMAC
Søfartsstyrelsen
Teknologisk Insitut
Torm
Tuco Marine
Vessel Performance Solutions
Wärtsilä Lyngsø Marine
Aalborg Universitet

outdated-browser