Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

SIMAC er en del af projekt MARS, der skal udvikle et nationalt testcenter til driftsoptimering af autonome skibsoperationer

25. november 2021 af SIMAC

MARS (Maritime Autonomous Reliable Systems) er en del af det fynske fyrtårn, NextGen Robotics, der vil skabe et dansk knudepunkt for test og udvikling af autonom højteknologi i den bæredygtige kystnære skibsfart. Projektet skal sikre, at Danmark fortsat er verdensførende inden for maritime operationer og teknologier, der indgår i udviklingen og produktion af skibe.

Det maritime er og har altid været af stor betydning for Danmark og i særdeleshed Fyn. Udviklingen inden for det maritime erhverv er enorm og er drevet af krav om og behov for færre fossile brændstoffer, mere miljøteknologi, og øget digitalisering. Ny lovgivning og nye teknologier gør, at vi som nation har et behov for at investere i ny viden, færdigheder og kompetencer for fortsat at være førende inden for søfart. Det er samtidigt også en mulighed, da fremtidens maritime forretninger bliver afhængige af data og nye teknologier, hvilket Danmark og det fynske økosystem for robot og droner har solid knowhow og erfaring med.

På Fyn eksisterer desuden et unikt samarbejde mellem uddannelses- og videninstitutioner, lokale virksomheder, kommunerne og klyngeorganisationerne på Sydfyn. Dette ses eksempelvis på havnen i Svendborg, hvor nyt SIMAC og et nyt Maritimt Erhvervscenter kommer til at ligge ved siden af hinanden.

To bygninger adskilt af en smal vej men tæt forbundet i forhold til at forankre viden i praksis. Det Maritime Erhvervscenter bygger bro mellem viden og praksis og samler den maritime branche, hvor alle fra start-ups til etablerede virksomheder finder plads til at vækste deres virksomheder.

Med MARS vil Fyn derfor bygge bro mellem det stærke maritime økosystem på Sydfyn og robot- og dronemiljøet og udnytte de mange synergier til at styrke udviklingen af autonom kystnær skibsfart. Det sydfynske øhavs geografi, tilstedeværelsen af maritime kompetencer på højt specialiseret niveau, et innovativt og entreprenant miljø, de sydfynske kommuners færgedrift samt nærheden til robot- og droneklyngerne og SDU, er samlet set unikke forudsætninger for netop her at etablere rammerne for udviklingsarbejde samt test og demonstration af autonom teknologi.

Ambitionen er at udvikle datagrundlag for de højteknologiske løsninger, der skal gøre dansk skibsfart mere bæredygtig, fleksibel og sikker; eksisterende færger som nye færger. 

Det handler om avancerede teknologier til overvågning-, dataindsamling- og kommunikationsapplikationer på kystnære skibe. Hertil vil MARS etablere faciliteter og testområder til lands og til vands og ikke mindst gøre klar til at de autonome teknologier afprøves, testes og demonstreres på sejladser i området.

Med nye teknologier følger også behov for nye kompetencer og uddannelse. Derfor vil man i MARS også kortlægge, hvilke kompetencer fremtidens maritime arbejdsstyrke til lands og til vands får brug for og dertil udvikle matchende uddannelsestilbud.

 

Cases

Der er tale om tre forskellige cases, der deler et fælles teknologigrundlag, men retter sig mod tre forskellige applikationer og markeder. Resultaterne fra ’Højestene’ skal afdække potentialerne ved retro-fit af autonome systemer til eksisterende fartøjer. Data fra ’Ellen’ skal bidrage til grundlaget for at udvikle nye færger til kystnær gods- og passagertransport, mens ’ferry-on-demand’ er et udviklingsprojekt, der skal undersøge helt nye koncepter for kystnær transport.

 

Kontakt vedrørende MARS: Jan Askholm, SIMAC, tlf. 72215522

 

Supplerende fakta

  • Danmark er en af verdens førende maritime nationer
  • Samlet eksport på over 250 mia. DKK om året.
  • Fyn huser i dag omkring 7000 arbejdspladser på land og til vands inden for det maritime i 250 maritime virksomheder. (Vækstteam Fyn, maj 2021).
  • Sydfyn besidder unikke kompetencer og stedbundne styrker ift. test af autonome teknologier (Iris Group, juni 2021)
  • Europa leverer over 40% af de teknologier, der indgår i udviklingen og produktion af skibe (”Competitive position and future opportunities of the European Marine Supplies Industry”, Balance Technology Consulting (2014))
  • Timeline: primo 2022 til medio 2023
  • Partnere: SIMAC, MARLOG, MARNAV, SDU, Fonden Motorfabrikken Marstal, DanaDynamics, Tuco Marine Group, Automation Lab, Lorenz Technology, Erhvervshus Fyn, DFDS, Færgesekretariatet, Svendborg Kommune, Ærø Kommune, Faaborg Midtfyn Kommune.

 

outdated-browser