Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

SIMAC sætter ambitiøse mål for bæredygtig udvikling

SIMAC går forrest i at levere viden og kompetencer til en bæredygtig udvikling af den maritime sektor. Frem mod 2030 vil der blive gennemført en række initiativer, der har til formål at bidrage til en bæredygtig omstilling i erhvervet samt i driften af SIMAC.

SIMAC har igangsat en række konkrete initiativer og fastsat ambitiøse mål for fremtiden med udgangspunkt i FNs definition på ”Sustainable Development” og verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Udvikling i retning mod en mere bæredygtig maritim sektor er ikke et valg, men et vilkår. For at rederier og andre virksomheder i den maritime sektor kan konkurrere på fremtidens marked, kræver det omstilling i takt med kundernes og det internationale samfunds forventninger og krav. Det kræver nye teknologier, ny viden og nye kompetencer.

 ”SIMAC skal også fremadrettet være førende leverandør af viden og kompetencer til det maritime erhverv. Det gælder i forhold til den viden, der tilvejebringes i forsknings- og udviklingsaktiviteter, de kompetencer, vi giver studerende og kursister, samt de rammer vi har for vores aktiviteter, og den måde vi driver vores institution på. Alt sammen med fokus på bæredygtig udvikling.” udtaler SIMACs direktør Jesper Bernhardt.

Fremtidens maritime branche bidrager til at realisere en lang række af FNs mål for bæredygtig udvikling. Hvad enten det handler om at løse klimaudfordringen, skabe økonomisk vækst og beskæftigelse eller bidrage til at sikre livet på og i havet, så spiller den maritime sektor en central rolle. 

SIMAC bidrager til at understøtte erhvervets ambitioner for fremtiden. Blandt andet ambitionen om en CO2-neutral skibsfartssektor, hvor SIMAC er førende inden for udvikling af fremtidens maritime viden og kompetencer. Derudover at Det Blå Danmark er blandt verdens førende, når det handler om at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse og forsyne en voksende global befolkning. Der er ligeledes fokus på, at maritime aktiviteter sker under hensyn til livet på og i havet såvel som på land samt med en cirkulær tilgang til forbrug og produktion, hvor det samlede aftryk på naturens ressourcer reduceres.  Sideløbende med, at SIMAC understøtter det maritime erhvervs realisering af en række af FNs verdensmål, er der indgået et samarbejde med Syddansk Universitet og andre fynske videns- og uddannelsesinstitutioner om opfyldelse af alle 17 mål.

For yderligere information kontakt direktør Jesper Bernhardt på tlf. 72215510

Sustainability 2030

Viden

For at styrke SIMACs forsknings- og udviklingsindsats gennemfører vi følgende initiativer: 

 • Ved beslutning om involvering i forsknings- og udviklingsaktiviteter indgår det i vurderingen, at de forventede resultater kan anvendes til at understøtte en bæredygtig udvikling
 • Vi motiverer studerende til i højere grad at indgå i forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder aktiviteter med fokus på bæredygtig udvikling
 • Vi formidler viden, der kan understøtte en bæredygtig udvikling, til erhvervet og det øvrige samfund

Kompetencer

For at sikre, at SIMACs dimittender og kursister også fremadrettet har den nyeste viden og kompetencer på området, gennemfører vi følgende initiativer:

 • Vi ruster SIMACs uddannelser og efter- og videreuddannelser til fremtiden. Gennem projektet ”Fremtidens uddannelser i SIMAC” udvikler vi indholdet i studieplaner og studieordninger. Det gør, at vi også fremadrettet understøtter udvikling af de studerendes kernefaglighed, hvor kompetencer, der kan bidrage til en bæredygtig udvikling, er et gennemgående element.
 • Vi motiverer de studerende til i endnu højere grad at beskæftige sig med bæredygtig udvikling i deres uddannelsesforløb. F.eks. gennem deres bachelorprojekter, gennem udvikling af ideer og tekniske løsninger og gennem involvering i forsknings- og udviklingsaktiviteter.
 • En gradvis omstilling til en mere bæredygtig maritim sektor medfører et behov for efter- og videreuddannelse inden for bæredygtige maritime operationer og anvendelse af bæredygtige teknologier. Med udgangspunkt i et stærkt fundament og kontinuerlig udvikling i viden om bæredygtig maritim drift, er vi klar til at udbyde fremtidens efter- og videreuddannelse til en bæredygtig maritim sektor.

Rammer

For at fremme en bæredygtig udvikling på SIMAC formulerer vi en ”Policy for Sustainable Development”, hvor studerende og medarbejdere inddrages i formuleringen af realistiske og ambitiøse mål. Politikken er en holistisk ramme for bæredygtig udvikling på SIMAC med mål for ”Coorporate Social Responsibility” i forhold til økonomi, social ansvarlighed og beskyttelse af klima og miljø.

Politikken vil blandt andet rumme følgende målsætninger:   

 • Vi opstiller en målsætning om, at vi inden 2030 opnår 70 procents reduktion af SIMACs CO2-belastning.
 • Nyt SIMACs installationer og udstyr skal anvendes til uddannelse, forsknings- og udviklingsaktiviteter, innovation og iværksætteri for studerende og brugerne af den kommende maritime erhvervspark. Bygningen inddrages i de studerendes arbejde med energi, klima og miljø – bl.a. gennem synlige bygningsinstallationer, der kan anvendes til øvelser i forbindelse med driftsoptimering. Det samme gælder havnebassinet, som vil kunne anvendes til øvelser i rensning og afsaltning af havvand samt test af prototyper til vedvarende energi.
 • Deltagelse i samarbejde med Syddansk Universitet og andre fynske videns- og uddannelsesinstitutioner om opfyldelse af alle FNs 17 mål for bæredygtig udvikling.
 • Gennem vores ambitiøse mål for bæredygtig udvikling og Nyt SIMAC til at understøtte disse mål, positionerer vi os til at indgå i samarbejder om bæredygtig udvikling. For eksempel ”Getting to Zero Coallition” med det mål, at Nyt SIMAC skal spille en rolle i test og udvikling af fremtidens maritime teknologier.
 • Vi følger op på målene i ”Policy for Sustainable Development” i en redegørelse som en del af vores årsrapport.
outdated-browser