Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Skillsea-projektet er kommet godt fra start

26. juni 2019 af SIMAC

Hvordan sikrer vi en stærk maritim industri og beskæftigelse i Europa?

SkillSea er et stort anlagt EU-støttet projekt, der udvikler en konkret, bæredygtig løsning på det kvalitative og kvantitative mismatch mellem udbud og efterspørgsel af den maritime arbejdsstyrke i de næste år. Dermed øges mobiliteten og erhvervet bliver mere attraktivt. Projektet afdækker hvilke kompetencer, der skal udvikles – og SIMAC er en nøglespiller, der sætter rammen for nye evner og viden i et stærkt felt af internationale universiteter, repræsentanter fra erhvervet og myndigheder samt de beskæftigede. Ud over fokus på færdigheder indenfor GreenTech og Automatisering m.v. tænkes der i nye dimensioner for læringskoncepter, digitalisering, upskilling m.v. SkilllSea bringer synergier frem i klyngesamarbejder, langsigtet strategi og Business/Education Partnerskaber for at sikre at der skabes en permanent platform og drive til at sikre konkurrenceevnen og beskæftigelsen også i fremtidens maritime virke.

For nyligt mødtes partnerne på SIMAC og arbejdede på afdækning af fremtidens kompetencebehov. Der blev delt best practice omkring curricula revision (opdatering af uddannelserne) og format af læringsmål og diskuteret, hvordan vi bedst involverer vores stakeholders.

outdated-browser