Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Nyt maritimt netværk ser dagens lys

18. maj 2021 af SIMAC

Syddansk Maritime Netværk er navnet på det nye netværk. Netværkets mål er at styrke samarbejdet lokalt mellem virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner mv., så Syddanmark kan stå som et stærkt internationalt epicenter for udvikling af fremtidens maritime industri.

SIMAC i Svendborg står bag initiativet, og der er inviteret til kickoff den 30. maj på SIMAC. Dagens vil byde på et spændende program med præsentation af netværket, oplæg ved Erling Bondesen (MF) og Bjørn Brandenborg (MF) med efterfølgende debat. Derudover til Lars Ahrendtsen, Senior Projektleder ved Erhvervshus Fyn, give en introduktion til fyrtårnsprojektet NextGenRobotics. Dagen sluttes af med en rundvisning på det nye SIMAC på Svendborg Havn.

”Vi håber med oprettelsen af Syddansk Maritime Netværk, at vi kan skabe rum for sparring og udvikling på tværs af de mange forskellige maritime virksomheder. Vi kan se, at der er stor interesse, og vi har mere end 100 tilmeldte i netværket allerede, så der er stor opbakning til det. Vi har desuden valgt, at det skal være gratis at være med – på den måde sikrer vi, at alle har mulighed for at deltage.” Udtaler Jesper Bernhardt, direktør på SIMAC

Der er allerede virksomheder, der har budt ind med arrangementer resten af året, hvilket vidner om, at der er stor lyst til at bakke op om et koncept som dette, hvor netværket og arrangementerne er båret af, at man hver især bidrager, hvis man kan.

”Vi ser meget positivt på oprettelsen af det nye netværk og glæder os meget til at deltage. Fyn og Region Syddanmark står i forvejen stærkt på det maritime område, men et netværk som dette kan afføde nye samarbejder og åbne nye døre, så vi sammen kan stå endnu stærkere. Vi glæder os meget til at deltage i kickoff og har allerede selv budt ind med et virksomhedsbesøg hos os i august.” Udtaler Lasse Skriver Møller, direktør og partner, DanaDynamics

For yderligere information kontakt:

Jesper Bernhardt, Direktør, SIMAC på tlf. 72215510

Thomas Gulløv Longhi, Chief Innovation Officer, SIMAC på tlf. 72215651

Læs mere på sdmn.dk

outdated-browser