Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Blå autonomi - Sydfynsk vækstpotentiale søsat i Svendborgsund

3. september 2021 af SIMAC

Tirsdag den 31. august var der indbudt til maritim paneldebat og autonom sejlads i Svendborg.

Det indbudte panel bestod af Andreas Nordseth fra Søfartsstyrelsen, Carl Aage Jensen fra C.C. Jensen A/S, Christian Steffensen, Svendborg Havn, Jan Askholm fra SIMAC, Lars Ahrendtsen, MARLOG og Mads Bentzen Billesø fra DFDS. Casper Schrøder, DR, styrede debatten som bl.a. omhandlede maritim innovation, uddannelser, vækstiværksætteri og autonomi.

Samtidig med at debatten foregik, sejlede det flydende laboratorium THURØ autonomt fra Skarø til Svendborg med DanaDynamics autonome navigationssystem. SIMAC og DanaDynamics demonstrerede hvor langt man er med udvikling af et dansk autonomt navigationssystem til kommercielt brug.

Lotte G. Lundberg, Den Danske Maritime Fond, rundede dagen af med et indlæg fra Fonden.

Arrangementet var stablet på benene af DanaDynamics, MARLOG, SIMAC, ShafeFifty5 og Svendborg Kommune for at sætte fokus på blå autonomi, og hvilken rolle det spiller for Svendborg og Sydfyn.

 

Privat dansk-udviklet autonomi

Den maritime drone-virksomhed DanaDynamics udvikler software, der kan integreres i eksisterende brosystemer på skibe og være med til at øge sikkerheden til søs. Og på sigt føre til selvsejlende fartøjer.   

DanaDynamics er stiftet af Lasse Skriver Møller og Martin Stockholm, som fra sommeren 2018 til udgangen af 2019 har været en del af iværksætterbasen Maritim Start Up Hub i Svendborg. Siden opholdet i hubben, er DanaDynamics vokset fra at være en to-mands virksomhed til i dag at have en besætning på flere end 10 medarbejdere. 

-I dag markerer en milepæl i vores samarbejde mellem SIMAC og DanaDynamics. Hele det miljø, der er om maritim erhvervsudvikling på Sydfyn, har skabt forudsætningerne for, at det vi ser i dag, kan finde sted, lyder det fra Jan Askholm, studierektor ved SIMAC. 

Det Sydfynske Øhav som testområde

I Danmark har vi alle farvandstyper på hylderne, og derfor er det et fantastisk sted at afprøve digitale autonome teknologier. Som hotspot for maritimt iværksætteri, er det ingen tilfældighed, at THURØ testsejles i Svendborgsund. Geografien i Det Sydfynske Øhav med korte overfartstider mellem øerne giver mulighed for at teste tæt på land uden at forstyrre anden trafik. 

Som havn og kommune, er Svendborg bevidst om at lytte til de virksomheder, der kommer med idéer til udvikling og optimering. En vigtig vekselvirkning mellem det private og det offentlige i den her sammenhæng. 

-For Svendborg som kommune, er der flere perspektiver i det f.eks. arbejdspladser, turisme og innovation. Autonom sejlads kan styrke hele det Sydfynske Øhav med besejling af øerne på nye måder, siger Christian Steffensen, Havnemester, Svendborg Kommune.

Et enormt erhvervspotentiale

-Vi er ikke i mål endnu, men vi er godt på vej og har ambitionerne til at blive et globalt laboratorium for selvsejlende og blå autonomi. Det er et udviklingsprojekt, og myndigheder, virksomheder og klyngeorganisationer skal sætte turbo på og turde satse. Samarbejdet mellem virksomhederne og myndighederne er fantastisk, men vi skal også turde satse større. Sammen skal vi gå ind og løfte det som et partnerskab, så vi får fremdrift i det, lyder det fra Lars Ahrendtsen, Head of Shared Services, MARLOG.  

Mads Bentzen Billesø, Innovation Lead fra DFDS bakker op og tilføjer

-I Danmark har vi klare styrkepositioner indenfor det maritime, robotteknologi og energi, som især skyldes vores samarbejdskultur og lyst til at udvikle noget sammen. Vi har nogle stærke klynger og sektorer, så tilsammen har vi alle kortene til at tage det rigtig langt og skabe noget stort.

Vil øge sikkerheden til søs

Det er ambitionen om at øge sikkerheden til søs, der netop er blevet søsat ved en sejlads gennem Svendborgsund. Sejladsen blev vist på storskærm og begejstret iagttaget af de fremmødte på Svendborg Havn.  

Ifølge DanaDynamics, er det overordnede formål med autonomien netop at øge sikkerheden til søs, så kollisioner og grundstødninger undgås. To tredjedele af de alvorlige ulykker, der sker til søs, er bygget på menneskelige fejl. 

-Når de autonome systemer er så gode, at man kan sejle mindre fartøjet helt autonomt, vil det ændre infrastrukturen, som vi kender ude på vandet i dag, fordi man vil kunne sejle på kryds og tværs uden fare for sikkerheden på en helt anden måde, end man kan i dag, afslutter Martin Stockholm. 

Kilde: Dana Dynamics

outdated-browser