Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Litteraturliste Generhvervelse - Maskinmester

Se gældende litteraturliste for generhvervelseskurset for maskinmestre nedenfor.

Bøger der kan købes hos weilbach eller lånes gennem bibliotek.dk med afhentning på dit eget folkebibliotek:

Jørgensen, Øystein og Pedersen, Svein Erik (2000): Kraftanlegg. ISBN: 8278970424

Jørgensen, Øystein og Pedersen, Svein Erik (2000): Marine dieselmotorer. ISBN: 8278970246

Knak, Christian (2009): Brandbekæmpelse i skibe. (9. udg.) ISBN: 9788712038320

Larsen, K.F. (2001): Dampkedler. ISBN: 8798856502

Nielsen, Eigil (2006): Noget om køleteknik, bind 1 og 2. (4. udg.) ISBN: 9788790477073

Wetterberg, Jørn (2007). Skibsmotorlære: til brug ved undervisningen til duelighedsprøve i motorpasning. (2. udg.). ISBN: 8774630197

Aagaard, Larsen og Christensen (2013): Søfartens ABC. (6. udg.) ISBN: 9788777902505

 

Tekster der ligger til gennemsyn i generhvervelseskassen på SIMAC, OLC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg:

International Maritime Organization (2010): IMDG Code Supplement. ISBN: 9789280115147

International Maritime Organization (2012): IMDG Code Vol. 1 – 2. ISBN: 9789280115611

International Maritime Organization (2011): MARPOL: consolidated edition 2011. ISBN: 9789280115321

International Maritime Organization (2009): SOLAS: consolidated edition 2009. ISBN: 9789280115055
Bestil tid til at låne kassen på tlf. 7221 5530 eller mail olc@simac.dk

 

Tekster der kan læses eller hentes fra internettet:

Arbejdstilsynet (2007, 31. januar). Bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr med senere ændringer. Lokaliseret den 14. april 2018 her: Arbejdstilsynet (2007, 31. januar)

Arbejdstilsynet (2007, 31. januar). Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 – Anvendelse af trykbærende udstyr. Lokaliseret den 14. april 2018 her: Arbejdstilsynet (2007, 31. januar)

Maskindagbog (u.å.). Lokaliseret 2. oktober 2013 på: Maskindagbog

Oliejournal: Del I, operationer i maskinrummet. Alle skibe (u.å.). Lokaliseret 2. oktober 2013 på: Oliejournal

Retsinformation (2001, 1. juli): BEK nr. 12502: Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer. Lokaliseret 2. oktober 2013 her: Retsinformation (2001, 1. juli)

Retsinformation (2006, 22. december): BEK nr. 1758: Bekendtgørelse om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen). Lokaliseret 2. oktober 2013 her: Retsinformation (2006, 22. december)

Søfartsstyrelsen (2012, 15. november): Meddelelser fra Søfartsstyrelsen (A-E). Lokaliseret 6. februar 2015 her: Søfartsstyrelsen (2012, 15. november)

Søfartsstyrelsen (2012, 15. november): Samling af danske søfartslove. Lokaliseret 6. februar 2015 nederst på siden: Søfartsstyrelsen (2012, 15. november)

 

Bemærk…

Kongsberg: Manualer til maskinrumssimulatoren kan rekvireres hos kursussekretæren på tlf. 72215560 eller mail training@simac.dk.

outdated-browser