Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Litteraturliste Generhvervelse - Navigatør

Se gældende litteraturliste for generhvervelseskurset for navigatører nedenfor.

Bøger der kan købes hos weilbach eller lånes gennem bibliotek.dk med afhentning på dit eget folkebibliotek

Holland, N., Mathiesen, S. og Frey, P. (2007): Skibsteknik 1: Lastbehandling. ISBN: 9788777901768

Holland, N., Mathiesen, S. og Frey, P. (2007): Skibsteknik 2: Stabilitet & manøvrering.
ISBN: 9788777901775

ISF/ICS (2010): Guidelines on the Application of the IMO International Safety Management (ISM) Code (4. udg.). London: International Chamber of Shipping and International Shipping Federation

Jensen, Jens Åge (1993): Navigation for skippere. ISBN: 9788777900143

Navigation 1-10 (2004)

Health & Safety at Sea 3.0 (2012)

Sørensen, Aron og Nielsen, Steen (2007): De internationale søvejsregler (9. udg.). ISBN: 9788777901713

Aagaard, Larsen og Christensen (2013): Søfartens ABC. (6. udg.) ISBN: 9788777902505

 

Tekster der kan læses eller hentes fra internettet

Retsinformation (2006, 22. december): BEK nr. 1758: Bekendtgørelse om vagthold i skibe
(Vagtholdsbekendtgørelsen). Lokaliseret 26. september 2013 på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27399  

 

Tekster der ligger til gennemsyn i generhvervelseskassen på SIMAC, OLC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg

International Maritime Organization (2011): BLU Code – Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers. ISBN: 9789280115307.

International Maritime Organization (2010): IMDG Code Supplement. ISBN: 9789280115147.

International Maritime Organization (2012): IMDG Code Vol. 1 – 2. ISBN: 9789280115611.

International Maritime Organization (2010): International safety management code and guidelines on implementation of the ISM code. ISBN: 9789280151510

International Maritime Organization (2011): MARPOL: consolidated edition 2011. ISBN: 9789280115321.
Bestil tid til at låne kassen på tlf. 7221 5530 eller mail olc@simac.dk

outdated-browser