Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

SIMACs Alumne-netværk 

I SIMACs Alumne-netværk - et netværk for SIMAC dimittender - kan du blandt andet bevare eller genoptage kontakten med tidligere studiekammerater og undervisere, deltage i faglige og sociale arrangementer, få ny faglig viden gennem foredrag, workshops m.m., dele din viden om eget fagområde, networking - du kan bruge fagligt og i din karriere og holde dig opdateret om nyheder, job osv. både på SIMAC og blandt dine tidligere studiekammerater.

Sådan bliver du medlem af SIMACs Alumne-netværk

Du skal være dimitteret fra SIMAC.
Herunder også fra Svendborg Maskinmesterskole og Svendborg Navigationsskole.
Ansatte i SIMAC er ligeså velkomne i gruppen.
Det er gratis at være medlem.
Som medlem vil du blive inviteret til både fagforedrag og en årlig SIMAC-Alumne-aften med spisning og oplæg.
Du vil kunne se arrangementerne her samt på LinkedIn, hvorfra tilmelding vil foregå.

Sådan bliver du medlem

Meld dig ind i gruppen ”SIMACs Alumne-netværk” på LinkedIn. Dette fungerer som platform for social og faglig kommunikation mellem andre SIMAC-dimittender samt mulighed for at udvide netværket yderligere. Meld dig ind i Linkedin-gruppen her.

Arrangementer med SIMACs Alumne-netværk 

1: Fagforedrag

Processikkerhed og vigtigheden af den
Invitation til Functional Safety Management (FSM) – Safety integrated Levels (SIL)

Henrik Skovsgaard fra ABB-Odense er gæsteforedragsholder.

Kom med i Salen på Graaesvej
tirsdag d. 22. oktober  fra 15.45 til 17.30 og få overblik og introduktion vedrørende:

-Proces sikkerhed - og vigtigheden af den
-IEC61511 og IEC61508 Sikkerhedsanordninger og valg af løsninger med SIL-certifikater
-Eksempler på krav om 'SIL-verifikation' i valg af udstyr.
-Modifikationer i anlæg eller maskiner
-ABB som sparringspartner - herunder uddannelse

Emnerne i fagforedraget relaterer til sikkerhed og emner især behandlet på PAA delen på BM6 + SE2-MCH.  

Du skal blot tilmelde dig til alumne@simac.dk senest torsdag den 10. oktober. Der er kaffe og sandwich.

2: Fagforedrag

Renere skibsfart ved anvendelse af effektiv røggasrensning ved selektiv katalysator proces, på større skibe.
Tid og sted:
30. oktober kl. 16:00-18.00 på SIMAC
i lokale 009
af: Civilingeniør Ph.d. Steen Riis Christensen fra Umicore Denmark ApS

Under foredraget vil der være en forfriskning.  

Deltagelse er gratis.

Tilmelding nødvendig til: alumne@simac.dk
senest fredag d. 25.10.2019

 

3: Fagligt arrangement på SIMAC.

How shall the maritime industry reach the ambitious targets of IMO?

Fagligt arrangement på SIMAC den 18. november 2019 kl. 18.00-20.00

How shall the maritime industry reach the ambitious targets of IMO?

In April 2018, IMO approved a historical strategy for CO2 and other GHG´s from shipping. Different stakeholders from the industry will give their view of how the targets can be reached by new technologies, fuels, engines, and new ways of ship operation.

Arrangementet afholdes i København af Skibsteknisk Selskab og IDA Maritim.  Vi har fået mulighed for at streame og sende samtidigt på SIMAC.

Se mere om arrangement og tilmelding på: https://ida.dk/arrangement/how-shall-the-maritime-industry-reach-the-ambitious-targets-of-imo-333571

Det er vigtigt, at alle tilmelder sig via ovenstående link. Tjek at det er Svendborg-arrangementet, du tilmelder dig.

SIMAC byder på sandwich og sodavand i pausen.

Vel mødt!

 

Skriv endelig til alumne@simac.dk, hvis du har idéer og forslag til kommende faglige eller sociale arrangementer.

Læs om tidligere spændende arrangementer:

Alumne-aften på SIMAC d. 5. september - desværre aflyst grunder for få tilmeldinger. Invitationen ses her.

Skibsteknisk fagforedrag Ballast Water Management Konventionen, 15. maj 2017

Skibsteknisk foredrag på SIMAC: EU’s svar på hvordan skibsfarten opnår en reduktion af CO2-udledning, 8. maj 2017

Foredrag om Henning Morgens bog: “Maersk Line. Globale muligheder og udfordringer 1973 – 2013”, 23. oktober 2014

Foredrag med SH Group og A2Sea, 25. november 2014

FAQ

Hvad er SIMACs Alumne-netværk?

SIMACs Alumne-netværk er et netværk for dimittender fra SIMAC.
Herunder også fra Svendborg Maskinmesterskole og Svendborg Navigationsskole.
Ansatte i SIMAC er ligeså velkomne i gruppen.

Ved dimissionen får du en SIMAC-nål udleveret, sammen med en invitation til Alumne-netværket.
Nålen kan du bære ved bl.a. Alumne-arrangementer eller offentlige sammenhænge. 

Netværket, både i og uden for LinkedIn-gruppen, giver dig muligheden for at sparre og udvikle.

Så benyt dig af muligheden for at mødes med dine tidligere studiekammerater, undervisere og SIMAC-ansatte, selvom du ikke længere er studerende. Tag hinanden under armen og mød op. Kom og hyg med faglig og social snak, underholdning og lækkert traktement. 

Selvom du er dimitteret, skal kontakten til SIMAC holdes vedlige. 

Læs mere om Alumne-netværket i fanebladene herunder.

 

 

Hvem kan være med?

SIMACs Alumne-netværk er for dimittender fra SIMAC, uanset hvornår du dimitterede.
Herunder også fra Svendborg Maskinmesterskole og Svendborg Navigationsskole.
Ansatte i SIMAC er ligeså velkomne i gruppen.

Hvorfor skal jeg være med?

Det får du blandt andet ud af at være med i SIMACs Alumne-netværk: Bevare eller genoptage kontakten med studiekammerater og ansatte. Blive inviteret til spændende faglige og sociale arrangementer Få ny faglig viden gennem foredrag, workshops m.m. Mulighed for at dele din viden om dit eget fagområde Få nye netværk, du kan bruge fagligt eller i din karriere Holde dig opdateret om nyheder, job osv. både på SIMAC og blandt dine tidligere studiekammerater og ansatte.

Hvad laver SIMACs Alumne-netværk?

Medlemmerne af SIMACs Alumne-netværk bliver inviteret til forskellige faglige og sociale arrangementer i løbet af året samt en årlig SIMAC Alumne-aften med spisning og oplæg. Du kan se kommende og tidligere arrangementer her. På LinkedIn, hvor arrangementerne også vil blive slået op, har du mulighed for at tilmelde dig.

Hvor afholdes arrangementerne?

SIMACs Alumne-netværks arrangementer afholdes som udgangspunkt på SIMAC. Vi kan dog ikke afvise, at der kan afholdes arrangementer andre steder i landet. Har du en god idé til arrangementer eller spørgsmål til SIMACs Alumne-netværk, så skriv endelig til alumne@simac.dk.

 

Hvad koster det at være med i SIMACs Alumne-netværk?

Det er gratis at være medlem af SIMACs Alumne-netværk. Langt de fleste af vores arrangementer er gratis. Skulle der være et enkelt arrangement, som kræver en form for brugerbetaling, så vil det tydeligt fremgå af invitationen.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive medlem ved at melde dig ind i LinkedIn-gruppen "SIMACs Alume-netværk". Læs mere her.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil spørge om noget?

Har du et spørgsmål eller et forslag til SIMACs Alumne-netværk, så send en mail til alumne@simac.dk.