Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Simulatorkurser

Drift og Vagthold - Maskinanlæg

Formål og kursusindhold:

Formålet med kurset i “Drift og Vagthold – Maskinanlæg” er at uddanne deltageren til at kunne varetage funktionen som vagthavende maskinofficer, som specificeret i STCW Code.

Efter kurset vil deltageren have forståelse for og kompetencer til at varetage hvervet som vagthavende maskinofficer, herunder have lært om forskellige sejladsscenarier, effektiv kommunikation og teamwork.

Kurset er praksisorienteret. I små hold gennemfører deltagerne en række sejladsscenarier på simulatorerne, som efterfølgende analyseres i debriefing i forhold til øvelsens udfald og ”normal praksis”. 

Øvelserne foregår primært i SIMACs full-mission maskinrumssimulator. SIMAC har en række grafiske simulatorer, som kan benyttes i forbindelse med forberedelse til den næste øvelse i vores full mission maskinrumssimulator.

Kurset indeholder følgende emner:

  • Den vagthavendes pligter
  • Drift af primær- og hjælpemotor i normale og ikke-normale situationer
  • Fejlfinding
  • Brug af Oil Record og maskinmesterens logbog
  • Vagtoverdragelse

 

Målgruppe:

Kurset henvender sig til nyuddannede maskinmestre og til maskinmestre, der har været borte fra søfartserhvervet i en periode, og som har brug for at blive opdateret om emnet drift og vagthold i maskinanlæg.

 

Varighed:

2½ dag

 

Bemærkninger/noter:

Kurset opfylder de krav, der er angivet i Vagtholdsbekendtgørelsen samt i STCW Code, kap. A-III/1 – Standard of Competence, med hensyn til forsvarlig pasning af maskinvagten samt dertil hørende opgaver i forbindelse med pasning og betjening af hoved- og hjælpemaskiner.

 

Tilmelding:

SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.

 

Tilmeld 

outdated-browser