Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Uddannelse for lodser

Lodsjura for danske lodser

Formål og kursusindhold:

Formålet med kurset Lodsjura for danske lodser er at give lodsen et indblik i juridisk metode og gennemgå relevante juridiske områder til brug i det daglige virke. Kursisten får derudover indsigt i de erstatnings- og strafferetlige sanktioner over for en lods forpligtelser.

Efter kurset har kursisten et godt kendskab til gældende internationale og nationale love, regler og andre bestemmelser, der er relevante for lodsningsområdet og lodsens forpligtelser.

Der gives time-lektioner inden for relevante juridiske fagområder for lodsen, herunder almindelige og specielle juridiske områder. Undervisningsformen er således foredrag om teoretiske emner og gennemgang af konkrete cases kombineret med diskussion og dialog mellem undervisere og lodser.

Kurset omfatter følgende emner:

 • Lovgivningens og myndighedernes opbygning
 • Lodsloven og gældende bekendtgørelser
 • Lodsbetaling
 • Lodsens pligter
 • Lodspligt/lodstvang
 • Lodsens ansvar – herunder sanktioner
 • Erhvervelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis
 • Søforklaring/vidneforklaring
 • Lodsens arbejdsretlige forhold
 • Søloven – udvalgte områder
 • Lovkrav til lodsningens udførelse.

 

Adgangskrav/målgruppe:

Kurset henvender sig til danske lodser og lodsaspiranter.

 

Varighed:

1 dag

 

Bemærkninger/noter:

Kurset er udviklet i samarbejde med Det Statslige Lodsvæsen og opfylder uddannelseskravene til ”Lodsjura kursus for lodser” som fastsat i Bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis. Grundlaget for bekendtgørelsen er IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.8 og 6.3.

outdated-browser