Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN

Forskning og udvikling

SIMAC uddanner til Danmarks maritime sektor og befinder sig i et regionalt område med en lang og stærk tradition for rederivirksomhed og skibsbygning.

SIMAC har som maritim uddannelses- og videninstitution en forpligtelse som videnudvikler i kredsløbet mellem erhverv, professioner og forskningsinstitutioner. SIMACs vision om at uddanne verdens bedste maritime ledere realiseres ved kontinuerligt at bringe den bedst tilgængelige viden i spil i de maritime professionsuddannelser.

Formålet med forsknings- og videnpolitikken er:

  • at styrke og målrette forsknings- og udviklingsindsatsen, således at videnbaseringen af uddannelserne modsvarer Det Blå Danmarks nuværende og fremtidige kompetencebehov
  • at understøtte vekselvirkningen mellem forsknings- og udviklingsresultater og praksisviden
  • at fastholde og udvikle forbindelser mellem maritim forskning og maritim uddannelse til gavn for de studerende

Forsknings- og videnpolitikken fastsætter principper for indsatsen og suppleres af videnindikatorer, som dækker indeværende strategiperiode. Opfølgningen på videnindikatorerne sker årligt i en videnberetning og følger status på SIMACs strategi, den strategiske rammekontrakt og kvalitetsopfølgningen.

Læs hele SIMACs Forsknings- og videnpolitik her.

outdated-browser