Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Kvalitetsstyring

Maritime Studerendes Udvalg

På SIMAC har du som studerende mulighed for at engagere dig i ikke blot din uddannelse, men også i skolen som helhed. Derfor har vi nedsat en række forskellige råd, udvalg og korps, som skal sikre, at du og dine medstuderende alle kan få indflydelse på SIMACs udvikling og dagligdag.

På hvert hold udpeger de studerende f.eks. en repræsentant til skolens elevråd, MSU. Udvalget sikrer et effektivt samspil imellem SIMAC og dig som studerende. Det kan f.eks. dreje sig om studiemiljø og studieaktivitet. MSU tager initiativ til sociale og faglige aktiviteter og arrangementer.

Blandt de siddende MSU-repræsentanter udvælges en formand og en næstformand samt repræsentanter til forskellige poster i MSU og andre udvalg på SIMAC.

 

Tilskud fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til studerendes råd på videregående uddannelsesinstitutioner går ubeskåret til MSU. I 2023 var tilskuddet på 14.562 kr.

 

outdated-browser