Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Kvalitetsstyring

Resultater af Danmarks Studieundersøgelse

SIMAC evaluerer bl.a. de studerendes trivsel og læringsmiljø gennem resultater fra Danmarks Studieundersøgelse, der udsendes til alle studerende på videregående uddannelser i ulige år. SIMAC udarbejder på baggrund af resultaterne fra Danmarks Studieundersøgelse tre uddannelsesopdelte studiemiljøvurderinger af det psykiske, fysiske og æstetiske studiemiljø. Du kan læse mere om behandlingen af Danmarks Studieundersøgelse samt tilgå studiemiljøvurderinger i SIMACs kvalitetssystem.

Seneste studiemiljøvurdering for maskinmesteruddannelsen

Seneste studiemiljøvurdering for skibsføreruddannelsen

Seneste studiemiljøvurderinger for Skibsofficersuddannelsen (juniorofficersuddannelsen samt seniorofficersuddannelsen)

Studiemiljøvurderingerne er behandlet i de enkelte uddannelsers uddannelsesudvalg på møderne primo oktober 2022 (Se referater fra Maskinmesteruddannelsen, Skibsføreruddannelsen, Skibsofficeruddannelsen). Studiemiljøvurderinger er efterfølgende drøftet med studerende, herunder studerende fra Maritime Studerendes Udvalg. Indsatser til forbedring af trivsel og læringsmiljø fremgår af de enkelte uddannelsers uddannelsesberetninger for 2022. Uddannelsesberetninger (maskinmesteruddannelsen, skibsføreruddannelsen samt skibsofficersuddannelsen) samt årsstatus for uddannelse kan tilgås i kvalitetssystemet.

Se tidligere Læringsbarometer og studentertrivselsundersøgelse her: 

Studentertrivselsundersøgelse for 2019
Læringbarometer for 2018

outdated-browser