Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Organisationen

Strategi

Strategi for SIMAC 2020-2025

Strategi 2025 sætter retningen for SIMAC som internationalt orienteret vidensinstitution forankret i Det Blå Danmark. Via udvikling, operationalisering og omsætning af maritim viden går vi forrest i at understøtte et bredt favnende globalt maritimt erhverv – nu og i fremtiden. Vores maritime og tekniske viden og kompetencer efterspørges også inden for andre erhverv, såsom industri-, energi- og automationssektoren.

Med den højeste viden kombineret med bedste praksis og Nyt SIMACs optimale rammer sætter vi kursen for SIMAC som maritim vidensinstitution i international topklasse. Vores viden bringes i spil i kerneaktiviteter, der har det tilfælles, at de bidrager til værdiskabelsen i SIMAC, i det maritime erhverv og i samfundet.

Som ramme for vores strategiske udvikling i perioden 2020-2025 har vi fastsat fire pejlemærker, der hver for sig og samlet set sætter retningen for SIMAC som en vidensinstitution i verdensklasse. Pejlemærkerne er følgende:

Pejlemærke 1: Kompetencer i verdensklasse
Pejlemærke 2: Ny viden, nye teknologier og nye løsninger
Pejlemærke 3: Attraktive uddannelser
Pejlemærke 4: Bæredygtig udvikling

Du er velkommen til at læse SIMACs strategi 2020-2025.

outdated-browser