Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Organisationen

Strategisk rammekontrakt 2022-2025

Nedenfor kan du læse SIMACs strategiske rammekontrakt for kontraktperioden 2022-2025, som er indgået mellem SIMAC og Uddannelses- og Forskningsministeren.

 

Med udgangspunkt i SIMACs model for viden omsat i kerneaktiviteter er der fastsat fire mål for SIMACs udvikling i kontraktperioden:

  1. Uddanne dimittender, der bidrager til at realisere fremtidens potentialer
  2. Styrke faglig og social trivsel gennem videreudvikling af det studentercentrerede læringsmiljø
  3. Styrke viden og kompetencer i vores aftagererhverv gennem projekter, samarbejder samt fleksible efter- og videreuddannelsestilbud
  4. Styrke viden på det maritime område gennem praksisnær maritim forskning og udvikling samt omsætning af forskningsviden i øvrige kerneaktiviteter

 

SIMAC afrapporterer til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen én gang årligt i forbindelse med SIMACs årsrapport.

Læs Strategisk rammekontrakt 2022-2025 her.

outdated-browser