Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN
Organisationen

Strategi

Strategi for SIMAC ”2017-2021”

I strategien angiver vi fem pejlemærker for SIMACs strategiske udvikling i perioden 2017-2021. Pejlemærkerne er udformet med udgangspunkt i det maritime erhvervs samt SIMACs udfordringer og udviklingsmuligheder samt med udgangspunkt i vores eksterne rammer og interne styringsdokumenter.

Pejlemærkerne er følgende:

  • Højere videns- og uddannelsesniveau
  • Medskaber af den teknologiske udvikling
  • Først med viden og kompetencer
  • Innovation og entreprenørskab
  • Udvikling af pædagogik og læring

Pejlemærkerne er ikke endemål, men strategiske holdepunkter, der angiver vores retning. Derfor er pejlemærkerne ikke nedbrudt i konkrete mål og handleplaner.

Til at understøtte vores pejlemærker har vi valgt en række operationelle fokusområder. Hvert fokusområde bidrager helt eller delvist til at understøtte ét eller flere pejlemærker. Vores fokusområder er fleksible, da vi løbende vurderer og eventuelt tilpasser disse, så de bedst muligt understøtter vores pejlemærker.

Du er velkommen til at læse SIMACs strategi 2017-2021.

outdated-browser