Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Organisationen

Vision, mission og
værdigrundlag

Vision

”Vi uddanner verdens bedste maritime ledere”

Vi er en professionel og internationalt anerkendt maritim vidensinstitution. Vi skaber og formidler viden i et inspirerende studie- og arbejdsmiljø, som matcher drømmen om en karriere i den maritime verden.

 

Mission 

”Vi er en maritim uddannelses- og vidensinstitution”

Vi er en uddannelsesinstitution med “det maritime, læring og viden” som vores kerneområder. Vi samarbejder målrettet gennem nationale og internationale netværk og i tæt tilknytning til den maritime verden. Alt, hvad vi foretager os, understøtter, at SIMAC er det maritime erhvervs foretrukne videns- og uddannelsespartner for ledende medarbejdere.

 

Værdigrundlag

Værdigrundlaget er skabt af hele organisationen og sætter retningen for, hvordan vi arbejder i det daglige på SIMAC.

outdated-browser