Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Generhvervelser

Generhvervelse - Maskinmester

SÅDAN GØR DU: 

1. Ansøg hos Søfartsstyrelsen

Du skal som det første kontakte Søfartsstyrelsen, da det er dem, der beslutter, hvilke prøver du skal op i. Du kan finde Søfartsstyrelsens oplysninger om generhvervelse af sønæringsrettigheder her: Sønæringsbevis.

Søfartsstyrelsen foretager derefter en individuel vurdering af din ansøgning, herunder hvilke prøver du skal bestå. Du modtager besked om resultatet af vurderingen direkte fra Søfartsstyrelsen.

 

2. Bestil tid til prøven

Når du kender dine prøvekrav og har gennemført dit eventuelle brandleder- eller søsikkerhedskursus, kan du bestille tid til din afsluttende prøve hos SIMAC Training. Husk at vedhæftet brevet fra søfartsstyrelsen.

Der kan forekomme ventetid på visse tider af året, så bestil i god tid.

 

3. Prøvekrav

Baseret på Søfartsstyrelsens individuelle vurdering skal du bestå en række prøvekrav.

Find dine prøvekrav ud fra det brev, du har modtaget fra Søfartsstyrelsen.

Du kan generhverve dine sønæringsrettigheder på samme eller lavere niveau som dit tidligere sønæringsbevis.

SIMAC Training tilbyder generhvervelsesprøven som:

  • Skibsmaskinchef
  • Skibsmaskinmester af 1. grad
  • Skibsmaskinmester af 2. grad
  • Vagthavende maskinmester
  • Duelighedsbevis i motorpasning

 

4. Forberedelse til prøven

Forberedelse til prøven er selvstudie. Vores erfaringer er, at det tager ca. tre uger at forberede sig til prøven alt afhængig af dine prøvekrav, samt om du har fået merit af Søfartsstyrelsen for nogle af kravene.

Du kan finde en litteraturliste over de bøger, du skal læse i forbindelse med prøven i menuen over til venstre. Nogle af bøgerne skal du selv skaffe, andre kan du læse på SIMACs bibliotek. Hvilke du selv skal skaffe fremgår af litteraturlisten.

Brug biblioteket

Du er velkommen til at bruge SIMACs bibliotek – Open Learning Center  til at læse op til din prøve. Vi har samlet en del af bøgerne, og du kan bestille tid til at læse i dem hos bibliotekaren.

Du skal komme i bibliotekets åbningstid, og bøgerne må ikke fjernes fra biblioteket. Du skal forvente at bruge ca. fire timer på biblioteket.

Lej en simulator 

Ønsker du inden prøven at lære vores maskinrumssimulator at kende, kan du leje simulatoren. Du aftaler en tid, får en kort introduktion og mulighed for at træne på egen hånd inden generhvervelsesprøven. Prisen er 1.100 kr. eks. moms pr. time (vi anbefaler 2-3  timer).

 

5. Tag prøven

Prøven afholdes på SIMAC i Svendborg. Sproget er dansk.

Du skal have følgende med til din prøve:

  • Det sønæringsbevis som skal fornyes (alternativt anden gyldig billedlegitimation)
  • Gyldigt sundhedsbevis for søfarende
  • Bevis for kurser der kræves gennemført i henhold til Søfartsstyrelsens krav (f.eks. brandbekæmpelse, betjening af redningsbåde, radiokurser mv.)
  • Eventuel meddelelse fra Søfartsstyrelsen om lempelser i prøvekravene eller om supplerende prøvekrav
  • Det originale brev fra Søfartsstyrelsen vedrørende dine prøvekrav.

 

6. Efter prøven

SIMAC Training indberetter resultatet af prøven til Søfartsstyrelsen, som udsteder det nye sønæringsbevis. Du modtager dit bevis direkte fra Søfartsstyrelsen.

outdated-browser