Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Adgangskursus

Et kursus der skaber muligheder

Adgangskurset er til dig, som har en erhvervsfaglig baggrund. Med adgangskurset kan du supplere din erhvervsfaglige profil, så du bliver klædt på til at læse videre på den uddannelse på SIMAC, du har valgt.

For at kunne starte på adgangskurset, skal du enten have et svendebrev eller to års relevant erhvervserfaring i forhold til den uddannelse, du ønsker at starte på. Vores studievejleder vurderer, hvad der kan betragtes som relevant erhvervserfaring. Når adgangskurset er bestået, kan du læse videre på den uddannelse, du har valgt.

 

Kvalitet i fokus

Med en uddannelse hos SIMAC lærer du at sikre, at der er en høj kvalitet både i arbejdsmiljø og sikkerhed. Dette er ikke blot vigtigt for dig og dine kollegaer - det er vigtigt for vores planet. Med en klode, hvor 71% er dækket af hav, er det helt essentielt, at du ser fremtidens klimaudfordringer klart. Er du løsningsorienteret, og elsker du spændende udfordringer? Uddan dig til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer.

Adgangskrav og optagelse

Adgangskurset varer et halvt år, og der er opstart to gange om året i henholdsvis januar og august.

Adgangskurset består af dansk på c-niveau, engelsk på c-niveau, matematik på b-niveau og fysik på b-niveau.

Endvidere kan du her se studieordningen for adgangskurset til SIMACS uddannelser. De fire ovenstående fag afvikles som enkeltfag med henblik på opfyldelse af adgangskravet til de maritime professionsbacheloruddannelser.

Efter adgangskurset er afsluttet, starter du på en af SIMACS andre uddannelser som enten MaskinmesterSkibsfører eller Skibsofficer.

Realkompetance

Hvis du ikke har et svendebrev eller en studentereksamen, skal der fortages en realkompetencevurdering. Det er et online skema, som skal udfyldes på minkompetencemappe.dk.

Med udgangspunkt i kompetencemappen vurderer SIMAC, om der kan søges om optag på adgangskurset. Ansøgningen med relevante bilag, som dokumenterer erhvervserfaringen, sendes til studievejleder@simac.dk. Du vil kunne forvente svar på din ansøgning inden for 10 arbejdsdage.

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvordan en realkompetencevurdering laves, er du velkommen til at henvende dig til studievejleder Lene Østergaard på studievejleder@simac.dk eller telefon +45 7221 5533.

Uddannelsens opbygning
  • Dansk på c-niveau
  • Engelsk på c-niveau
  • Matematik på b-niveau
  • Fysik på b-niveau
Økonomi under uddannelse

Som fuldtidsstuderende på SIMAC har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU), mens du læser på skolen.

Du kan læse mere i vores studiehåndbog eller på su.dk. Hvis du har spørgsmål til din SU som studerende på SIMAC, kan du skrive til mail@simac.dk.

Karriere og fremtidsmuligheder
Maskinmester

Der er mangel på maskinmestre. Stort set enhver større virksomhed, der anvender tekniske anlæg eller arbejder med teknisk udvikling, har brug for maskinmestre. Der er derfor næsten ingen arbejdsløshed blandt maskinmestre, og lønnen er høj. Jobmulighederne er mange – og som maskinmester kan du få job i ind- og udland i en lang række stillinger inden for mange forskellige brancher.

Du kan vælge at sejle verden rundt om bord på nogle af verdens største skibe. Er du maskinmester til søs, har du ansvaret for skibets maskineri og alt det tekniske udstyr om bord. Det betyder, at du står for den samlede vedligeholdelse og drift af skibets motorer, hjælpesystemer, pumper, generatorer mv. Som maskinmester til søs har du fri halvdelen af året med fuld løn. Det betyder, at du f.eks. sejler 6 uger og så har fri de næste 6 uger.

Du kan også vælge at arbejde til lands, typisk i virksomheder, hvor der kræves ledelse og et stort procesteknisk overblik. Det kan f.eks. være kraftværker, produktionsvirksomheder, sygehuse, større tekniske anlæg eller datacentre.

Her vil din titel oftest være projektleder, vedligeholdelseschef, facility manager, teknisk chef eller lignende.

Opgaverne kan variere bredt - fra driftsledelse og optimering til projektledelse eller teknisk salg. Mulighederne er mange, og fælles for alle er, at der skabes et solidt udgangspunkt for videreudvikling inden for præcist det område, du finder mest spændende.

Skibsfører

Som skibsfører har du rigtig gode jobmuligheder – både til søs og til lands. Der er næsten ingen arbejdsløshed blandt skibsførere, og lønnen er høj. Du kan sejle på store handelsskibe, der bringer dig rundt i hele verden, få job på rederikontorer internationalt, sejle færger i Danmark eller søge et job til lands - mulighederne er mange. Vælger du at sejle efter endt uddannelse, har du fri halvdelen af året med fuld løn. Det betyder, at du f.eks. sejler 6 uger og så har fri de næste 6 uger.

Som skibsfører har du mulighed for at blive at blive kaptajn og dermed den øverst ansvarlige leder om bord. Du vil via din erfaring, ambitioner og kunnen til søs stige i rang over tid. Til lands er der også rigtig gode jobmuligheder for en skibsfører. Det er meget forskelligt, hvor længe en skibsfører vælger at sejle – nogle sejler kun i ganske kort tid efter endt uddannelse, mens nogle fortsætter hele deres karriere. Uanset er jobmulighederne mange.

Skibsofficer

De særlige kvalifikationer, du får som skibsofficer, gør dig attraktiv for virksomheder både i Danmark og i udlandet, og du kan søge mange forskellige jobs både til søs og på land. Det er en meget stærk uddannelse, der giver en bred ekspertise i moderne skibsdrift, og du vil blive en attraktiv arbejdskraft i det private erhvervsliv både i Danmark såvel som internationalt.

Der er næsten ingen arbejdsløshed blandt skibsofficerer, og lønnen er høj. Vælger du at sejle efter endt uddannelse, har du fri halvdelen af året med fuld løn. Det betyder, at du f.eks. sejler 6 uger og så har du fri de næste 6 uger.

”Adgangskurset åbner flere døre. Det giver en bred og grundlæggende faglig forståelse og man forbedrer sine kompetencer inden for dansk, engelsk, matematik og fysik. Med adgangskurset bliver man klædt ordentligt på og føler sig klar til at starte på SIMACS andre uddannelser”

-Claus,
Adgangskursus

Ansøg nu
outdated-browser