Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Hydraulik

CETOP 1 Test

Formål og kursusindhold:

Til CETOP 1 certificeringstesten demonstrerer deltageren en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter, med henblik på at kunne assistere ved eftersyn og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg. Ydermere vil deltageren demonstrere opbygning af hydrauliske anlæg med rørføring og slanger ud fra komplette hydrauliske diagrammer med tilhørende system beskrivelser.

 

Ved bestået certificeringstest kender certifikatindehaveren de grundlæggende fysiske begreber og deres anvendelse. Certifikatindehaveren kan forstå grundlæggende hydrauliske systemers opbygning, samt læse simple hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan certifikatindehaveren opbygge et simpelt hydraulisk system, samt indregulere dette. Certifikatindehaveren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og vedligehold.

Certifikatindehaveren har derudover demonstreret en acceptabel forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet omkring hydrauliske systemer.

 

Til certificeringstesten foregår der ingen undervisning. Dog kan der forekomme instruktion i anvendelsen af specifikke procedurer og værktøjer, men i så fald skal deltageren umiddelbart efter demonstrerer fuld anvendelses kompetence.

Certificeringstesten omfatter følgende emner:

  • Grundlæggende principper for hydraulik
  • Opbygning af simple hydrauliske systemer
  • Simple komponenters funktion og virkemåde
  • Design og tildannelse af rør til hydrauliske systemer
  • Hydraulik væskers egenskaber
  • Renhedskrav til hydraulikvæsker
  • First line management
  • Procedurer for vedligehold.

Certificeringstesten starter med en 0,5 times introduktion til forløbet, efterfulgt af 2 timers skriftlig eksamen, som bestås ved minimum 60 % korrekt besvarelse, frokost pause, efterfulgt af en 4 timers praktisk hydraulisk opgave i blandt andet rørarbejde, opbygning af hydrauliske anlæg og idriftsættelse, som vurderes bestået eller ikke bestået. Der sluttes af med samlet bedømmelse og eventuel tildeling af certifikat ved positivt resultat.

Ved bestået eksamen får deltageren et certifikat for Power Hydraulics CETOP 1.

 

Adgangskrav/målgruppe:

Personale som har nogen erfaring i arbejdet med hydrauliske systemer. Som et minimum bør kurset CETOP 1 Power Hydraulics være gennemført inden testen.

 

Varighed:

Certificeringstesten har en længde af 1 dag fra 08.30 – 16.00.

 

Bemærkninger/noter:

SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle praktiske opgaver foregår i vores hydraulik-lab.

Certifikatet er påkrævet ved en række arbejder blandt under NORSOK og er derudover adgangsgivende til den videregående kursusrække til CETOP 2.

Yderligere information kan findes i CETOP direktivet for Power Hydraulics: CETOP 1

outdated-browser