Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Hydraulik

CETOP 2 Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators

Formål og kursusindhold:

På kurset Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators får kursisten en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne varetage eftersyn, fejlfinding og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg.

Efter kurset kender deltageren de fysiske begreber og deres anvendelse i hydrauliske systemer. Kursisten kan overskue større hydrauliske systemers opbygning, samt læse avancerede hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge hydrauliske systemer, samt indregulere disse efter behov. Deltageren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation.

I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.

Kurset omfatter følgende emner:

  • Grundlæggende principper for hydraulik.
  • Hydrauliksystemets komponenter.
  • Tanke og tilhørende udstyr.
  • Hydrauliske kredsløb og kontrolfunktioner.

Der er ingen eksamen på dette kursus. Ved gennemført kursus får deltageren et kursusbevis for CETOP 2: Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators.

 

Adgangskrav/målgruppe:

Personale som har gennemført CETOP 1 Test eller har tilsvarende færdigheder.

 

Varighed:

Kurset har en længde af 3 kursus dage fra 08.30 – 17.15.

 

Bemærkninger/noter:

SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.

Dette kursus er adgangsgivende til CETOP 2: Certification test, men det anbefales for kursister, som ikke har anden erfaring og uddannelse inden for hydrauliske systemer end CETOP 1 certifikat også at gennemføre CETOP 2: Industrial Hydraulics Valves & Fluids før deltagelse i certificeringstesten.

outdated-browser