Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Hydraulik

CETOP 2 Test

Formål og kursusindhold:

Dette kursus indeholder KUN en certifikat test, hvorunder kursisten skal demonstrere en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne varetage eftersyn, fejlfinding og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg.

Efter kurset kender deltageren de fysiske begreber og deres anvendelse i hydrauliske systemer. Kursisten kan overskue større hydrauliske systemers opbygning, samt læse avancerede hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge hydrauliske systemer, samt indregulere disse efter behov. Deltageren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation.

I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.

Kurset omfatter følgende emner:

  • Grundlæggende principper for hydraulik.
  • Hydrauliksystemets komponenter.
  • Hydraulik væsker.
  • Forurening og filtrering.
  • Tanke og tilhørende udstyr.
  • Hydrauliske kredsløb og kontrolfunktioner. 

Kurset afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen, som bestås ved minimum 60 % korrekt besvarelse, samt 2 gange 6 timers praktisk hydraulisk opgave, som vurderes bestået eller ikke bestået. Ved bestået kursus får deltageren et certifikat for Industrial Hydraulics CETOP 2.

 

Adgangskrav/målgruppe:

Personale som har gennemført CETOP 1 Test, CETOP 2: Industrial Hydraulics Valves & Fluids og CETOP 2: Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators eller har tilsvarende færdigheder.

 

Varighed:

Kurset har en længde af 2 kursus dage fra 08.30 – 17.15.

 

Bemærkninger/noter:

SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.

Dette kursus opfylder det generelle adgangskrav til CETOP 3 kurser.

outdated-browser