Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Maritim sikkerhed og lovgivning

Krisestyring og menneskelig adfærd

 

Formål og kursusindhold:

På kurset §5 Krisestyring og menneskelig adfærd lærer kursisten om styring af krise- og nødsituationer til søs. Efter kurset vil kursisten have opnået kvalifikationer i forhold til at organisere nødprocedurer ombord, optimere brugen af ressourcer, kontrollere reaktioner og lede passagerer og andet personel under kriser samt etablere og opretholde en effektiv kommunikation i nødsituationer.

Kurset tager udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der undervises i teoretiske emner, som efterprøves i praksis bl.a. gennem kommunikationsøvelser over radio.

Kurset omfatter følgende emner:

  • Organisering af nødprocedurer om bord
  • Optimering af brug af ressourcer
  • Kontrol af reaktion på nødsituationer
  • Ledelse af passagerer og andet personel under nødsituationer
  • Etablering og opretholdelse af effektiv kommunikation
  • Krisestyring, psykiske chok-reaktioner, psykisk førstehjælp
  • Øvelse i ledelse under stress

 

Adgangskrav/målgruppe:

Kurset henvender sig til skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre og andet personel, der ifølge skibets sikkerhedsruller har ansvaret for passagerernes sikkerhed i nødsituationer.

 

Varighed:

2 dage

 

Bemærkninger/noter:

Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk.

Kurserne opfylder uddannelseskravet iht. §5 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 391 af 22. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.

 

Tilmelding til kurser:

SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.

 

Tilmeld 

outdated-browser