Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Maritim sikkerhed og lovgivning

Passagersikkerhed og stabilitet

Formål og kursusindhold:

Gennem kurset “§6- Passagersikkerhed, last-sikkerhed og skrogintegritet” får kursisten viden om stabilitet i forhold til passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet. Kurset giver kursisten de færdigheder, som er i overensstemmelse med de pligter og det ansvar, vedkommende har om bord i forbindelse med beregninger af stabilitet, trim, kraftpåvirkninger og sikring af last, herunder farligt gods.

Kurset tager udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der undervises i teoretiske emner og arbejdes med praktiske øvelser.

Kurset omfatter følgende emner:

  • Beregning af stabilitet, trim og kraftpåvirkning
  • Virkning af ændring af ballast og brændstof
  • Kontrol af stabilitet, lækstabilitet, havarikontrol- og overlevelsesplaner
  • Belastning på dæk
  • Gennemgang af indholdet i aktuelle trim- og stabilitetsbøger
  • Sikring af last, herunder farligt gods.

 

Adgangskrav/målgruppe:

Kurset henvender sig til seniorofficerer og andre, der har umiddelbart ansvar for indskibning og udskibning af passagerer på passagerskibe samt for losning, lastning eller sikring af lasten, eller for lukning af åbninger i skroget om bord på ro-ro-passagerskibe.

 

Varighed:

2 dage

 

Bemærkninger/noter:

Kurset opfylder uddannelseskravet i henhold til §6 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 391 af 22. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.

Med dokumentation for gennemført kursus kan danske rederier, der anvender skibe til passagersejlads, udstede kvalifikationsbevis efter oplæring i skibsspecifikke elementer.

Beviset er en forudsætning for tiltrædelse af tjeneste på passagerskibe og ro-ro-passagerskibe.

I det omfang det er muligt, kan kursisten få opgaver i eget skibs trim- og stabilitetsbog. Dette forudsætter, at den sendes i elektronisk form til SIMAC Training senest en uge før kursets start.

Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk.

 

Tilmelding:

SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.

 

Tilmeld 

outdated-browser