Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Maritim sikkerhed og lovgivning

Dansk søfartslovgivning - long distance

Formål og kursusindhold:

Kurset Dansk søfartslovgivning sikrer, at udenlandske seniorofficerer og skibsførere får det nødvendige kendskab til dansk lovgivning inden for søfart i forhold til at kunne arbejde på danske skibe. Efter kurset vil kursisten have det nødvendige kendskab til lovgivningen inden for dansk søfart for at kunne arbejde som seniorofficer og skibsfører i et dansk skib. 

Kurset er et internetbaseret langdistance-kursus. Alternativt kan større grupper af kursister undervises på en anden lokalitet efter nærmere aftale.

Kurset gennemføres efter Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer og Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske skibsførere og indeholder bl.a. følgende emner:

  • Act on Safety at Sea
  • Instruction of Seafarers when signing on ships
  • The Seamen’s Act
  • The Merchant Shipping Act
  • Manning of Ships Act

Kurset består af selvstudie med opgaver der skal afleveres inden det afsluttende interview. 

Kurset er inkl. § 16 som ligger på faste datoer og er et 1-dags kursus med undervisning.

BEK nr. 783 af 12/06/2018

Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser)

 

Adgangskrav/målgruppe:

Kurset er målrettet personer med et udenlandsk sønæringsbevis, der skal gøre tjeneste i skibe under dansk flag i stillinger som skibsfører, overstyrmand, maskinchef eller 1. maskinmester.

For at deltage i kurset, skal kursisten have en bekræftelse fra rederiet på en efterfølgende ansættelse.

 

Bemærkninger/noter:

Pris kr. 7.500,00 ex. moms incl. test via teams for Senior Officers inkl. § 16 

Pris kr. 8.475,00 ex. moms incl. test via teams for skibsfører inkl. § 16 (Lovkrav for skibsfører)

  • Ved afmelding refunderes kursusbetalingen ikke
  • Et nyt prøveforsøg koster kr. 1.500,00 ex. moms pr. forsøg

 

Tilmelding:

Kontakt SIMAC Training: Training@simac.dk.

 

outdated-browser