Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Training
EN
Specialkurser (i samarbejde med Doulgerof & Lamberg)

Conduct after capture/Maritime environments ( CAC-MAR)

Formål

Formålet med kurset er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder, at dennes overlevelsesmuligheder højnes under pirateriangreb og efterfølgende ophold som gidsel.
CAC-MAR er specifikt rettet mod interne psykologiske processer i individet, og mod sociale processer gidsler imellem, samt mellem pirater/gidseltagere og gidsler.

Mål

Ved kursets afslutning skal deltageren under anvendelse af sin nye viden og færdigheder kunne:

 • Genkende og forstå egne reaktioner, lige så vel som reaktioner i pirater/gidseltagere.
 • Overveje mulige og hensigtsmæssige handlinger i forhold til at modvirke uønskede reaktioner I sig selv, og i forhold til livstruende adfærd fra
  pirater/gidseltagere.
 • Kunne initiere hensigtsmæssige handlinger som vil højne overlevelsesmulighederne under et pirateriangreb og som gidsel.
 • Modvirke langtidseffekterne af et pirateriangreb eller en gidseltagning.

Til brug for løsning af opgaver under kursus råder deltageren over Hostage Survival Toolbox®.

Resultatet er tilfredsstillende, hvis:

 • Deltageren resonderer adækvat i forhold til præsenterede dilemmaer og scenarier under kursus.
 • Deltageren udviser nødvendige sociale færdigheder i forhold til at håndtere andre gidsler og gidseltagere.
Indhold og form
 • Grundlaget for livstruende miljøer, pirateriangreb og gidseltagninger.
 • Overlevelsespsykologi, psykotraumatologi, samt Krise- & Katastrofepsykologi.
 • Individuelle og sociale aspekter ved ekstrem stress og menneskelig tilvænning.
 • Individuelle og sociale tilgange til at højne muligheden for at overleve pirateriangreb og gidseltagninger.
 • Integretret psykisk førstehjælp rettet mod sig selv og andre.
 • Forhandlingers og befrielsesaktioners interne mekanik.
 • Psykologisk Defusing.
Varighed

3 dage.

Deltagere og sted
 • Min. 6 – max. 12 deltagere.
 • World-wide delivery.
Trænere
 • CAC-MAR varetages af en chefpsykolog/tidligere Major af Reserven, og af en autoriseret psykolog/Master Mariner/tidligere Premierløjtnant af Reserven.
Særlige bestemmelser
 • Deltageren underskriver disclaimer forms forud for kursusstart (se vedhæftede).
Pris
 • Enkelt deltager: DKK 30.000,- ekskl. moms (hertil kommer andel af udgifter til evt. kursussted, transport, kost og logi for deltageren og instruktørerne).
 • Min. 6 deltagere fra samme virksomhed: DKK 27.000,- ekskl. moms (hertil kommer udgifter til evt. kursussted, transport, kost og logi for
  deltagerne og instruktørerne).

Dokument til underskrift inden kursusafholdelse klik her: Dokument til underskrift.

outdated-browser