Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 156 resultat(er).

§7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser

Maritim sikkerhed og lovgivning Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser   Formål og kursusindhold: Kurset “§7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser” lærer kursisten at tilrettelægge og afvikle maritime båd- og brandøvelser i relation til brandslukning, evakuering og redningsmidler. Kurset giver vedkommende en bred viden om nationale og internationale krav til skibsorganisationen i katastrofesituationer, samt inspiration til hensigtsmæssig adfærd i hverdagen til søs. Efter kurset vil kursisten have kompetencer og forståelse for principperne og praksis, i forhold til at tilrettelægge båd- og brandøvelser. Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, samt erfaringer fra tidligere skibsulykker, vil vedkommende kunne identificere nøgle- og problemområder, og have viden om at tilrettelægge en velfungerende skibsorganisation, til imødegåelse af krise- og katastrofesituationer. Kurset består af en række teoretiske indlæg som suppleres med praktiske samarbejdsøvelser i grupper. Øvelserne bliver tilrettelagt med udgangspunkt i deltagernes daglige arbejdsliv og indeholder en høj grad af hands-on øvelser og deltagerinvolvering, for eksempel gennem rollespil af realistiske krisesituationer. Kurset omfatter bl.a. følgende emner: Regelsæt, definitioner og koncepter Livsreddende forberedelse og planlægning Ledelse af passagerer til redningsstationer m.m. Kommunikation i krise- og katastrofesituationer   Adgangskrav/målgruppe: Kurserne henvender sig til officerer, ledende cateringpersonale og andet personale, der ifølge skibets ruller har ansvar i forbindelse med sikkerhed for skib og passagerer.   Varighed: 1 dag   Bemærkninger/noter: Kurserne opfylder uddannelseskravet iht. §7 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 391 af 22. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

§6 Passagersikkerhed og stabilitet

Maritim sikkerhed og lovgivning Passagersikkerhed og stabilitet Formål og kursusindhold: Gennem kurset “§6- Passagersikkerhed, last-sikkerhed og skrogintegritet” får kursisten viden om stabilitet i forhold til passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet. Kurset giver kursisten de færdigheder, som er i overensstemmelse med de pligter og det ansvar, vedkommende har om bord i forbindelse med beregninger af stabilitet, trim, kraftpåvirkninger og sikring af last, herunder farligt gods. Kurset tager udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der undervises i teoretiske emner og arbejdes med praktiske øvelser. Kurset omfatter følgende emner: Beregning af stabilitet, trim og kraftpåvirkning Virkning af ændring af ballast og brændstof Kontrol af stabilitet, lækstabilitet, havarikontrol- og overlevelsesplaner Belastning på dæk Gennemgang af indholdet i aktuelle trim- og stabilitetsbøger Sikring af last, herunder farligt gods.   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til seniorofficerer og andre, der har umiddelbart ansvar for indskibning og udskibning af passagerer på passagerskibe samt for losning, lastning eller sikring af lasten, eller for lukning af åbninger i skroget om bord på ro-ro-passagerskibe.   Varighed: 2 dage   Bemærkninger/noter: Kurset opfylder uddannelseskravet i henhold til §6 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 391 af 22. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe. Med dokumentation for gennemført kursus kan danske rederier, der anvender skibe til passagersejlads, udstede kvalifikationsbevis efter oplæring i skibsspecifikke elementer. Beviset er en forudsætning for tiltrædelse af tjeneste på passagerskibe og ro-ro-passagerskibe. I det omfang det er muligt, kan kursisten få opgaver i eget skibs trim- og stabilitetsbog. Dette forudsætter, at den sendes i elektronisk form til SIMAC Training senest en uge før kursets start. Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

§16 Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen i handelsskibe

Maritim sikkerhed lovgivning Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen i handelsskibe   Formål og kursusindhold: Kurset § 16 Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen sikrer, at medlemmet af sikkerhedsgruppen har det nødvendige arbejdsmiljøkursus, som det fremgår af Søfartsstyrelsens krav til sikkerhedsarbejde i handelsskibe. Efter kurset vil kursisten have forståelse for den praktiske funktion som medlem af sikkerhedsgruppen. Kursisten vil samtidig vide, hvordan vedkommende, i samarbejde med andre, fremmer et sikkert og sundt arbejdsmiljø ombord på handelsskibe.   Adgangskrav/målgruppe: Kurset er målrettet medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe, der sejler under dansk flag.   Varighed: 3 dage   Bemærkninger/noter: Såfremt der er udenlandske kursister, er kursussproget engelsk ellers er det dansk. På kurset benyttes engelsksproget undervisningsmateriale. Kurserne opfylder uddannelseskravene iht. Søfartsstyrelsens BEK nr. 846 af 25/06/2018: Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe).   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.   Tilmeld 

Dansk søfartslovgivning – long distance

Maritim sikkerhed og lovgivning Dansk søfartslovgivning - long distance Formål og kursusindhold: Kurset Dansk søfartslovgivning sikrer, at udenlandske seniorofficerer og skibsførere får det nødvendige kendskab til dansk lovgivning inden for søfart i forhold til at kunne arbejde på danske skibe. Efter kurset vil kursisten have det nødvendige kendskab til lovgivningen inden for dansk søfart for at kunne arbejde som seniorofficer og skibsfører i et dansk skib.  Kurset er et internetbaseret langdistance-kursus. Alternativt kan større grupper af kursister undervises på en anden lokalitet efter nærmere aftale. Kurset gennemføres efter Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer og Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske skibsførere og indeholder bl.a. følgende emner: Act on Safety at Sea Instruction of Seafarers when signing on ships The Seamen’s Act The Merchant Shipping Act Manning of Ships Act   BEK nr. 783 af 12/06/2018 Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser)   Adgangskrav/målgruppe: Kurset er målrettet personer med et udenlandsk sønæringsbevis, der skal gøre tjeneste i skibe under dansk flag i stillinger som skibsfører, overstyrmand, maskinchef eller 1. maskinmester. For at deltage i kurset, skal kursisten have en bekræftelse fra rederiet på en efterfølgende ansættelse.   Bemærkninger/noter: E-learning: Pris kr. 7.875,00 ex. moms incl. test via SKYPE Ved afmelding refunderes kursusbetalingen ikke Et nyt prøveforsøg koster kr. 1.500,00 ex. moms pr. forsøg   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Redningsbåde og -flåder, genopfriskning STCW 2010

Maritim sikkerhed og lovgivning Redningsbåde og -flåder, genopfriskning STCW 2010   Formål og kursusindhold: Genopfriskning i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både STCW 2010 (A-VI/2-1)   Adgangskrav: Deltagerens Grundlæggende Søsikkerhedscertifikat må ikke være udløbet ved kursusstart. Gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere.   Varighed: 1 dag – kl. 08.30 til ca. 16.00   Gyldighed: 5 år   Bemærkninger/noter: Kurset foregår på følgende adresse: SIMACØstre Havnevej 255700 Svendborg   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Farligt gods + Østersøaftalen

Specialkurser Farligt gods + Østersøaftalen Formål og kursusindhold: Gennem farligt godskurset får kursisten viden om transport af farligt gods til søs. Modul 1: Modulet giver kursisten viden jf. IMDG-koden til at kunne håndtere farligt gods på sikker og betryggende vis under normal drift samt kunne tackle hændelser om bord, der involverer farligt gods. Modul 2: Modulet giver kursisten de færdigheder og kompetencer jf. IMDG-koden til at kunne håndtere farligt gods på sikker og betryggende vis under normal drift samt kunne tackle hændelser om bord, der involverer farligt gods. Modul 3: Modulet giver kursisten viden, færdigheder og kompetencer jf. Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i Østersøområdet (Østersøaftalen) til at kunne håndtere farligt gods på sikker og betryggende vis under normal drift. Kursisten opnår certificering jf. Østersøaftalens sektion 9.4.   Adgangskrav/målgruppe: Skibsassistenter og officerer, som ønsker en indlæring i/genopfriskning af håndtering af farligt gods jf. IMDG-koden. Skibsassistenter og officerer, som ønsker at opnå certificering jf. Østersøaftalen for, at opnå kompetencer i håndtering af farligt gods om bord på ro-ro skibe jf. IMDG-, ADR- og RID-koderne. For at opnå certificering jf. Østersøaftalens sektion 9.4 efter modul 3 er det en forudsætning, at kursisten har viden om og færdigheder i at anvende IMDG koden, hvilket kan erhverves gennem hhv. modul 1 og 2.   Varighed: Kurset varer 1½ dag, hvor modul 1 afvikles om eftermiddagen dag 1, modul 2 formiddag dag 2 og modul 3 eftermiddag dag 2.   Bemærkninger/noter: Medbring tablet, PC eller lignende. Man skal kunne beherske engelsk på brugerniveau, da materialet er på engelsk. Selve kurset afholdes på dansk. På engelsk efter forespørgsel.

FRB/FRC

Maritim sikkerhed og lovgivning FRB/FRC Kursus i betjening af hurtigtgående mand over bord båd, STCW Tabel A-VI/2-2 (STCW 2010)   Formål og kursusindhold: At opnå kompetencer til udstedelse af STCW beviset, Duelighed i hurtigtgående mand over bord båd, STCW 2010, tabel A-VI/2-2.   Kursets Indhold: Konstruktion af FRB båden, samt den udstyr og udrustning. Generelle egenskaber og begrænsninger for FRB båden Sikkerhedsprocedure ved søsætning og ombordtagning af en FRB båd Procedure under kæntring og opretning af en FRB båd Håndtering af en FRB båd under kraftige vejr og sø-forhold Navigation, kommunikation og sikkerhedsudstyr ombord Udførelse af søgemønstre på baggrund af on-scene-commander/moderskib Vurdering af FRB bådens vedligehold samt driftevne. Opstart og betjening af en FRB båds fremdrivningsmotor og drev. Grundlæggende førstehjælp i forbindelse med kuldepåvirkede personer.   Målgruppe: Besætningsmedlemmer der har brug for at tilegne sig kompetencer inden for betjeningen af hurtiggående MOB både (FRB/FRC)   Adgangskrav: Gyldigt bevis i betjening af Redningsbåde, Flåder og Mand Over Bord både + Gyldigt sundhedsbevis for søfarende   Varighed: 2 dage   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Ballast Water Management

Maritim sikkerhed og lovgivning Ballast Water Management Formål og kursusindhold: Dette kursus er udviklet til at give branchefolk en forståelse af kravene og udfordringerne i relation til Ballast Water Management. Målet med kurset er at gøre det muligt for deltageren at opnå fortrolighed med metoder for ballastvandhåndtering, samt forstå kravene i den internationale Ballast Water Management konvention - om kontrol og styring af skibes ballastvand og sedimenter. Desuden får deltageren viden om hvordan skibe minimere miljø skader forårsaget af overførsel af ballastvand. Der er ingen deltager forudsætninger på dette kursus Målgruppe: Dette kursus er af værdi for både landbaseret personale og skibsofficerer, der arbejder direkte med Ballast Water Management-systemerne. Varighed: 1 dag Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk. Tilmeld

IMSBC-kursus

Maritim sikkerhed og lovgivning IMSBC-kursus   Formål og kursusindhold: Dette online kursus dækker den ”International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) Code”, herunder anvendelse, krav til skib og ladning, samt brugen af koden, i forbindelse med sejlads med bulk laster. Kravene i koden er obligatoriske i henhold til bestemmelserne i SOLAS-Konventionen. Dette kursus retter sig både mod shipping virksomheder, rederier og speditører, samt skibsofficerer der arbejder med lastning og losning af bulk laster. I løbet af kurset vil også farer for skibe, inkl. strukturel skade grundet fejlagtig lastfordeling, tab af eller reduktion af stabilitet under rejse, samt kemiske reagerende laster blive dækket.   Adgangskrav/målgruppe: Der er ingen forudsætninger for deltagelse i dette kursus, men det er væsentligt at deltagerne har adgang til en IMSBC – kode under kurset.   Varighed: 1 dag   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.   Tilmeld 

Simulatorkurser

Simulatorkurser Nedenfor kan du se de simulatorkurser SIMAC Training udbyder på MTSD.Inden for Simulatorkurser udbyder SIMAC Training følgende standardkurser: ARPA refresher (Automatic Radar Plotting Aid) ECDIS Generic TRANSAS/SAM ECDIS Type Specific TRANSAS NS4000 Bridge Team Management (BTM) Bridge Team Management (BTM) refresher Engine Room Team Management (ERTM) Engine Room Team Management (ERTM/ERS, IMO 2.07) Shiphandling Basic Shiphandling Refresher Generic Marine and Helicopter Coordinator Drift og Vagthold – Maskinanlæg   Du er velkommen til at kontakte SIMAC Training, såfremt du ønsker at drøfte muligheden for et skræddersyet kursus i forhold til Jeres behov indenfor simulatorområdet.   Tilmelding til kurser: Du kan tilmelde dig kurser på MTSDs hjemmeside her eller via arrangementsoversigten her.