Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 137 resultat(er).

§16 Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen i handelsskibe

Maritim sikkerhed lovgivning Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen i handelsskibe   Formål og kursusindhold: Kurset § 16 Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen sikrer, at medlemmet af sikkerhedsgruppen har det nødvendige arbejdsmiljøkursus, som det fremgår af Søfartsstyrelsens krav til sikkerhedsarbejde i handelsskibe. Efter kurset vil kursisten have forståelse for den praktiske funktion som medlem af sikkerhedsgruppen. Kursisten vil samtidig vide, hvordan vedkommende, i samarbejde med andre, fremmer et sikkert og sundt arbejdsmiljø ombord på handelsskibe.   Adgangskrav/målgruppe: Kurset er målrettet medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe, der sejler under dansk flag.   Varighed: 3 dage   Bemærkninger/noter: Såfremt der er udenlandske kursister, er kursussproget engelsk ellers er det dansk. På kurset benyttes engelsksproget undervisningsmateriale. Kurserne opfylder uddannelseskravene iht. Søfartsstyrelsens BEK nr. 846 af 25/06/2018: Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe).   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Dansk søfartslovgivning – long distance

Maritim sikkerhed og lovgivning Dansk søfartslovgivning - long distance Formål og kursusindhold: Kurset Dansk søfartslovgivning sikrer, at udenlandske seniorofficerer og skibsførere får det nødvendige kendskab til dansk lovgivning inden for søfart i forhold til at kunne arbejde på danske skibe. Efter kurset vil kursisten have det nødvendige kendskab til lovgivningen inden for dansk søfart for at kunne arbejde som seniorofficer og skibsfører i et dansk skib.  Kurset er et internetbaseret langdistance-kursus. Alternativt kan større grupper af kursister undervises på en anden lokalitet efter nærmere aftale. Kurset gennemføres efter Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer og Søfartsstyrelsens uddannelsesplan for Kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske skibsførere og indeholder bl.a. følgende emner: Act on Safety at Sea Instruction of Seafarers when signing on ships The Seamen’s Act The Merchant Shipping Act Manning of Ships Act   BEK nr. 783 af 12/06/2018 Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser)   Adgangskrav/målgruppe: Kurset er målrettet personer med et udenlandsk sønæringsbevis, der skal gøre tjeneste i skibe under dansk flag i stillinger som skibsfører, overstyrmand, maskinchef eller 1. maskinmester. For at deltage i kurset, skal kursisten have en bekræftelse fra rederiet på en efterfølgende ansættelse.   Bemærkninger/noter: E-learning: Pris kr. 7.875,00 ex. moms incl. test via SKYPE Ved afmelding refunderes kursusbetalingen ikke Et nyt prøveforsøg koster kr. 1.500,00 ex. moms pr. forsøg   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Redningsbåde og -flåder, genopfriskning STCW 2010

Maritim sikkerhed og lovgivning Redningsbåde og -flåder, genopfriskning STCW 2010   Formål og kursusindhold: Genopfriskning i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både STCW 2010 (A-VI/2-1)   Adgangskrav: Deltagerens Grundlæggende Søsikkerhedscertifikat må ikke være udløbet ved kursusstart. Gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere.   Varighed: 1 dag – kl. 08.30 til ca. 16.00   Gyldighed: 5 år   Bemærkninger/noter: Kurset foregår på følgende adresse: SIMACØstre Havnevej 255700 Svendborg   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

FRB/FRC

Maritim sikkerhed og lovgivning STCW kursus i betjening af hurtigtgående mand over bord båd - (FRB/FRC)   Tabel A-VI/2-2 (STCW 2010) Kursets varighed: 1 dag Kursets målgruppe: Besætningsmedlemmer der har brug for at tilegne sig kompetencer inden for betjeningen af hurtiggående MOB-både (FRB/FRC) Kursets formål: At opnå kompetencer til udstedelse af STCW-beviset, Duelighed i hurtiggående Mand Over Bord båd, STCW 2010, tabel A-VI/2-2. Adgangskrav: Gyldigt bevis i betjening af Redningsbåde, Flåder og Mand Over Bord både + Gyldigt sundhedsbevis for søfarende Kursets indhold Konstruktion af FRB-båden, samt dens udstyr og udrustning. Generelle egenskaber og begrænsninger for FRB-båden Sikkerhedsprocedure ved søsætning og ombordtagning af en FRB-båd Procedure under kæntring og opretning af en FRB-båd Håndtering af en FRB-båd under kraftige vejr- og sø-forhold Navigations-, kommunikations- og sikkerhedsudstyr ombord Udførelse af søgemønstre på baggrund af on-scene-commander/moderskib Vurdering af FRB-bådens vedligehold samt driftevne. Opstart og betjening af en FRB-båds fremdrivningsmotor og drev. Grundlæggende førstehjælp i forbindelse med kuldepåvirkede personer.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

Simulatorkurser

Simulatorkurser Nedenfor kan du se de simulatorkurser SIMAC Training udbyder på MTSD.Inden for Simulatorkurser udbyder SIMAC Training følgende standardkurser: ARPA refresher (Automatic Radar Plotting Aid) ECDIS Generic TRANSAS/SAM ECDIS Type Specific TRANSAS NS4000 Bridge Team Management (BTM) Bridge Team Management (BTM) refresher Engine Room Team Management (ERTM) Engine Room Team Management (ERTM/ERS, IMO 2.07) Shiphandling Basic Shiphandling Refresher Generic Marine and Helicopter Coordinator Drift og Vagthold – Maskinanlæg   Du er velkommen til at kontakte SIMAC Training, såfremt du ønsker at drøfte muligheden for et skræddersyet kursus i forhold til Jeres behov indenfor simulatorområdet.   Tilmelding til kurser: Du kan tilmelde dig kurser på MTSDs hjemmeside her eller via arrangementsoversigten her.

ARPA refresher (Automatic Radar Plotting Aid)

Simulatorkurser ARPA REFRESHER (AUTOMATIC RADAR PLOTTING AID) Formål og kursusindhold: Kurset genopfrisker færdigheder og kundskaber i anvendelse af ARPA til navigation og kollisionsforebyggelse i fuld overensstemmelse med de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen, der er nødvendige for virke som vagthavende navigatør. Kurset omfatter følgende emner: ARPA-teori Grundlæggende funktion i ARPA Operationelt brug af ARPA Fejl og usikkerheder i ARPA   Adgangskrav/målgruppe: Dette kursus retter sig imod navigatører, der tidligere har gennemført et ARPA kursus og som i forbindelse med generhvervelse af sønæringsbevis, har brug for at generhverve et ARPA-bevis. Originalt ARPA-kursusbevis skal scannes til: sikkermail@simac.dk senest 1 uge før kursusstart   Varighed: 2 dage   Bemærkninger/noter: Uddannelsen opfylder kravene vedrørende brug af ARPA i STCW-konventionen, som anført i STCW-Kodens afsnit A-II/1 og A-II/2.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

ECDIS Generic TRANSAS/SAM

Simulatorkurser ECDIS GENERIC TRANSAS/SAM Formål og kursusindhold: Kurset ECDIS Generic –giver kursisten en grundlæggende forståelse af fordele og begrænsninger i ECDIS, og en viden om styringen af vedligeholdelsen af et sådant system. Efter at have gennemført dette kursus, vil kursisten være i stand til at anvende ECDIS til planlægning og udførelse af sikker navigation af skibet, ruteplanlægning og overvågning, visning af navigationsdata, udførelse af opdateringer mv. Kurset kombinerer teoretisk læring med praktisk betjening af ECDIS-udstyr og systemer. Det er derfor tilrettelagt som en kombination af teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. Undervisningsformen er dialogbaseret, og det prioriteres at kursisterne deler viden og erfaring. På kurset gennemgås: ECDIS-teori Grundlæggende funktion i ECDIS Operationel brug af ECDIS Fejl og funktionsfejl i ECDIS   Adgangskrav/målgruppe: Dette kursus retter sig mod navigatører/duale og andre personer med ansvar inden for navigationsarbejde. Kurset lever op til IMO Model Course 1.27 med tilpassede Manila-ændringer for STCW.    Deltagelse i kurset er betinget af tidligere gennemført ARPA-kursus – original dokumentation for deltagelse på ARPA-kursus skal scannes til: training@simac.dk senest 1 uge før kursusstart.   Varighed: 3 dage   Bemærkninger/noter: Dette kursus følger IMO Model Course 1.27 og opfylder Manila-ændringerne til STCW. På kurset benyttes engelsksproget undervisningsmateriale. Såfremt der er udenlandske kursister, er kursussproget engelsk.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

ECDIS Type Specific Transas NS4000

Simulatorkurser ECDIS TYPE SPECIFIC TRANSAS NS4000 Formål og kursusindhold: Kurset giver kursisten en uddybende forståelse af opbygning og anvendelse af NS4000. Efter at have gennemført dette kursus, vil kursisten være i stand til at anvende ECDIS til planlægning og udførelse af sikker navigation af skibet, ruteplanlægning og overvågning, visning af navigationsdata, udførelse af opdateringer mv.  Kurset kombinerer teoretisk læring med praktisk betjening af ECDIS-udstyr og systemer. Det er derfor tilrettelagt som teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. Undervisningsformen er dialogbaseret og det prioriteres, at kursisterne deler viden og erfaring. Kurset omfatter følgende emner:  Udvidede funktioner Skærmopsætning Udvidede ruteplanlægningsøvelser Opsætning og kontrol af sensorer   Adgangskrav/målgruppe: Dette kursus retter sig mod navigatører/duale og andre personer med ansvar inden for navigationsarbejde. Kurset lever op til myndighedernes/vettings krav om dokumentation for typespecifik uddannelse. Det anbefales, at kursisten har gennemført et ECDIS generic-kursus, eller på anden vis har erhvervet tilsvarende kvalifikationer.   Varighed: 2 dage   Bemærkninger/noter: På kurset benyttes engelsksproget undervisningsmateriale. Såfremt der er udenlandske kursister, er kursussproget engelsk. Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Bridge Team Management (BTM)

Simulator Courses BRIDGE TEAM MANAGEMENT (BTM) Formål og kursusindhold: Efter at have gennemført kurset vil kursisten have øget sit kendskab til, forståelse af og opmærksomhed omkring betydningen af den menneskelige faktor i forbindelse med et skibs drift. Kursisten vil derudover have opnået et grundlag til at anvende og udvikle broledelsesevner, både under rutinemæssige opgaver og under kritiske omstændigheder. Kursisten vil ligeledes have specifikke værktøjer til at forbedre samarbejde, kommunikation, ledelse, beslutningstagning og ressourcestyring samt en forståelse af, hvordan disse BTM-evner bidrager til redundans og øget sikkerhed. Kurset gennemføres som et samspil mellem teoretiske præsentationer og superviseret træning i en full-mission brosimulator. Undervisningsformen er dialogbaseret, og det prioriteres at kursisterne deler viden og erfaring. De specifikke øvelser og scenarier i simulatorerne justeres alt efter kursisternes arbejdsmæssige erfaringer. Kurset indeholder følgende emner: Definition af BTM Ressourcestyring Nærved-hændelser og ulykker Kommunikationsmetoder, opfattelsesevne, spørgeteknik Teambalance, assertion, fleksibilitet Stresseffekter og stresssignaler Situationsvurdering og beslutningstagning Principper for planlægning og praktisk planlægning Effektiv kommunikation Ledelsesfunktioner   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til navigatører/duale officerer på alle skibstyper.   Varighed: 3 dage   Bemærkninger/noter: Kurset overholder standarderne i A-II/1 og A-II/2 i STCW-konventionen incl. Manila-ændringerne.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Bridge Team Management (BTM) refresher

Simulatorkurser BRIDGE TEAM MANAGEMENT (BTM) REFRESHER Formål og kursusindhold: Formålet med kurset “Bridge Team Management, Refresher” er at repetere hovedemnerne ved ressourcestyring og at tilbyde et uddannelsesmiljø, der udvikler kompetencer til at forbedre den operationelle sikkerhed og effektivitet på skibe. Efter at have gennemført kurset vil kursisten have genopfrisket sit kendskab til, forståelse af og opmærksomhed omkring betydningen af den menneskelige faktor i forbindelse med et skibs drift. Kursisten vil derudover have opnået et grundlag til at anvende og udvikle broledelsesevner, både under rutinemæssige opgaver og under kritiske omstændigheder.Kursisten vil ligeledes have specifikke værktøjer til at forbedre samarbejde, kommunikation, ledelse, beslutningstagning og ressourcestyring samt en forståelse af, hvordan disse BTM-evner bidrager til redundans og øget sikkerhed. Kurset gennemføres som et samspil mellem teoretiske præsentationer og superviseret træning i en fuld-mission brosimulator. Simulatorerne på SIMAC er i stand til at simulere den samlede driftssituation på skibet. De specifikke øvelser, scenarier og konfigurationer i simulatorerne justeres alt efter kursisternes arbejdsmæssige erfaringer. Kurset indeholder repetition af følgende emner: Definition af BTM Ressourcestyring Nærved-hændelser og ulykker Kommunikationsmetoder, opfattelsesevne, spørgeteknik Teambalance, assertion, fleksibilitet Stresseffekter og stresssignaler Situationsvurdering og beslutningstagning Principper for planlægning og praktisk planlægning Effektiv kommunikation Ledelsesfunktioner   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til dual/broofficerer på alle skibstyper. Kursisterne skal have bestået BTM kursus tidligere. Kopi af BTM-certifikat skal scannes til sikkermail@simac.dk senest 1 uge inden kursusstart.   Varighed: 1 dag   Bemærkninger/noter: Kurset overholder standarderne i A-II/1 og A-II/2 i STCW-konventionen incl. Manila-ændringerne.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld