Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 156 resultat(er).

Advanced Oil and Chemical Tanker Training (Online)

Special courses Advanced Oil  and Chemical Tanker Training (Online)   Purpose: This online course takes in to account the following elements of the STCW Convention Code: Chapter V regulation V/1-1, Chapter V Section A-V/1-1.2 and Table A-V/1-1-2 (Standard of Competences in advanced training for Oil tanker Cargo Operations) Chapter V regulation V/1-1, Chapter V Section A-V/1-1.3 and Table A-V/1-1-3 (Standard of Competences in advanced training for Chemical tanker Cargo Operations) After completing the course we will issue certificates (individual) for both Advanced Oil Tanker Training and Advanced Chemical Tanker Training. SIMAC Training is a training academy approved by the Danish Maritime Authorities.   Technical requirements: Laptop or PC, with a min. screen of 12” for training sessions, reading and solving assignments. SIMAC Training always recommends 2 screen if possible, one screen can be a tablet. Keyboard and Mouse accessible during the duration of the course. Web-camera, speaker and microphone has to be available during the course at all times. Broadband connection, or high speed mobile internet connection, has to be available during the course at all times.   Duration: 5 days + preparation   Course registration: SIMAC is a part of Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), and registration can be done via the button below. If no dates are planned, you are welcome to send a mail to Training@simac.dk.   Tilmeld 

Heavy Lift (Online)

Specialkurser Heavy Lift (Online)   Formål og kursusindhold: Karakteristisk for tunge løft, fraværet af standardisering, som kræver planlægning og multidisciplin forberedelse. At foretage Heavy Lift operationer kræver: Planlægning Procedure og teknikker til håndtering af tunge løft Forståelse af skibets stabilitet og brug af ballast under løft Undersøgelse og klargøring af skibet, løfteudstyret og dækudstyret. Valg og forberedelse af udstyr, inkl. surring. Bevidsthed om sikkerhed, regler, forskrifter og lovgivning   Adgangskrav/målgruppe: Kurset sigter mod både operatør, skibspersonale, mæglere mm. der har brug for en bedre viden om udfordringerne ved tunge løft.   Varighed: 2 dage   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.   Tilmeld 

Advanced Polar Course

Specialkurser Advanced Polar Course   Formål og kursusindhold: Advanced Polar Course, retter sig mod skibsførere, overstyrmænd og andre navigationsofficerer, som arbejder på skibe der operer i polare farvande omfattet af Polar kodens bestemmelser. Kurset gennemføres i overensstemmelse med kravene i IMO’s Polar Water Manual, og efter gennemført tilfredsstillende kursus udstedes der certifikat for ”Advanced Training for Ships Operating in Polar Waters”. Kurset er godkendt af den Søfartsstyrelsen, og dækker træning krav som defineret i STCW kode A-V/4 and Model Course 7.12. Det er et krav at deltagerne på dette kursus, har gennemført et anerkendt Basic Polar Course, samt har minimum 2 måneders godkendt sejltid på broen, på enten et vagt-gående operationelt niveau eller på management niveau i polært område.   Varighed: 3 dage   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.   Tilmeld 

Basic Polar Course

Specialkurser Basic Polar Course (Online) Formål og kursusindhold: Kurset er udarbejdet til skibsførere, overstyrmænd og øvrige officerer med ansvar for navigation og operation i polare farvande som krævet af IMO’s Polar Code. Kurset opfylder kravene i STCW Reg V / 4 og kodeafdeling A-V / 4, tabel A-V / 4-1. Basic Polar Course for skibe, der opererer i polare farvande, hjælper deltagerne med at få en forståelse af sikker drift af fartøjer i polare områder sammen med en forståelse af de internationale og nationale lovgivningsmæssige krav, samt sikre arbejdspraksis specifikt i forhold til polare farvande. I henhold til STCW-koden regulation V / 4 skal skibsførere, overstyrmænd og officerer, der er ansvarlig for et navigationsvagt på skibe, der opererer i polfarvande, have et Basic Polar certikat for skibe, der opererer i polare farvande. Deltagerne vil efter kurset kunne bidrage til sikker drift af skibe, der opererer i polare farvande, overvåge og sikre overholdelse af lovgivningsmæssige krav, og anvende sikker arbejdspraksis, herunder reagere på nødsituationer. I forhold til miljøet sikrer kurset viden om overholdelse af krav til forebyggelse af forurening og forebyggelse af miljøfarer. Adgangskrav/målgruppe: skibsførere, overstyrmænd og øvrige officerer med ansvar for navigation og operation i polare farvande. Varighed: 2 dage Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.

Integrated personal assessment and BRM or ERM training

Integrated personal assessment and BRM or ERM training Formål Formålet med kurset er:1. Personvurdering af deltageren holdt op imod dennes givne rangs kravprofil fsva. Human Factors og Technical Factors, herunder identifikation af personlige udviklingsområder og udarbejdelse af personlig handleplan. 2. Skabelse af en generel handleorientering i deltageren, som er rettet mod minimering af fejl i arbejdsfunktionen, og forbedring af sikkerheden ombord.Dette forudsættes af oparbejdelsen af en sådan viden og sådanne færdigheder, at deltagerens evne til at interagere hensigtsmæssigt med sine maritimeomgivelser [bro/maskinrum] styrkes.Om end at det ikke er genstand for effektmåling, så indbefatter kursets sigte desuden holdningspåvirkning i forhold til: Accept af, at fejl uundgåeligt opstår i dynamiske og komplekse systemer At fortløbende monitorering af givne arbejdsmæssige processer af givne system-operatører er en nødvendighed Etablering af nødvendige beredskabssystematikker. Mål Deltageren undergår personvurdering fsva. Human Factors og Technical Factors, der identificeres udviklingsområder og udarbejdes handleplan med henblik på styrkelse af givne personlige udviklingsområder. Parallelt med personvurderingen gennemgår deltageren den integrerede træning som sigter mod gradvisopbygning af nødvendig viden og essentielle færdigheder som deltageren kan bringe i anvendelse i forhold til sin funktionelle arbejdsrolle.Ved kursets afslutning er der gennemført endelig personvurdering, identificeret udviklingsområder og udarbejdet handleplan – og under anvendelse af tilegnetviden og færdigheder, samt Essential Leadership Toolbox®, skal deltageren kunne: Udvise hensigtsmæssig håndtering af sig selv og andre under forhold med stigende kompleksitet [på broen/i maskinrummet]. Skabe mening i kompleksitet efter at have nedbrudt givne problematikker til håndterbare størrelser. Udfoldelse af situationel adfærd med henblik på effektiv håndtering af givne kontekstuelle opgaver [på broen/i maskinrummet]. Til brug for sin udfoldelse og løsning af opgaver under kursus, råder deltageren over Essential Leadership Toolbox® samt Human Factor-elementer hentet fraEssential 7 Human Factors®. Resultatet er tilfredsstillende, hvis: Deltageren har bidraget til formulering af personvurdering, og har udarbejdet handleplan i forhold til udpegede udviklingsområder indenfor rammen afHuman og Technical Factors. Deltageren kan redegøre for sammenhængen mellem Human- og Technical Factors og sikkerhed om bord. Deltageren formår at agere hensigtsmæssigt i forhold til givne virkelighedsnære simuleringer. Deltageren har udarbejdet handleplan i forhold egne og anviste udviklingsområder fsva. Human Factors. At gældende bestemmelser og procedurer er overholdt. Indhold Psykometriske testbatterier, herunder- Personlighedstest.- Kognitiv test.- Simultankapacitetstest.- Interview.- Dilemma-cases. Assessment og personlig feedback. Personlige udviklingsområder og handleplaner. Essential 7 Human Factors®, herunder- Situationsbevidsthed (Situational Awareness).- Dømmekraft (Situational Judgement).- Beslutningstagen (Decision Making).- Kommunikation (Communication).- Samarbejde (Cooperation).- Ledelse (Leadership).- Individuelle Modulatorer (Individual Modulators).- Technical Factors (COLREG, RADAR og ECDIS). Essential Leadership Toolbox®. Øvelser i simulator. Individuelle og gruppeopgaver. Stress og stresshåndtering, herunder- Krise- og Katastrofepsykologi. Kulturpsykologi. Metode Personvurdering og handleplan:Personvurderingen gennemføres i overensstemmelse med Etiske Retningslinjer for Nordiske Psykologer (www.dp.dk) og Videnscenter for Personvurdering(www.personvurdering.dk). Deltageren holdes op imod den kravprofil, der er retningsgivende for dennes givne rang/arbejdsmæssige funktionsniveau, ogindbefatter personlighedstest, kognitiv test, simultankapacitetstest, dilemma-cases og interview. Resultatet af personvurderingen indskrives i en rapport,der tilgår såvel deltageren som dennes organisation. Som en del af personvurderingen identificeres der udviklingsområder. Med afsæt ipersonvurderingsrapporten, udarbejder deltageren, understøttet af psykolog, en personlig handleplan til brug for pågældendes videre arbejde omkringgivne udviklingsområder. Integreret træning står i modsætning til traditionel undervisning/træning, hvor emneområder er skarpt opdelte, og hvor der typisk veksles mellem klasserums-manduktion og efterfølgende øvelser. Den grundlæggende struktur i den integrerede træning består i gradvis introduktion til, arbejde omkring og øvelse i enkeltelementerne i Bridge Resource Management efterhånden som behovet for ny  viden/færdigheder/indsigt opstår i deltageren. Med andre ord, er kursets aktiviteter på broen styrende og afgørende træningsparametre. Helheden og sammenhængen i kursets indholdsdel vægtes derfor med henblik på at give deltageren indblik i den overordnede ramme som det lærte skal anvendes i. Tid 5 dage, heraf ½ dags online Assessment forud for kursusdeltagelse 4 dages fysisk tilstedeværelse på kursus ½ dagsarbejde omkring handleplan 38 timer, herafanvendes 12 timer til træning og kontrol og 3 timer til reservetid i forhold til refleksion på holdet, mv. Antal deltagere 8 deltagere Undervisere Ivan Doulgerof, Cand.psych., Aut. og/eller Frank Lamberg, Cand.psych., Aut. og Navigatør SIMAC-instruktør (alternativt: Karsten Haegg eller Frank Tügel, Navigatør og Tekniske Instruktør) Særlige bestemmelser 1. Deltagere skal som minimum have rang af [KAPT, OSTM, 1. STM, 2. STM]2. Kontrol: slutkontrol gennemføres i forbindelse med:a. Afsluttende øvelse og afsluttende feedback-session.b. Indsendt handleplan efter endt kursus.3. Det forventes at deltagerne indkvarteres samlet, og hver aften indgår der forberedelse til den efterfølgende dags program.4. Der ydes tilbagemelding til klientorganisationen i forhold til personvurderingen af den enkelte. Dette sker i form af en rapport opdelt i Human Factors, derogså fremsendes til deltageren. Tilmelding til kurser Send en forespørgsel til Training@simac.dk.  

Integrated bridge ressource management training

Integrated bridge ressource management training Formål Formålet med kurset er at skabe en generel handleorientering i deltageren, som er rettet mod minimering af fejl i arbejdsfunktionen, og forbedring af sikkerheden ombord. Dette forudsættes af oparbejdelsen af en sådan viden og sådanne færdigheder, at deltagerens evne til at interagere hensigtsmæssigt med sine maritime omgivelser [bro/maskinrum] styrkes.Om end at det ikke er genstand for effektmåling, så indbefatter kursets sigte desuden holdningspåvirkning i forhold til: Accept af, at fejl uundgåeligt opstår i dynamiske og komplekse systemer At fortløbende monitorering af givne arbejdsmæssige processer af givne system-operatører er en nødvendighed Etablering af nødvendige beredskabssystematikker. Mål Deltageren gennemgår den integrerede træning som sigter mod gradvis opbygning af nødvendig viden og essentielle færdigheder som deltageren kan bringe ianvendelse i forhold til sin funktionelle arbejdsrolle. Ved kursets afslutning skal deltageren kunne: Udvise hensigtsmæssig håndtering af sig selv og andre under forhold med stigende kompleksitet [på broen/i maskinrummet]. Skabe mening i kompleksitet efter at have nedbrudt givne problematikker til håndterbare størrelser. Udfoldelse af situationel adfærd med henblik på effektiv håndtering af givne kontekstuelle opgaver [på broen/i maskinrummet]. Til brug for sin udfoldelse og løsning af opgaver under kursus, råder deltageren over Essential Leadership Toolbox® samt Human Factor-elementer hentet fraEssential 7 Human Factors®. Resultatet er tilfredsstillende, hvis: Deltageren kan redegøre for sammenhængen mellem Human og Technical Factors og sikkerhed om bord. Deltageren formår at agere hensigtsmæssigt i forhold til givne virkelighedsnære simuleringer fsva. Bridge Ressource Management tematikker. At rederiets gældende bestemmelser og procedurer er overholdt. Indhold Essential 7 Human Factors®, herunder Situationsbevidsthed (Situational Awareness). Dømmekraft (Situational Judgement). Beslutningstagen (Decision Making). Kommunikation (Communication). Samarbejde (Cooperation). Ledelse (Leadership). Individuelle Modulatorer (Individual Modulators). Technical Factors e.g. COLREG, RADAR og ECDIS. Essential Leadership Toolbox®. Øvelser i simulator. Individuelle og gruppeopgaver. Stress og stresshåndtering, herunder- Krise- og Katastrofepsykologi. Kulturpsykologi. Metode Integreret træning står i modsætning til traditionel undervisning/træning, hvor emneområder er skarpt opdelte, og hvor der typisk veksles mellem klasserumsmanuduktion og efterfølgende øvelser. Den grundlæggende struktur i den integrerede træning består i gradvis introduktion til, arbejde omkring og øvelse ienkeltelementerne i Bridge Resource Management efterhånden som behovet for ny viden/færdigheder/indsigt opstår i deltageren. Med andre ord, er kursets aktiviteter på broen styrende og afgørende træningsparametre. Helheden og sammenhængen i kursets indholdsdel vægtes derfor med henblik på at give deltageren indblik i den overordnede ramme som det lærte skal anvendes i. Tid 3 dage – heraf anvendes 12 timer til træning og kontrol og 3 timer til reservetid i forhold til refleksion på holdet, mv. Antal deltagere Max. 8 deltagere Trænere Ivan Doulgerof, Cand.psych., Aut. Og/eller Frank Lamberg, Cand.psych., Aut. og Navigatør SIMAC-instruktør (alternativt: Karsten Haegg eller Frank Tügel, Navigatører og Tekniske Instruktører) Særlige bestemmelser 1. Deltagere skal som minimum have rang af [KAPT, OSTM; 1.STM, 2.STM]2. Kontrol: slutkontrol gennemføres i forbindelse med:    a. Afsluttende øvelse og afsluttende feedback-session.    b. Indsendt handleplan efter endt kursus.3. Det forventes at deltagerne indkvarteres samlet, og hver aften indgår der forberedelse til den efterfølgende dags program. Tilmelding til kurser Send en forespørgsel til Training@simac.dk.

Conduct after capture/Maritime environments (CAC-MAR)

Specialkurser (i samarbejde med Doulgerof & Lamberg) Conduct after capture/Maritime environments ( CAC-MAR) Formål Formålet med kurset er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder, at dennes overlevelsesmuligheder højnes under pirateriangreb og efterfølgende ophold som gidsel.CAC-MAR er specifikt rettet mod interne psykologiske processer i individet, og mod sociale processer gidsler imellem, samt mellem pirater/gidseltagere og gidsler. Mål Ved kursets afslutning skal deltageren under anvendelse af sin nye viden og færdigheder kunne: Genkende og forstå egne reaktioner, lige så vel som reaktioner i pirater/gidseltagere. Overveje mulige og hensigtsmæssige handlinger i forhold til at modvirke uønskede reaktioner I sig selv, og i forhold til livstruende adfærd frapirater/gidseltagere. Kunne initiere hensigtsmæssige handlinger som vil højne overlevelsesmulighederne under et pirateriangreb og som gidsel. Modvirke langtidseffekterne af et pirateriangreb eller en gidseltagning. Til brug for løsning af opgaver under kursus råder deltageren over Hostage Survival Toolbox®. Resultatet er tilfredsstillende, hvis: Deltageren resonderer adækvat i forhold til præsenterede dilemmaer og scenarier under kursus. Deltageren udviser nødvendige sociale færdigheder i forhold til at håndtere andre gidsler og gidseltagere. Indhold og form Grundlaget for livstruende miljøer, pirateriangreb og gidseltagninger. Overlevelsespsykologi, psykotraumatologi, samt Krise- & Katastrofepsykologi. Individuelle og sociale aspekter ved ekstrem stress og menneskelig tilvænning. Individuelle og sociale tilgange til at højne muligheden for at overleve pirateriangreb og gidseltagninger. Integretret psykisk førstehjælp rettet mod sig selv og andre. Forhandlingers og befrielsesaktioners interne mekanik. Psykologisk Defusing. Varighed 3 dage. Deltagere og sted Min. 6 – max. 12 deltagere. World-wide delivery. Trænere CAC-MAR varetages af en chefpsykolog/tidligere Major af Reserven, og af en autoriseret psykolog/Master Mariner/tidligere Premierløjtnant af Reserven. Særlige bestemmelser Deltageren underskriver disclaimer forms forud for kursusstart (se vedhæftede). Pris Enkelt deltager: DKK 30.000,- ekskl. moms (hertil kommer andel af udgifter til evt. kursussted, transport, kost og logi for deltageren og instruktørerne). Min. 6 deltagere fra samme virksomhed: DKK 27.000,- ekskl. moms (hertil kommer udgifter til evt. kursussted, transport, kost og logi fordeltagerne og instruktørerne). Dokument til underskrift inden kursusafholdelse: klik her.

Praktisk information

Praktisk information Læs mere om alt det praktiske angående kursusdeltagelse hos SIMAC Training.Betaling Privatister: Vi sender en faktura umiddelbart efter tilmelding. Den skal være betalt inden kursusstart i henhold til de påførte betalingsbetingelser. Er kurset ikke betalt, er det ikke muligt at deltage. Som privatist er du først endelig tilmeldt, når vi har modtaget betaling for kurset. Firma: Vi sender en faktura umiddelbart efter endt kursus.   Afbestilling Er du nødt til at melde afbud til et kursus, skal det ske via e-mail til SIMAC Trainings kursussekretariat til training@simac.dk. Sker afbestillingen mere end 14 dage før kursusstart, refunderes det fulde kursusbeløb. Sker afbestillingen mellem 7 og 14 dage før kursusstart opkræver vi 50% af kursusprisen. Ved afbestilling senere end 7 dage før kursusstart opkræves den fulde kursuspris.   Sende en anden Hvis du som kursist bliver forhindret i at deltage på et kursus, kan bestilleren af kurset uden ekstraudgift sende en anden deltager. SIMAC Trainings kursussekretariat skal modtage besked senest dagen før, kurset starter.   Aflysning og ændring af datoer Hvis der ikke er nok tilmeldte til et kursus, forbeholder vi os retten til at aflyse det. Vi tager endvidere forbehold for ændring af kursusdatoer.   Forplejning Mens du er på kursus, er morgenmad, frokost samt kaffe/te og kage om eftermiddagen inkluderet i prisen.   Bortkommet kursusbevis Hvis dit kursusbevis er blevet væk, sender vi gerne et nyt. Prisen er 500,00 kr. pr. bevis. Kontakt training@simac.dk for nærmere information.   Indkvartering Arrangeres/betales af kursisten selv, eller dennes arbejdsgiver. SIMAC Training har prisaftaler med flere gode hoteller i Svendborg og omegn. Når du booker dit værelse, skal du blot gøre opmærksom på, at du skal på kursus på SIMAC. Danhostel Ferievandrerhjem +45 6221 6699 www.danhostel-svendborg.dk Hotel Svendborg +45 6221 1700 www.hotel-svendborg.dk Hotel Troense +45 6222 5412 www.hoteltroense.dk Hotel Ærø +45 6221 0760 www.hotelaeroe.dk Udsigten Svendborg +45 2475 3475 www.christiansvej.dk

SIMAC Simulatorer

Praktisk information SIMAC Simulatorer SIMAC har mulighed for at tilbyde virkelighedsnære rammer for øvelser i vores Projekt Skib simulatorer. Vi har to identiske 240° Full Mission Bro Simulatorer og to Full Mission Maskinrums Simulatorer. Hver brosimulator kan kobles sammen med en maskinrumsimulator, så de tilsammen udgør et fuldt skib, hvor bro og maskine kan træne sammen i realistiske rammer. Ud over vores Full Mission Simulatorer har vi et antal Part Task Simulatorer: 4 Panorama Bro simulatorer (desktop) 19 Graphic Training Simulators (GTS) 4 own ship radarsimulatorer hver med to radarer og Transas ECDIS og 120° visuelt system. Alle vores simulatorer er leveret af Kongsberg Maritime A/S og opdateres hvert år. Vi har et tæt samarbejde med Kongsberg og assisterer dem med at teste deres simulatorsoftware. Det betyder samtidig, at vi har adgang til de nyeste softwareopdateringer.   Brosimulatorer Begge vores brosimulatorer er udstyret med Kongsberg og Transas ECDIS, Azimuth Controllers m.m. Den grafiske displaysoftware er altid opdateret til den nyeste version. SIMACs bibliotek med own ship models til brosimulatorer omfatter mere end 100 off-the-shelf hydrodynamiske skibsmodeller. Alle modeller inkluderer matchende brobilleder og target ship-billeder til det visuelle system. Vi har mere end 130 skibsmodeller i vores target ship bibliotek til brosimulatorer. Alle modeller er tilpasset real-time visuel præsentation med typisk polygon 200-400 punkter. Target ship-billeder for own ship-modeller er også inkluderede. Der bliver løbende frigivet target ship-billeder, som vi optaget i vores bibliotek. SIMACs område-bibliotek for brosimulatorer indeholder omkring 100 områder fordelt over hele verden. Disse er reviderede af Kongsberg, og vi har altid de nyeste versioner i vores system.   Maskinrumssimulatorer SIMACs maskinrumssimulatorer er unikke og realistiske i deres opbygning. Den ene simulator er bygget i tre etager som et virkeligt skib, og den anden er bygget i ét niveau. Når man fra operatørrummet går ned i selve maskinrummet, bliver man mødt af realistiske interaktive sanseindtryk i form af varme og lyde. Maskinrummets enkeltsystemer udsender lyde, som man kender dem fra skibenes maskinrum. SIMAC har tre maskinmodeller til maskinrumssimulatorer: Sulzer RTA-84 MC-90-IV M22-Pielstick

Kontakt SIMAC Training

Kontakt Find kontaktinformation på SIMAC Training nedenfor.Kontakt SIMAC Training   Hvis du har spørgsmål om kurser, tilmelding eller andre forhold i relation til SIMAC Training, er du velkommen til at kontakte os.    SIMAC Training Graaesvej 27 5700 Svendborg Denmark Kursussekretær: Charlotte Langhorn Tlf.nr: +45 7221 5560 Email: training@simac.dk