Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 156 resultat(er).

Litteraturliste navigatør generhverv

Litteraturliste Generhvervelse - Navigatør Se gældende litteraturliste for generhvervelseskurset for navigatører nedenfor.Bøger der kan købes hos weibach eller lånes gennem bibliotek.dk med afhentning på dit eget folkebibliotek Holland, N., Mathiesen, S. og Frey, P. (2007): Skibsteknik 1: Lastbehandling. ISBN: 9788777901768 Holland, N., Mathiesen, S. og Frey, P. (2007): Skibsteknik 2: Stabilitet & manøvrering.ISBN: 9788777901775 ISF/ICS (2010): Guidelines on the Application of the IMO International Safety Management (ISM) Code (4. udg.). London: International Chamber of Shipping and International Shipping Federation Jensen, Jens Åge (1993): Navigation for skippere. ISBN: 9788777900143 Navigation 1-10 (2004) Health & Safety at Sea 3.0 (2012) Sørensen, Aron og Nielsen, Steen (2007): De internationale søvejsregler (9. udg.). ISBN: 9788777901713 Aagaard, Larsen og Christensen (2013): Søfartens ABC. (6. udg.) ISBN: 9788777902505   Tekster der kan læses eller hentes fra internettet Retsinformation (2006, 22. december): BEK nr. 1758: Bekendtgørelse om vagthold i skibe(Vagtholdsbekendtgørelsen). Lokaliseret 26. september 2013 på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27399     Tekster der ligger til gennemsyn i generhvervelseskassen på SIMAC, OLC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg International Maritime Organization (2011): BLU Code – Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers. ISBN: 9789280115307. International Maritime Organization (2010): IMDG Code Supplement. ISBN: 9789280115147. International Maritime Organization (2012): IMDG Code Vol. 1 – 2. ISBN: 9789280115611. International Maritime Organization (2010): International safety management code and guidelines on implementation of the ISM code. ISBN: 9789280151510 International Maritime Organization (2011): MARPOL: consolidated edition 2011. ISBN: 9789280115321.Bestil tid til at låne kassen på tlf. 7221 5530 eller mail olc@simac.dk

Litteraturliste maskinmester gernerhvervelse

Bøger der kan købes hos weibach eller lånes gennem bibliotek.dk med afhentning på dit eget folkebibliotek: Jørgensen, Øystein og Pedersen, Svein Erik (2000): Kraftanlegg. ISBN: 8278970424 Jørgensen, Øystein og Pedersen, Svein Erik (2000): Marine dieselmotorer. ISBN: 8278970246 Knak, Christian (2009): Brandbekæmpelse i skibe. (9. udg.) ISBN: 9788712038320 Larsen, K.F. (2001): Dampkedler. ISBN: 8798856502 Nielsen, Eigil (2006): Noget om køleteknik, bind 1 og 2. (4. udg.) ISBN: 9788790477073 Wetterberg, Jørn (2007). Skibsmotorlære: til brug ved undervisningen til duelighedsprøve i motorpasning. (2. udg.). ISBN: 8774630197 Aagaard, Larsen og Christensen (2013): Søfartens ABC. (6. udg.) ISBN: 9788777902505   Tekster der ligger til gennemsyn i generhvervelseskassen på SIMAC, OLC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg: International Maritime Organization (2010): IMDG Code Supplement. ISBN: 9789280115147 International Maritime Organization (2012): IMDG Code Vol. 1 – 2. ISBN: 9789280115611 International Maritime Organization (2011): MARPOL: consolidated edition 2011. ISBN: 9789280115321 International Maritime Organization (2009): SOLAS: consolidated edition 2009. ISBN: 9789280115055Bestil tid til at låne kassen på tlf. 7221 5530 eller mail olc@simac.dk   Tekster der kan læses eller hentes fra internettet: Arbejdstilsynet (2007, 31. januar). Bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr med senere ændringer. Lokaliseret den 14. april 2018 på: http://www.arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/sam-indret-ombygn-og-rep-af-tryk-udstyr- Arbejdstilsynet (2007, 31. januar). Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 – Anvendelse af trykbærende udstyr. Lokaliseret den 14. april 2018 på: http://www.arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-trykbaerende-udstyr-100 Maskindagbog (u.å.). Lokaliseret 2. oktober 2013 på: Maskindagbog Oliejournal: Del I, operationer i maskinrummet. Alle skibe (u.å.). Lokaliseret 2. oktober 2013 på: Oliejournal Retsinformation (2001, 1. juli): BEK nr. 12502: Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer. Lokaliseret 2. oktober 2013 på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25862 Retsinformation (2006, 22. december): BEK nr. 1758: Bekendtgørelse om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen). Lokaliseret 2. oktober 2013 på:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27399 Søfartsstyrelsen (2012, 15. november): Meddelelser fra Søfartsstyrelsen (A-E). Lokaliseret 6. februar 2015 på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?p=%2fForms%2fR0810.aspx&s13=%7c10%7c&s6=0&s113=0&s4=meddelelser+fra+s%c3%b8fartsstyrelsen Søfartsstyrelsen (2012, 15. november): Samling af danske søfartslove. Lokaliseret 6. februar 2015 nederst på siden: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0220.aspx?char=S   Bemærk… Kongsberg: Manualer til maskinrumssimulatoren kan rekvireres hos kursussekretæren på tlf. 72215560 eller mail training@simac.dk.

Vejledning til prøveafholdelse

Godkendelseslister

God[-]kendelses[-]listerInden for 5 arbejdsdage efter den afholdte prøve skal censor udfylde én af nedenstående dokumenter – svarende til den afholdte prøve: Duelighed sejlads Motorpasser Speedbådscertifikat SRC Yachtskipperprøve   Herefter skal dokumentet uploades. Alternativt kan du også sende det til os via. e-Boks. Upload dokument  

Fritidssejler

Praktisk information Fritidssejler Velkommen til Fritidssejler, som siden februar 2018 er bemyndiget til at afholde fritidssejlerprøver, formidle censorer og udstede fritidssejlerbeviser. Vi har et stort netværk af fagligt kompetente censorer, som afholder fritidssejlerprøver i hele landet. Nedenfor finder du information om de forskellige prøvetyper samt en vejledning til kursusudbydere og censorer.   SÆRLIG INFORMATION OM FRITIDSSEJLER I COVID19-PERIODEN. Læs mere herunder: ORIENTERING TIL FRITIDSSEJLER’s CENSORKORPS OG SAMARBEJDSPARTNERE   Du er velkommen til at kontakte os ved at skrive til fritidssejler@simac.dk.   Info til udbyder/censor: Vejledning til prøveafholdelse Formular til godkendelseslister Prisliste Fritidssejlerprøver: Speedbådskørekort Duelighedsbevis Yachtskippereksamen Y3 Yachtskippereksamen Y1 SRC Motorpasser   Åben prøvedag på SIMAC: Vi afholder løbende åbne prøver i Y1, Y3 og SRC på SIMAC. Kontakt fritidssejler@simac.dk, hvis du vil skrives op til vores næste prøvedato. Når denne er fastlagt, vil den blive offentliggjort her på siden.

Bliv studerende

Maskinmester

Maskinmesteruddannelsen er fremtidens ingeniøruddannelse. Læs mere om uddannelsen og dens mange muligheder her.

Skibsfører

Som skibsfører kommer du til at have en ledende rolle ombord på skibet. Læs mere om uddannelsen og dens mange muligheder her.

Skibsofficer

Som skibsofficer får du en ”dual uddannelse”, så du både kan arbejde som skibsfører og maskinmester. Læs mere om uddannelsen og dens mange muligheder her.

Adgangskursus

Maskinmesteruddannelsen er fremtidens ingeniøruddannelse. Læs mere om uddannelsen og dens mange muligheder her.