Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 137 resultat(er).

Specialkurser

Specialkurser Se hvilke specialkurser SIMAC Training tilbyder ved forespørgsel.Inden for Specialkurser udbyder SIMAC Training følgende kurser: Farligt gods + Østersøaftalen Projektledelse   Du er velkommen til at kontakte SIMAC Training, såfremt du ønsker at drøfte muligheden for et skræddersyet kursus i forhold til Jeres behov.

Farligt gods + Østersøaftalen

Specialkurser Farligt gods + Østersøaftalen Formål og kursusindhold: Gennem farligt godskurset får kursisten viden om transport af farligt gods til søs. Modul 1: Modulet giver kursisten viden jf. IMDG-koden til at kunne håndtere farligt gods på sikker og betryggende vis under normal drift samt kunne tackle hændelser om bord, der involverer farligt gods. Modul 2: Modulet giver kursisten de færdigheder og kompetencer jf. IMDG-koden til at kunne håndtere farligt gods på sikker og betryggende vis under normal drift samt kunne tackle hændelser om bord, der involverer farligt gods. Modul 3: Modulet giver kursisten viden, færdigheder og kompetencer jf. Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i Østersøområdet (Østersøaftalen) til at kunne håndtere farligt gods på sikker og betryggende vis under normal drift. Kursisten opnår certificering jf. Østersøaftalens sektion 9.4.   Adgangskrav/målgruppe: Skibsassistenter og officerer, som ønsker en indlæring i/genopfriskning af håndtering af farligt gods jf. IMDG-koden. Skibsassistenter og officerer, som ønsker at opnå certificering jf. Østersøaftalen for, at opnå kompetencer i håndtering af farligt gods om bord på ro-ro skibe jf. IMDG-, ADR- og RID-koderne. For at opnå certificering jf. Østersøaftalens sektion 9.4 efter modul 3 er det en forudsætning, at kursisten har viden om og færdigheder i at anvende IMDG koden, hvilket kan erhverves gennem hhv. modul 1 og 2.   Varighed: Kurset varer 1½ dag, hvor modul 1 afvikles om eftermiddagen dag 1, modul 2 formiddag dag 2 og modul 3 eftermiddag dag 2.   Bemærkninger/noter: Medbring tablet, PC eller lignende. Man skal kunne beherske engelsk på brugerniveau, da materialet er på engelsk. Selve kurset afholdes på dansk. På engelsk efter forespørgsel.

Projektledelse

Specialkurser Projektledelse Projekter i maritime organisationer Uddannelsen udbydes sammen med Fyns Maritime Klynge.   Forudsætninger: Praktisk erfaring med projekter i maritime organisationer.   Formål og sigte: At kursusdeltagere tilegner sig viden om projektledelse At kursusdeltager bliver i stand til at analysere og diskutere projekter ud fra et fagligt grundlag At kursusdeltageren opnår en forståelse for interaktionen mellem baseorganisationen og projektorganisationen At kursusdeltageren bliver i stand til at analysere egne projekter og interessenter ud fra et fagligt grundlag   Indhold: Definition af et projekt og projektfundamentet Projektmandatet, projektejer-rollen og planlægning af et projekt Organisering, opfølgning og ledelse af et projekt Forskellige projektypper og standarter inden for projektledelse Innovation og projekter (fra idé til projekt)   Målbeskrivelse: Ved kursets afslutning har kursisten: Viden om og forståelse for teorien bag projekter og projektledelse Viden om og forståelse for de mest grundlæggende projektledelsesværktøjer   Ved kursets afslutning skal kursisten kunne: Analysere projektoplæg samt udarbejde projektoplæg på baggrund af en projektidé Anvende grundlæggende projektledelsesværktøjer inden for projektledelse Give forslag til hensigtsmæssige tiltag på konkrete projekter Lede mindre projekter indenfor maritime organisationer   Kursusform: Kurset består af teoretiske og praktiske oplæg, dialogbaseret øvelser og arbejde i grupper. Oplæg er som udgangspunkt på dansk, men enkelte oplæg kan være på engelsk Kursistens vejledende totale arbejdsindsats er 135 timer fordelt på følgende timer: Forberedelse til kursus: ca. 70 timer Konfrontationstimer: ca. 30 timer Forberedelse af refleksions-opgave: ca. 35 timer   Undervisere: Thomas Gulløv Longhi er ansat som uddannelsesleder og kursusleder på SIMAC. Thomas har undervist i projektledelse i mere end 15 år og har en stor erfaring med såvel ledelse som projektledelse. Dette gælder udvikling og undervisning på alle niveauer af projektledelse fra grundlæggende kurser til kurser på bachelor, kandidat og masterniveau. Thomas har ligeledes stor erfaring i at arbejde med praktisk projektledelse i både offentlige og private organisationer. Thomas er uddannet Cand.merc. i International Management og har en ph.d. i erhvervsøkonomi. Thomas Holm Nordfeldt Rasmussen er ansat som lektor i specialiseringsteamet på SIMAC, og har undervist i nautiske fag og management fag på SIMAC i mere end 20 år. Endvidere har Thomas stor erfaring med afvikling af kurser og workshops i Innovation & Entreprenørskab. Han er uddannet Skibsfører og Navigationslærer – og har en MBA i Shipping & Logistik fra CBS. Kasper Hemmingsen er ansat som adjunkt i grundteoriteamet på SIMAC. Kasper er uddannet dual skibsofficer fra SIMAC og besidder dermed kompetencer på den nautiske såvel som den tekniske side. Kasper har siden 2015 været ansat på SIMAC, hvor han primært underviser på maskinmesteruddannelsen inden for termiske maskiner og anlæg. Kasper er endvidere i gang med at læse en Master i projekt- og innovationsledelse på SDU.   Evaluering: Kursisten afleverer en refleksionsopgave 14 dage efter afslutning af kurset, der bedømmes (assessed) (B/IB). Refleksionsopgaven kan udarbejdes på dansk/engelsk. Omfang: max. 10 sider (1 side = 2.400 anslag inkl. mellemrum) Indlevering: Opgaven fremsendes til training@simac.dk Betingelse for bedømmelse: Deltagelse i kursus (der vil være tilbud om egen-betalt ophold i forbindelse med kursus) Individuelt udarbejdet refleksions-dokument Opnåelse af bedømmelsen (B): Gives for en refleksions-opgave, der demonstrerer at: Kursisten demonstrerer en minimal acceptabel grad af opfyldelse af fagets kompetencemål i målbeskrivelsen. Ved bedømmelsen (B) udstedes et bevis for deltagelse og beståelse af kurset. Ved ikke bestået prøve i første forsøg gives mulighed for genindlevering af revideret refleksions-opgave.   Litteratur til kurset: Dette er et eksempel på litteratur. Den endelige litteratur meddeles kursisten i forbindelse med tilmelding. Andersen, E.S. & Eskerod, P. (2017) Projektsucces – Hvad enhver leder bør vide om projekter og projektledelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udvalgte artikler og notater   Kursustidspunkt: Modul 1:            Forår 2020 (internatophold) Modul 2:            Forår 2020 (internatophold) Modul 3:            Forår 2020   Priser & tilmelding: Kontakt Lea fra ShareFifty5 for tilmelding. Lea ApolloLeder Start-up Hublea.hillerup.apollo@svendborg.dk

Praktisk information

Praktisk information Læs mere om alt det praktiske angående kursusdeltagelse hos SIMAC Training.Betaling Privatister: Vi sender en faktura umiddelbart efter tilmelding. Den skal være betalt inden kursusstart i henhold til de påførte betalingsbetingelser. Er kurset ikke betalt, er det ikke muligt at deltage. Som privatist er du først endelig tilmeldt, når vi har modtaget betaling for kurset. Firma: Vi sender en faktura umiddelbart efter endt kursus.   Afbestilling Er du nødt til at melde afbud til et kursus, skal det ske via e-mail til SIMAC Trainings kursussekretariat til training@simac.dk. Sker afbestillingen mere end 14 dage før kursusstart, refunderes det fulde kursusbeløb. Sker afbestillingen mellem 7 og 14 dage før kursusstart opkræver vi 50% af kursusprisen. Ved afbestilling senere end 7 dage før kursusstart opkræves den fulde kursuspris.   Sende en anden Hvis du som kursist bliver forhindret i at deltage på et kursus, kan bestilleren af kurset uden ekstraudgift sende en anden deltager. SIMAC Trainings kursussekretariat skal modtage besked senest dagen før, kurset starter.   Aflysning og ændring af datoer Hvis der ikke er nok tilmeldte til et kursus, forbeholder vi os retten til at aflyse det. Vi tager endvidere forbehold for ændring af kursusdatoer.   Forplejning Mens du er på kursus, er morgenmad, frokost samt kaffe/te og kage om eftermiddagen inkluderet i prisen.   Bortkommet kursusbevis Hvis dit kursusbevis er blevet væk, sender vi gerne et nyt. Prisen er 500,00 kr. pr. bevis. Kontakt training@simac.dk for nærmere information.   Indkvartering Arrangeres/betales af kursisten selv, eller dennes arbejdsgiver. SIMAC Training har prisaftaler med flere gode hoteller i Svendborg og omegn. Når du booker dit værelse, skal du blot gøre opmærksom på, at du skal på kursus på SIMAC. Danhostel Ferievandrerhjem +45 6221 6699 www.danhostel-svendborg.dk Hotel Svendborg +45 6221 1700 www.hotel-svendborg.dk Hotel Troense +45 6222 5412 www.hoteltroense.dk Hotel Ærø +45 6221 0760 www.hotelaeroe.dk Udsigten Svendborg +45 2475 3475 www.christiansvej.dk

SIMAC Simulatorer

Praktisk information SIMAC Simulatorer SIMAC har mulighed for at tilbyde virkelighedsnære rammer for øvelser i vores Projekt Skib simulatorer. Vi har to identiske 240° Full Mission Bro Simulatorer og to Full Mission Maskinrums Simulatorer. Hver brosimulator kan kobles sammen med en maskinrumsimulator, så de tilsammen udgør et fuldt skib, hvor bro og maskine kan træne sammen i realistiske rammer. Ud over vores Full Mission Simulatorer har vi et antal Part Task Simulatorer: 4 Panorama Bro simulatorer (desktop) 19 Graphic Training Simulators (GTS) 4 own ship radarsimulatorer hver med to radarer og Transas ECDIS og 120° visuelt system. Alle vores simulatorer er leveret af Kongsberg Maritime A/S og opdateres hvert år. Vi har et tæt samarbejde med Kongsberg og assisterer dem med at teste deres simulatorsoftware. Det betyder samtidig, at vi har adgang til de nyeste softwareopdateringer.   Brosimulatorer Begge vores brosimulatorer er udstyret med Kongsberg og Transas ECDIS, Azimuth Controllers m.m. Den grafiske displaysoftware er altid opdateret til den nyeste version. SIMACs bibliotek med own ship models til brosimulatorer omfatter mere end 100 off-the-shelf hydrodynamiske skibsmodeller. Alle modeller inkluderer matchende brobilleder og target ship-billeder til det visuelle system. Vi har mere end 130 skibsmodeller i vores target ship bibliotek til brosimulatorer. Alle modeller er tilpasset real-time visuel præsentation med typisk polygon 200-400 punkter. Target ship-billeder for own ship-modeller er også inkluderede. Der bliver løbende frigivet target ship-billeder, som vi optaget i vores bibliotek. SIMACs område-bibliotek for brosimulatorer indeholder omkring 100 områder fordelt over hele verden. Disse er reviderede af Kongsberg, og vi har altid de nyeste versioner i vores system.   Maskinrumssimulatorer SIMACs maskinrumssimulatorer er unikke og realistiske i deres opbygning. Den ene simulator er bygget i tre etager som et virkeligt skib, og den anden er bygget i ét niveau. Når man fra operatørrummet går ned i selve maskinrummet, bliver man mødt af realistiske interaktive sanseindtryk i form af varme og lyde. Maskinrummets enkeltsystemer udsender lyde, som man kender dem fra skibenes maskinrum. SIMAC har tre maskinmodeller til maskinrumssimulatorer: Sulzer RTA-84 MC-90-IV M22-Pielstick

Kontakt SIMAC Training

Kontakt Find kontaktinformation på SIMAC Training nedenfor.Kontakt SIMAC Training   Hvis du har spørgsmål om kurser, tilmelding eller andre forhold i relation til SIMAC Training, er du velkommen til at kontakte os.    SIMAC Training Graaesvej 27 5700 Svendborg Denmark Kursussekretær: Charlotte Langhorn Tlf.nr: +45 7221 5560 Email: training@simac.dk

Litteraturliste navigatør generhverv

Litteraturliste Generhvervelse - Navigatør Se gældende litteraturliste for generhvervelseskurset for navigatører nedenfor.Bøger der kan købes hos weibach eller lånes gennem bibliotek.dk med afhentning på dit eget folkebibliotek Holland, N., Mathiesen, S. og Frey, P. (2007): Skibsteknik 1: Lastbehandling. ISBN: 9788777901768 Holland, N., Mathiesen, S. og Frey, P. (2007): Skibsteknik 2: Stabilitet & manøvrering.ISBN: 9788777901775 ISF/ICS (2010): Guidelines on the Application of the IMO International Safety Management (ISM) Code (4. udg.). London: International Chamber of Shipping and International Shipping Federation Jensen, Jens Åge (1993): Navigation for skippere. ISBN: 9788777900143 Navigation 1-10 (2004) Health & Safety at Sea 3.0 (2012) Sørensen, Aron og Nielsen, Steen (2007): De internationale søvejsregler (9. udg.). ISBN: 9788777901713 Aagaard, Larsen og Christensen (2013): Søfartens ABC. (6. udg.) ISBN: 9788777902505   Tekster der kan læses eller hentes fra internettet Retsinformation (2006, 22. december): BEK nr. 1758: Bekendtgørelse om vagthold i skibe(Vagtholdsbekendtgørelsen). Lokaliseret 26. september 2013 på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27399     Tekster der ligger til gennemsyn i generhvervelseskassen på SIMAC, OLC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg International Maritime Organization (2011): BLU Code – Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers. ISBN: 9789280115307. International Maritime Organization (2010): IMDG Code Supplement. ISBN: 9789280115147. International Maritime Organization (2012): IMDG Code Vol. 1 – 2. ISBN: 9789280115611. International Maritime Organization (2010): International safety management code and guidelines on implementation of the ISM code. ISBN: 9789280151510 International Maritime Organization (2011): MARPOL: consolidated edition 2011. ISBN: 9789280115321.Bestil tid til at låne kassen på tlf. 7221 5530 eller mail olc@simac.dk

Litteraturliste maskinmester gernerhvervelse

Bøger der kan købes hos weibach eller lånes gennem bibliotek.dk med afhentning på dit eget folkebibliotek: Jørgensen, Øystein og Pedersen, Svein Erik (2000): Kraftanlegg. ISBN: 8278970424 Jørgensen, Øystein og Pedersen, Svein Erik (2000): Marine dieselmotorer. ISBN: 8278970246 Knak, Christian (2009): Brandbekæmpelse i skibe. (9. udg.) ISBN: 9788712038320 Larsen, K.F. (2001): Dampkedler. ISBN: 8798856502 Nielsen, Eigil (2006): Noget om køleteknik, bind 1 og 2. (4. udg.) ISBN: 9788790477073 Wetterberg, Jørn (2007). Skibsmotorlære: til brug ved undervisningen til duelighedsprøve i motorpasning. (2. udg.). ISBN: 8774630197 Aagaard, Larsen og Christensen (2013): Søfartens ABC. (6. udg.) ISBN: 9788777902505   Tekster der ligger til gennemsyn i generhvervelseskassen på SIMAC, OLC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg: International Maritime Organization (2010): IMDG Code Supplement. ISBN: 9789280115147 International Maritime Organization (2012): IMDG Code Vol. 1 – 2. ISBN: 9789280115611 International Maritime Organization (2011): MARPOL: consolidated edition 2011. ISBN: 9789280115321 International Maritime Organization (2009): SOLAS: consolidated edition 2009. ISBN: 9789280115055Bestil tid til at låne kassen på tlf. 7221 5530 eller mail olc@simac.dk   Tekster der kan læses eller hentes fra internettet: Arbejdstilsynet (2007, 31. januar). Bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr med senere ændringer. Lokaliseret den 14. april 2018 på: http://www.arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/sam-indret-ombygn-og-rep-af-tryk-udstyr- Arbejdstilsynet (2007, 31. januar). Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 – Anvendelse af trykbærende udstyr. Lokaliseret den 14. april 2018 på: http://www.arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-trykbaerende-udstyr-100 Maskindagbog (u.å.). Lokaliseret 2. oktober 2013 på: Maskindagbog Oliejournal: Del I, operationer i maskinrummet. Alle skibe (u.å.). Lokaliseret 2. oktober 2013 på: Oliejournal Retsinformation (2001, 1. juli): BEK nr. 12502: Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer. Lokaliseret 2. oktober 2013 på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25862 Retsinformation (2006, 22. december): BEK nr. 1758: Bekendtgørelse om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen). Lokaliseret 2. oktober 2013 på:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27399 Søfartsstyrelsen (2012, 15. november): Meddelelser fra Søfartsstyrelsen (A-E). Lokaliseret 6. februar 2015 på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?p=%2fForms%2fR0810.aspx&s13=%7c10%7c&s6=0&s113=0&s4=meddelelser+fra+s%c3%b8fartsstyrelsen Søfartsstyrelsen (2012, 15. november): Samling af danske søfartslove. Lokaliseret 6. februar 2015 nederst på siden: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0220.aspx?char=S   Bemærk… Kongsberg: Manualer til maskinrumssimulatoren kan rekvireres hos kursussekretæren på tlf. 72215560 eller mail training@simac.dk.

Vejledning til prøveafholdelse

Godkendelseslister