Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 156 resultat(er).

CETOP 2 Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators

Hydraulik CETOP 2 Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators Formål På kurset Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators får kursisten en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne varetage eftersyn, fejlfinding og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg.   Målsætninger Efter kurset kender deltageren de fysiske begreber og deres anvendelse i hydrauliske systemer. Kursisten kan overskue større hydrauliske systemers opbygning samt læse avancerede hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge hydrauliske systemer samt indregulere disse efter behov. Deltageren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation. I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.   Målgrupper Personale som har gennemført CETOP 1 Test eller har tilsvarende færdigheder.   Læringsmetoder Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten hands-on forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.   Indhold Kurset omfatter følgende emner: Grundlæggende principper for hydraulik Hydrauliksystemets komponenter Pumper Tanke og tilhørende udstyr Accumulatorer Actuatorer Hydrauliske kredsløb og kontrolfunktioner   Kursuslængde Kurset har en længde af 3 kursusdage fra 08.30 – 17.15.   Eksamen Der er ingen eksamen på dette kursus. Ved gennemført kursus får deltageren et kursusbevis for CETOP 2: Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators.   Beklædning SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.   Andre bemærkninger Dette kursus er adgangsgivende til CETOP 2: Certification test, men det anbefales for kursister, som ikke har anden erfaring og uddannelse inden for hydrauliske systemer end CETOP 1-certifikat også at gennemføre CETOP 2: Industrial Hydraulics Valves & Fluids før deltagelse i certificeringstesten.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

CETOP 2 Test

Hydraulik CETOP 2 Test Formål  Dette kursus indeholder KUN en certifikattest, hvorunder kursisten skal demonstrere en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne varetage eftersyn, fejlfinding og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg.   Målsætninger Efter kurset kender deltageren de fysiske begreber og deres anvendelse i hydrauliske systemer. Kursisten kan overskue større hydrauliske systemers opbygning samt læse avancerede hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge hydrauliske systemer samt indregulere disse efter behov. Deltageren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation. I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.   Målgrupper Personale som har gennemført CETOP 1 Test, CETOP 2: Industrial Hydraulics Valves & Fluids og CETOP 2: Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators eller har tilsvarende færdigheder.   Læringsmetoder Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten hands-on forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.   Indhold Kurset omfatter følgende emner:  Grundlæggende principper for hydraulik Hydrauliksystemets komponenter Ventiltyper Hydraulikvæsker Forurening og filtrering Pumper Tanke og tilhørende udstyr Accumulatorer Actuatorer Hydrauliske kredsløb og kontrolfunktioner   Kursuslængde Kurset har en længde af 2 kursusdage fra 0830 – 1715.   Eksamen Kurset afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen, som bestås ved minimum 60 % korrekt besvarelse, samt 2 gange 6 timers praktisk hydraulisk opgave, som vurderes bestået eller ikke bestået. Ved bestået kursus får deltageren et certifikat for Industrial Hydraulics CETOP 2.   Beklædning SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.   Andre bemærkninger Dette kursus opfylder det generelle adgangskrav til CETOP 3 kurser.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

Uddannelse for lodser

Danish Pilots   Below you will find the standards course SIMAC Training offers to Danish pilots. SIMAC offers the following standard courses: Pilotage Law for Danish Pilots   Please contact training@simac.dk for more information.

Lodsjura for danske lodser

Uddannelse for lodser Lodsjura for danske lodser Formål Formålet med kurset Lodsjura for danske lodser er at give lodsen et indblik i juridisk metode og gennemgå relevante juridiske områder til brug i det daglige virke. Kuristen får derudeover indsigt i de erstatnings- og straffesretlige sanktioner overfor en lods forpligtelser.   Målsætnigner Efter kurset har kursisten et godt kendskab til gældende internationale og nationale love, regler og andre bestemmelser, der er relevante for lodsningsområdet og lodsens forpligtelser.   Målgrupper Kurset henvender sig til danske lodser og lodsaspiranter.   Læringsmetoder Der gives timelektioner indenfor relevante juridiske fagområder for lodsen, herunder almindelige og specielle juridiske områder. Undervisningsformen er således foredrag om teoretiske emner og gennemgang af konkrete cases kombineret med diskussion og dialog mellem undervisere og lodser.   Indhold Kurset omfatter følgende emner: Lovgivningens og myndighedernes opbygning Lodsloven og gældende bekendtgørelser Lodsbetaling Lodsens pligter Lodspligt/lodstvang Lodsens ansvar – herunder sanktioner Erhvervelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Søforklaring/vidneforklaring Lodsens arbejdsretlige forhold Søloven – udvalgte områder Lovkrav til lodsningens udførelse.   Øvrige bemærkninger Kurset er udviklet i samarbejde med Det Statslige Lodsvæsen og opfylder uddannelseskravene til ”Lodsjura kursus for lodser” som fastsat i Bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis. Grundlaget for bekendtgørelsen er IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.8 og 6.3.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

Generhvervelse

Generhvervelse Hos SIMAC Training kan du tage generhvervelsesprøven og generhverve dine sønæringsrettigheder på samme eller lavere niveau som dit tidligere sønæringsbevis. Hos SIMAC Training kan du tage generhvervelsesprøven og generhverve dine sønæringsrettigheder på samme eller lavere niveau som dit tidligere sønæringsbevis. Generhvervelse – Maskinmester Generhvervelse – Navigatør Brandleder- eller søsikkerhedskursus

Generhvervelse - Maskinmester

Generhvervelser Generhvervelse - Maskinmester SÅDAN GØR DU:  1. Ansøg hos Søfartsstyrelsen Du skal som det første kontakte Søfartsstyrelsen, da det er dem, der beslutter, hvilke prøver du skal op i. Du kan finde Søfartsstyrelsens oplysninger om generhvervelse af sønæringsrettigheder her. Søfartsstyrelsen foretager derefter en individuel vurdering af din ansøgning, herunder hvilke prøver du skal bestå. Du modtager besked om resultatet af vurderingen direkte fra Søfartsstyrelsen.   2. Bestil tid til prøven Når du kender dine prøvekrav og har gennemført dit eventuelle brandleder- eller søsikkerhedskursus, kan du bestille tid til din afsluttende prøve hos SIMAC Training. Der kan forekomme ventetid på visse tider af året, så bestil i god tid.   3. Prøvekrav Baseret på Søfartsstyrelsens individuelle vurdering skal du bestå en række prøvekrav. Find dine prøvekrav ud fra det brev, du har modtaget fra Søfartsstyrelsen og oversigten over prøvekravene. Du kan generhverve dine sønæringsrettigheder på samme eller lavere niveau som dit tidligere sønæringsbevis. SIMAC Training tilbyder generhvervelsesprøven som: Skibsmaskinchef Skibsmaskinmester af 1. grad Skibsmaskinmester af 2. grad Vagthavende maskinmester Duelighedsbevis i motorpasning   4. Forberedelse til prøven Forberedelse til prøven er selvstudie. Vores erfaringer er, at det tager ca. tre uger at forberede sig til prøven alt afhængig af dine prøvekrav, samt om du har fået merit af Søfartsstyrelsen for nogle af kravene. Du kan finde en litteraturliste over de bøger, du skal læse i forbindelse med prøven i menuen over til venstre. Nogle af bøgerne skal du selv skaffe, andre kan du læse på SIMACs bibliotek. Hvilke du selv skal skaffe fremgår af litteraturlisten. Brug biblioteket Du er velkommen til at bruge SIMACs bibliotek – Open Learning Center  til at læse op til din prøve. Vi har samlet en del af bøgerne, og du kan bestille tid til at læse i dem hos bibliotekaren. Du skal komme i bibliotekets åbningstid, og bøgerne må ikke fjernes fra biblioteket. Du skal forvente at bruge ca. fire timer på biblioteket. Lej en simulator  Ønsker du inden prøven at lære vores maskinrumssimulator at kende, kan du leje simulatoren. Du aftaler en tid, får en kort introduktion og mulighed for at træne på egen hånd inden generhvervelsesprøven. Prisen er 2.500 kr. inkl. moms for tre timers leje.   5. Tag prøven Prøven afholdes på SIMAC i Svendborg. Sproget er dansk. Du skal have følgende med til din prøve: Det sønæringsbevis som skal fornyes (alternativt anden gyldig billedlegitimation) Gyldigt sundhedsbevis for søfarende Bevis for kurser der kræves gennemført i henhold til Søfartsstyrelsens krav (f.eks. brandbekæmpelse, betjening af redningsbåde, radiokurser mv.) Eventuel meddelelse fra Søfartsstyrelsen om lempelser i prøvekravene eller om supplerende prøvekrav Det originale brev fra Søfartsstyrelsen vedrørende dine prøvekrav.   6. Efter prøven SIMAC Training indberetter resultatet af prøven til Søfartsstyrelsen, som udsteder det nye sønæringsbevis. Du modtager dit bevis direkte fra Søfartsstyrelsen.

Generhvervelse - Navigatør

Generhvervelser Generhvervelse - Navigatør SÅDAN GØR DU: 1. Ansøg hos Søfartsstyrelsen Du skal som det første kontakte Søfartsstyrelsen, da det er dem, der beslutter, hvilke prøver du skal op i. Du kan finde Søfartsstyrelsens oplysninger om generhvervelse af sønæringsrettigheder her. Søfartsstyrelsen foretager derefter en individuel vurdering af din ansøgning, herunder hvilke prøver du skal bestå. Du modtager besked om resultatet af vurderingen direkte fra Søfartsstyrelsen.   2. Bestil tid til prøven Når du kender dine prøvekrav og har gennemført dit eventuelle brandleder- eller søsikkerhedskursus, kan du bestille tid til din afsluttende prøve hos SIMAC Training. Der kan forekomme ventetid på visse tider af året, så bestil i god tid.   3. Prøvekrav På baggrund af Søfartsstyrelsen vurdering skal du bestå en række prøvekrav. Find dine prøvekrav ud fra det brev, du har modtaget fra Søfartsstyrelsen og oversigten over prøvekravene. Du kan generhverve dine sønæringsrettigheder på samme eller lavere niveau som dit tidligere sønæringsbevis. SIMAC Training tilbyder generhvervelsesprøven som: Skibsfører Styrmand af 1. grad Styrmand af 2. grad   4. Forberedelse til prøven Forberedelsen til prøven er et selvstudie. Vores erfaringer er, at det tager ca. tre uger at forberede sig til prøven alt afhængig af dine prøvekrav, samt om du har fået merit af Søfartsstyrelsen for nogle af kravene. Du kan finde en litteraturliste over de bøger, du skal læse i forbindelse med prøven i menuen over til venstre. Nogle af bøgerne skal du selv skaffe, andre kan du læse på SIMACs bibliotek. Hvilke du selv skal skaffe fremgår af litteraturlisten. Brug biblioteketDu er velkommen til at bruge SIMACs bibliotek – Open Learning Center til at læse op til din prøve. Vi har samlet en del af bøgerne, og du kan bestille tid til at læse i dem hos bibliotekaren.   Du skal komme i bibliotekets åbningstid, og bøgerne må ikke fjernes fra biblioteket. Du skal forvente at bruge ca. fire timer på biblioteket. Lej en simulator Ønsker du inden prøven at lære vores radar-, ARPA-, ECDIS simulator at kende, kan du leje dig ind her på SIMAC. Du aftaler en tid, får en kort introduktion og mulighed for at træne på egen hånd inden generhvervelsesprøven. Prisen er 2.500 kr. inkl. moms for tre timers leje.   5. Tag prøven Prøven afholdes på SIMAC i Svendborg. Sproget er dansk.  Du skal have følgende med til din prøve: Det sønæringsbevis som skal fornyes (alternativt anden gyldig billedlegitimation) Gyldigt sundhedsbevis for søfarende Bevis for kurser der kræves gennemført i henhold til Søfartsstyrelsens krav (f.eks. brandbekæmpelse, betjening af redningsbåde, radiokurser mv.) Eventuel meddelelse fra Søfartsstyrelsen om lempelser i prøvekravene eller om supplerende prøvekrav Det originale brev fra Søfartsstyrelsen vedrørende dine prøvekrav.   6. Efter prøven SIMAC Training videresender resultatet af din prøve til Søfartsstyrelsen, som udsteder det nye sønæringsbevis. Du modtager dit bevis direkte fra Søfartsstyrelsen.  

Brandleder- eller søsikkerhedskursus

Generhvervelser Brandleder- eller søsikkerhedskursus Skal du i forbindelse med din generhvervelsesprøve som maskinmester på brandlederkursus eller søsikkerhedskursus, henviser SIMAC Training til en af følgende skoler: Udbydere af Brandleder- eller Søsikkerhedskursus: Svendborg Brandskole Nordsjællands Brand- og Redningsberedskab RESC (Korsør) Falck Nutec (Esbjerg) Århus Brandskole Nordjyllands Beredskab   Søsikkerhedskursus Svendborg Søfartsskole  

Specialkurser

Specialkurser Se hvilke specialkurser SIMAC Training tilbyder ved forespørgsel.Inden for Specialkurser udbyder SIMAC Training følgende kurser: Heay Lift (Online) Advanced Oil and Chemical Tanker Training (Online) Basic Polar Course Advanced Polar Course Conduct after capture/Maritime environments (CAC-MAR) Integrated personal assessment and BRM or ERM training Integrated bridge ressource management training Projektledelse Du er velkommen til at kontakte SIMAC Training, såfremt du ønsker at drøfte muligheden for et skræddersyet kursus i forhold til Jeres behov.

Projektledelse

Specialkurser Projektledelse Projekter i maritime organisationer Uddannelsen udbydes sammen med Fyns Maritime Klynge.   Forudsætninger: Praktisk erfaring med projekter i maritime organisationer.   Formål og sigte: At kursusdeltagere tilegner sig viden om projektledelse At kursusdeltager bliver i stand til at analysere og diskutere projekter ud fra et fagligt grundlag At kursusdeltageren opnår en forståelse for interaktionen mellem baseorganisationen og projektorganisationen At kursusdeltageren bliver i stand til at analysere egne projekter og interessenter ud fra et fagligt grundlag   Indhold: Definition af et projekt og projektfundamentet Projektmandatet, projektejer-rollen og planlægning af et projekt Organisering, opfølgning og ledelse af et projekt Forskellige projektypper og standarter inden for projektledelse Innovation og projekter (fra idé til projekt)   Målbeskrivelse: Ved kursets afslutning har kursisten: Viden om og forståelse for teorien bag projekter og projektledelse Viden om og forståelse for de mest grundlæggende projektledelsesværktøjer   Ved kursets afslutning skal kursisten kunne: Analysere projektoplæg samt udarbejde projektoplæg på baggrund af en projektidé Anvende grundlæggende projektledelsesværktøjer inden for projektledelse Give forslag til hensigtsmæssige tiltag på konkrete projekter Lede mindre projekter indenfor maritime organisationer   Kursusform: Kurset består af teoretiske og praktiske oplæg, dialogbaseret øvelser og arbejde i grupper. Oplæg er som udgangspunkt på dansk, men enkelte oplæg kan være på engelsk Kursistens vejledende totale arbejdsindsats er 135 timer fordelt på følgende timer: Forberedelse til kursus: ca. 70 timer Konfrontationstimer: ca. 30 timer Forberedelse af refleksions-opgave: ca. 35 timer   Undervisere: Thomas Gulløv Longhi er ansat som uddannelsesleder og kursusleder på SIMAC. Thomas har undervist i projektledelse i mere end 15 år og har en stor erfaring med såvel ledelse som projektledelse. Dette gælder udvikling og undervisning på alle niveauer af projektledelse fra grundlæggende kurser til kurser på bachelor, kandidat og masterniveau. Thomas har ligeledes stor erfaring i at arbejde med praktisk projektledelse i både offentlige og private organisationer. Thomas er uddannet Cand.merc. i International Management og har en ph.d. i erhvervsøkonomi. Thomas Holm Nordfeldt Rasmussen er ansat som lektor i specialiseringsteamet på SIMAC, og har undervist i nautiske fag og management fag på SIMAC i mere end 20 år. Endvidere har Thomas stor erfaring med afvikling af kurser og workshops i Innovation & Entreprenørskab. Han er uddannet Skibsfører og Navigationslærer – og har en MBA i Shipping & Logistik fra CBS. Kasper Hemmingsen er ansat som adjunkt i grundteoriteamet på SIMAC. Kasper er uddannet dual skibsofficer fra SIMAC og besidder dermed kompetencer på den nautiske såvel som den tekniske side. Kasper har siden 2015 været ansat på SIMAC, hvor han primært underviser på maskinmesteruddannelsen inden for termiske maskiner og anlæg. Kasper er endvidere i gang med at læse en Master i projekt- og innovationsledelse på SDU.   Evaluering: Kursisten afleverer en refleksionsopgave 14 dage efter afslutning af kurset, der bedømmes (assessed) (B/IB). Refleksionsopgaven kan udarbejdes på dansk/engelsk. Omfang: max. 10 sider (1 side = 2.400 anslag inkl. mellemrum) Indlevering: Opgaven fremsendes til training@simac.dk Betingelse for bedømmelse: Deltagelse i kursus (der vil være tilbud om egen-betalt ophold i forbindelse med kursus) Individuelt udarbejdet refleksions-dokument Opnåelse af bedømmelsen (B): Gives for en refleksions-opgave, der demonstrerer at: Kursisten demonstrerer en minimal acceptabel grad af opfyldelse af fagets kompetencemål i målbeskrivelsen. Ved bedømmelsen (B) udstedes et bevis for deltagelse og beståelse af kurset. Ved ikke bestået prøve i første forsøg gives mulighed for genindlevering af revideret refleksions-opgave.   Litteratur til kurset: Dette er et eksempel på litteratur. Den endelige litteratur meddeles kursisten i forbindelse med tilmelding. Andersen, E.S. & Eskerod, P. (2017) Projektsucces – Hvad enhver leder bør vide om projekter og projektledelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Udvalgte artikler og notater   Kursustidspunkt: Modul 1:            Forår 2020 (internatophold) Modul 2:            Forår 2020 (internatophold) Modul 3:            Forår 2020   Priser & tilmelding: Kontakt Lea fra ShareFifty5 for tilmelding. Lea ApolloLeder Start-up Hublea.hillerup.apollo@svendborg.dk