Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 137 resultat(er).

CETOP 1 Test

Hydraulik CETOP 1 Test Formål Til CETOP 1 certificeringstesten demonstrerer deltageren en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne assistere ved eftersyn og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg. Ydermere vil deltageren demonstrere opbygning af hydrauliske anlæg med rørføring og slanger ud fra komplette hydrauliske diagrammer med tilhørende systembeskrivelser.   Målsætninger Ved bestået certificeringstest kender certifikatindehaveren de grundlæggende fysiske begreber og deres anvendelse. Certifikatindehaveren kan forstå grundlæggende hydrauliske systemers opbygning samt læse simple hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan certifikatindehaveren opbygge et simpelt hydraulisk system samt indregulere dette. Certifikatindehaveren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og vedligehold. Certifikatindehaveren har derudover demonstreret en acceptabel forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet omkring hydrauliske systemer.   Målgrupper Personale som har nogen erfaring i arbejdet med hydrauliske systemer. Som et minimum bør kurset CETOP 1 Power Hydraulics være gennemført inden testen.   Læringsmetoder Til certificeringstesten foregår der ingen undervisning. Dog kan der forekomme instruktion i anvendelsen af specifikke procedurer og værktøjer, men i så fald skal deltageren umiddelbart efter demonstrere fuld anvendelseskompetence.   Indhold Certificeringstesten omfatter følgende emner: Grundlæggende principper for hydraulik  Opbygning af simple hydrauliske systemer  Simple komponenters funktion og virkemåde  Design og tildannelse af rør til hydrauliske systemer  Hydraulikvæskers egenskaber  Renhedskrav til hydraulikvæsker  First line management  Procedurer for vedligehold Kursuslængde Certificeringstesten har en længde af 1 dag fra 08.30 – 16.00.   Eksamen Certificeringstesten starter med en 0,5 times introduktion til forløbet, efterfulgt af 2 timers skriftlig eksamen, som bestås ved minimum 60 % korrekt besvarelse, frokostpause, efterfulgt af en 4 timers praktisk hydraulisk opgave i blandt andet rørarbejde, opbygning af hydrauliske anlæg og idriftsættelse, som vurderes bestået eller ikke bestået. Der sluttes af med samlet bedømmelse og eventuel tildeling af certifikat ved positivt resultat. Ved bestået eksamen får deltageren et certifikat for Power Hydraulics CETOP 1.   Beklædning SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle praktiske opgaver foregår i vores hydraulik-lab.   Andre bemærkninger Certifikatet er påkrævet ved en række arbejder blandt andet under NORSOK og er derudover adgangsgivende til den videregående kursusrække til CETOP 2. Yderligere information kan findes i CETOP-direktivet for Power Hydraulics: CETOP 1   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

CETOP 2 Industrial Hydraulics, Valves & Fluids

Hydraulik CETOP 2 Industrial Hydraulics, Valves & Fluids Formål På kurset Industrial Hydraulics Valves & Fluids får kursisten en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne varetage eftersyn, fejlfinding og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg.   Målsætninger Efter kurset kender deltageren de fysiske begreber og deres anvendelse i hydrauliske systemer. Kursisten kan overskue større hydrauliske systemers opbygning samt læse avancerede hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge hydrauliske systemer samt indregulere disse efter behov. Deltageren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation. I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet   Målgrupper Personale som har gennemført CETOP 1 Test eller har tilsvarende færdigheder.   Læringsmetoder Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten hands-on forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.   Indhold Kurset omfatter følgende emner: Grundlæggende principper for hydraulik Hydrauliksystemets komponenter Ventiltyper Hydraulikvæsker Forurening og filtrering Hydrauliske kredsløb og kontrolfunktioner   Kursuslængde Kurset har en længde af 3 kursusdage fra 08.30 – 17.15.   Eksamen Der er ingen eksamen på dette kursus. Ved gennemført kursus får deltageren et kursusbevis for CETOP 2: Industrial Hydraulics Valves & Fluids.   Beklædning SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj og sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.   Andre bemærkninger Dette kursus er adgangsgivende til CETOP 2: Certification test, men det anbefales for kursister, som ikke har anden erfaring og uddannelse inden for hydrauliske systemer end CETOP 1-certifikat også at gennemføre CETOP 2: Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators før deltagelse i certificeringstesten.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

CETOP 2 Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators

Hydraulik CETOP 2 Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators Formål På kurset Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators får kursisten en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne varetage eftersyn, fejlfinding og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg.   Målsætninger Efter kurset kender deltageren de fysiske begreber og deres anvendelse i hydrauliske systemer. Kursisten kan overskue større hydrauliske systemers opbygning samt læse avancerede hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge hydrauliske systemer samt indregulere disse efter behov. Deltageren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation. I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.   Målgrupper Personale som har gennemført CETOP 1 Test eller har tilsvarende færdigheder.   Læringsmetoder Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten hands-on forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.   Indhold Kurset omfatter følgende emner: Grundlæggende principper for hydraulik Hydrauliksystemets komponenter Pumper Tanke og tilhørende udstyr Accumulatorer Actuatorer Hydrauliske kredsløb og kontrolfunktioner   Kursuslængde Kurset har en længde af 3 kursusdage fra 08.30 – 17.15.   Eksamen Der er ingen eksamen på dette kursus. Ved gennemført kursus får deltageren et kursusbevis for CETOP 2: Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators.   Beklædning SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.   Andre bemærkninger Dette kursus er adgangsgivende til CETOP 2: Certification test, men det anbefales for kursister, som ikke har anden erfaring og uddannelse inden for hydrauliske systemer end CETOP 1-certifikat også at gennemføre CETOP 2: Industrial Hydraulics Valves & Fluids før deltagelse i certificeringstesten.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

CETOP 2 Test

Hydraulik CETOP 2 Test Formål  Dette kursus indeholder KUN en certifikattest, hvorunder kursisten skal demonstrere en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne varetage eftersyn, fejlfinding og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg.   Målsætninger Efter kurset kender deltageren de fysiske begreber og deres anvendelse i hydrauliske systemer. Kursisten kan overskue større hydrauliske systemers opbygning samt læse avancerede hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge hydrauliske systemer samt indregulere disse efter behov. Deltageren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation. I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.   Målgrupper Personale som har gennemført CETOP 1 Test, CETOP 2: Industrial Hydraulics Valves & Fluids og CETOP 2: Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators eller har tilsvarende færdigheder.   Læringsmetoder Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten hands-on forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.   Indhold Kurset omfatter følgende emner:  Grundlæggende principper for hydraulik Hydrauliksystemets komponenter Ventiltyper Hydraulikvæsker Forurening og filtrering Pumper Tanke og tilhørende udstyr Accumulatorer Actuatorer Hydrauliske kredsløb og kontrolfunktioner   Kursuslængde Kurset har en længde af 2 kursusdage fra 0830 – 1715.   Eksamen Kurset afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen, som bestås ved minimum 60 % korrekt besvarelse, samt 2 gange 6 timers praktisk hydraulisk opgave, som vurderes bestået eller ikke bestået. Ved bestået kursus får deltageren et certifikat for Industrial Hydraulics CETOP 2.   Beklædning SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.   Andre bemærkninger Dette kursus opfylder det generelle adgangskrav til CETOP 3 kurser.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

Uddannelse for lodser

Danish Pilots   Below you will find the standards course SIMAC Training offers to Danish pilots. SIMAC offers the following standard courses: Pilotage Law for Danish Pilots   Please contact training@simac.dk for more information.

Lodsjura for danske lodser

Uddannelse for lodser Lodsjura for danske lodser Formål Formålet med kurset Lodsjura for danske lodser er at give lodsen et indblik i juridisk metode og gennemgå relevante juridiske områder til brug i det daglige virke. Kuristen får derudeover indsigt i de erstatnings- og straffesretlige sanktioner overfor en lods forpligtelser.   Målsætnigner Efter kurset har kursisten et godt kendskab til gældende internationale og nationale love, regler og andre bestemmelser, der er relevante for lodsningsområdet og lodsens forpligtelser.   Målgrupper Kurset henvender sig til danske lodser og lodsaspiranter.   Læringsmetoder Der gives timelektioner indenfor relevante juridiske fagområder for lodsen, herunder almindelige og specielle juridiske områder. Undervisningsformen er således foredrag om teoretiske emner og gennemgang af konkrete cases kombineret med diskussion og dialog mellem undervisere og lodser.   Indhold Kurset omfatter følgende emner: Lovgivningens og myndighedernes opbygning Lodsloven og gældende bekendtgørelser Lodsbetaling Lodsens pligter Lodspligt/lodstvang Lodsens ansvar – herunder sanktioner Erhvervelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Søforklaring/vidneforklaring Lodsens arbejdsretlige forhold Søloven – udvalgte områder Lovkrav til lodsningens udførelse.   Øvrige bemærkninger Kurset er udviklet i samarbejde med Det Statslige Lodsvæsen og opfylder uddannelseskravene til ”Lodsjura kursus for lodser” som fastsat i Bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis. Grundlaget for bekendtgørelsen er IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.8 og 6.3.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

Generhvervelse

Generhvervelse Hos SIMAC Training kan du tage generhvervelsesprøven og generhverve dine sønæringsrettigheder på samme eller lavere niveau som dit tidligere sønæringsbevis. Hos SIMAC Training kan du tage generhvervelsesprøven og generhverve dine sønæringsrettigheder på samme eller lavere niveau som dit tidligere sønæringsbevis. Generhvervelse – Maskinmester Generhvervelse – Navigatør Brandleder- eller søsikkerhedskursus

Generhvervelse - Maskinmester

Generhvervelser Generhvervelse - Maskinmester SÅDAN GØR DU:  1. Ansøg hos Søfartsstyrelsen Du skal som det første kontakte Søfartsstyrelsen, da det er dem, der beslutter, hvilke prøver du skal op i. Du kan finde Søfartsstyrelsens oplysninger om generhvervelse af sønæringsrettigheder her. Søfartsstyrelsen foretager derefter en individuel vurdering af din ansøgning, herunder hvilke prøver du skal bestå. Du modtager besked om resultatet af vurderingen direkte fra Søfartsstyrelsen.   2. Bestil tid til prøven Når du kender dine prøvekrav og har gennemført dit eventuelle brandleder- eller søsikkerhedskursus, kan du bestille tid til din afsluttende prøve hos SIMAC Training. Der kan forekomme ventetid på visse tider af året, så bestil i god tid.   3. Prøvekrav Baseret på Søfartsstyrelsens individuelle vurdering skal du bestå en række prøvekrav. Find dine prøvekrav ud fra det brev, du har modtaget fra Søfartsstyrelsen og oversigten over prøvekravene. Du kan generhverve dine sønæringsrettigheder på samme eller lavere niveau som dit tidligere sønæringsbevis. SIMAC Training tilbyder generhvervelsesprøven som: Skibsmaskinchef Skibsmaskinmester af 1. grad Skibsmaskinmester af 2. grad Vagthavende maskinmester Duelighedsbevis i motorpasning   4. Forberedelse til prøven Forberedelse til prøven er selvstudie. Vores erfaringer er, at det tager ca. tre uger at forberede sig til prøven alt afhængig af dine prøvekrav, samt om du har fået merit af Søfartsstyrelsen for nogle af kravene. Du kan finde en litteraturliste over de bøger, du skal læse i forbindelse med prøven i menuen over til venstre. Nogle af bøgerne skal du selv skaffe, andre kan du læse på SIMACs bibliotek. Hvilke du selv skal skaffe fremgår af litteraturlisten. Brug biblioteket Du er velkommen til at bruge SIMACs bibliotek – Open Learning Center  til at læse op til din prøve. Vi har samlet en del af bøgerne, og du kan bestille tid til at læse i dem hos bibliotekaren. Du skal komme i bibliotekets åbningstid, og bøgerne må ikke fjernes fra biblioteket. Du skal forvente at bruge ca. fire timer på biblioteket. Lej en simulator  Ønsker du inden prøven at lære vores maskinrumssimulator at kende, kan du leje simulatoren. Du aftaler en tid, får en kort introduktion og mulighed for at træne på egen hånd inden generhvervelsesprøven. Prisen er 2.500 kr. inkl. moms for tre timers leje.   5. Tag prøven Prøven afholdes på SIMAC i Svendborg. Sproget er dansk. Du skal have følgende med til din prøve: Det sønæringsbevis som skal fornyes (alternativt anden gyldig billedlegitimation) Gyldigt sundhedsbevis for søfarende Bevis for kurser der kræves gennemført i henhold til Søfartsstyrelsens krav (f.eks. brandbekæmpelse, betjening af redningsbåde, radiokurser mv.) Eventuel meddelelse fra Søfartsstyrelsen om lempelser i prøvekravene eller om supplerende prøvekrav Det originale brev fra Søfartsstyrelsen vedrørende dine prøvekrav.   6. Efter prøven SIMAC Training indberetter resultatet af prøven til Søfartsstyrelsen, som udsteder det nye sønæringsbevis. Du modtager dit bevis direkte fra Søfartsstyrelsen.

Generhvervelse - Navigatør

Generhvervelser Generhvervelse - Navigatør SÅDAN GØR DU: 1. Ansøg hos Søfartsstyrelsen Du skal som det første kontakte Søfartsstyrelsen, da det er dem, der beslutter, hvilke prøver du skal op i. Du kan finde Søfartsstyrelsens oplysninger om generhvervelse af sønæringsrettigheder her. Søfartsstyrelsen foretager derefter en individuel vurdering af din ansøgning, herunder hvilke prøver du skal bestå. Du modtager besked om resultatet af vurderingen direkte fra Søfartsstyrelsen.   2. Bestil tid til prøven Når du kender dine prøvekrav og har gennemført dit eventuelle brandleder- eller søsikkerhedskursus, kan du bestille tid til din afsluttende prøve hos SIMAC Training. Der kan forekomme ventetid på visse tider af året, så bestil i god tid.   3. Prøvekrav På baggrund af Søfartsstyrelsen vurdering skal du bestå en række prøvekrav. Find dine prøvekrav ud fra det brev, du har modtaget fra Søfartsstyrelsen og oversigten over prøvekravene. Du kan generhverve dine sønæringsrettigheder på samme eller lavere niveau som dit tidligere sønæringsbevis. SIMAC Training tilbyder generhvervelsesprøven som: Skibsfører Styrmand af 1. grad Styrmand af 2. grad   4. Forberedelse til prøven Forberedelsen til prøven er et selvstudie. Vores erfaringer er, at det tager ca. tre uger at forberede sig til prøven alt afhængig af dine prøvekrav, samt om du har fået merit af Søfartsstyrelsen for nogle af kravene. Du kan finde en litteraturliste over de bøger, du skal læse i forbindelse med prøven i menuen over til venstre. Nogle af bøgerne skal du selv skaffe, andre kan du læse på SIMACs bibliotek. Hvilke du selv skal skaffe fremgår af litteraturlisten. Brug biblioteketDu er velkommen til at bruge SIMACs bibliotek – Open Learning Center til at læse op til din prøve. Vi har samlet en del af bøgerne, og du kan bestille tid til at læse i dem hos bibliotekaren.   Du skal komme i bibliotekets åbningstid, og bøgerne må ikke fjernes fra biblioteket. Du skal forvente at bruge ca. fire timer på biblioteket. Lej en simulator Ønsker du inden prøven at lære vores radar-, ARPA-, ECDIS simulator at kende, kan du leje dig ind her på SIMAC. Du aftaler en tid, får en kort introduktion og mulighed for at træne på egen hånd inden generhvervelsesprøven. Prisen er 2.500 kr. inkl. moms for tre timers leje.   5. Tag prøven Prøven afholdes på SIMAC i Svendborg. Sproget er dansk.  Du skal have følgende med til din prøve: Det sønæringsbevis som skal fornyes (alternativt anden gyldig billedlegitimation) Gyldigt sundhedsbevis for søfarende Bevis for kurser der kræves gennemført i henhold til Søfartsstyrelsens krav (f.eks. brandbekæmpelse, betjening af redningsbåde, radiokurser mv.) Eventuel meddelelse fra Søfartsstyrelsen om lempelser i prøvekravene eller om supplerende prøvekrav Det originale brev fra Søfartsstyrelsen vedrørende dine prøvekrav.   6. Efter prøven SIMAC Training videresender resultatet af din prøve til Søfartsstyrelsen, som udsteder det nye sønæringsbevis. Du modtager dit bevis direkte fra Søfartsstyrelsen.  

Brandleder- eller søsikkerhedskursus

Generhvervelser Brandleder- eller søsikkerhedskursus Skal du i forbindelse med din generhvervelsesprøve som maskinmester på brandlederkursus eller søsikkerhedskursus, henviser SIMAC Training til en af følgende skoler: Udbydere af Brandleder- eller Søsikkerhedskursus: Svendborg Brandskole Nordsjællands Brand- og Redningsberedskab RESC (Korsør) Falck Nutec (Esbjerg) Århus Brandskole Nordjyllands Beredskab   Søsikkerhedskursus Svendborg Søfartsskole