Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 156 resultat(er).

PLC i maskinstyring

Automation og elektrisk PLC i maskinstyring Formål og kursusindhold: Kurset– PLC i Maskinstyring giver kursisten viden og forståelse af de grundlæggende PLC principper. Kursisten lærer, hvordan et basis PLC-system er bygget op, hvordan man bruger programmerings-værktøjer m.m. Kursisten får derigennem en bred introduktion til maskinstyring og kompetencer i forhold til drift, vedligehold og fejlfinding i integrerede kontrolsystemer.    Efter kurset har kursisten viden om programdokumentation, programmering af PLC ved hjælp af programmeringsoftware, fejlfinde og udføre SAT (System Acceptance Testing) og FAT (Factory Acceptance Test).      Målgruppe: Kurset i PLC i Maskinstyring henvender sig til faggrupper, der arbejder med PLC.   Varighed: 1 dag  

PLC - Profibus og OPC/SCADA

Automation og elektrisk PLC - Profibus og OPC/SCADA Formål og kursusindhold: Kurset i PLC, Profibus og OPC/SCADA teknologi kvalificerer kursisten til en sikker håndtering af Feldbus netværk og anvendelse af dataudveksling i OPC/SCADA-systemer. I løbet af kurset får kursisten viden om vedligeholdelse, fejlfinding, dataudveksling og opsætning af interfaces (HMI og SCADA). Efter gennemførelse af kurset har kursisten en god forståelse af konfigurationen og funktionen af PLCere i netværk. Kursisten har endvidere fået forståelsen for de grundlæggende principper og konfigurationen af feldbussystemer og operatørpaneler og kan foretage programændringer og fejlfinding i industrielle automationsløsninger med distribueret I/O. Kurset i PLC, Profibus og OPC/SCADA henvender sig servicepersonale, som er involveret i betjening, vedligeholdelse, problemløsning eller drift af PLC-kontrolleret udstyr. Adgangskrav/målgruppe: Deltagere på kurset skal have gennemført kurset PLC i Maskinstyring eller på anden måde have tilegnet sig tilsvarende kompetencer. Varighed: 3 dage Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.

SRO Anlæg

Automation og elektrisk SRO Anlæg   Formål og kursusindhold: På kurset “SRO anlæg” vil kursisten få et bredt og grundlæggende kendskab til procesautomation med Styring, Regulering og Overvågning af SRO anlæg samt blive opdateret om udvikling indenfor procesautomation.  Efter kurset forstår kursisten SRO anlægs opbygning og funktion og har opnået et godt kendskab til terminologi og principper. Kursisten vil endvidere have en generel forståelse af SRO anlægs anvendelsesmuligheder til styring og regulering af procestekniske installationer.    Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til driftspersonale, maskinmestre, ingeniører, elektrikere og tilsvarende faggrupper uden forudgående eller med et begrænset kendskab til SRO anlæg.   Varighed: 2 dage   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.   Tilmeld 

Regulering i SRO

Automation og elektrisk Regulering i SRO   Formål og kursusindhold: På kurset “Regulering i SRO anlæg” får kursisten et grundigt kendskab til de praktiske og teoretiske emner omkring reguleringsteknik i SRO anlæg. Kursets emner er generelle, hvilket giver kursisten en bred viden, og undervisningen er baseret på anlæg, der er automatiserede med moderne integrerede automationsanlæg.  Efter at have gennemført kurset i Regulering i SRO anlæg, vil kursisten have de kompetencer, som er nødvendige for at kunne varetage driftsansvaret på procesanlæg.    Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til driftspersonale, maskinmestre, ingeniører og tilsvarende faggrupper uden eller med et begrænset kendskab til reguleringsteknik.  Deltagere på kurset skal enten have gennemført kurset ”SRO i anlæg” eller på anden måde have erhvervet sig tilsvarende kompetencer.    Varighed: 2 dage   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.   Tilmeld 

Fejlsøgning på Maritime Installationer

Automation og elektrisk Fejlsøgning på Maritime Installationer Formål og kursusindhold: Formålet med dette kursus er at komme i dybden med den praktiske måling og fejlsøgning på maritime elektriske anlæg. Ved måling på spændingsførende anlæg, vil der i dette kursus være lagt vægt på sikkerhed i forbindelse med fejlsøgningen, herunder korrekt anvendelse og iførelse af sikkerhedsudstyr og anvendelse af korrekt måleudstyr. Kurset tager udgangspunkt i nøgle- og hovedstrømsskemaer, dette være såvel færdige som ufærdige dokumentationer og herunder egen opbygning af mindre styretavler. Adgangskrav/målgruppe: Elektrikere og maskinmestre Varighed: 2 dage Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.

Grundlæggende Elektronik

Automation og elektrisk Grundlæggende Elektronik (Online)   Formål og kursusindhold: Formålet med dette kursus er at komme i dybden med den grundlæggende elektroteknik igennem ohms lov. Der gives en grundig gennemgang af spænding, strøm og modstand, hvor der anvendes metaforer for forståelsen. Kurset vil indeholde følgende elementer: Grundlæggende elektroteknisk forståelse Historie-timen, herunder baggrund for elektroteknik Begreberne elektrisk strøm, spænding og modstand Forskel mellem DC og AC Opbygning af et batteri (bly – og litium-akkumulator) Farerne ved at arbejde under spænding Sikring af elektriske anlæg Førstehjælp ved el-ulykker En lille praktisk øvelse, vedr. det at arbejder under spænding   Adgangskrav/målgruppe: Der kræves ingen forudsætninger på kurset for at deltage.   Varighed: 1 dag   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.   Tilmeld 

Hydraulik

Hydraulics See the list of SIMAC Training's standard courses within hydraulics. You can also contact SIMAC Training for custom courses.SIMAC offers the following standard courses: Power Hydraulics – CETOP 1 Industrial Hydraulics – CETOP 2, 2 weeks   In addition to our various standard courses, we are equally pleased to offer individual courses tailor-made to match the specific needs and wishes of our customers. Please contact training@simac.dk for more information.

CETOP 1 Power Hydraulics

Hydraulik CETOP 1 Power Hydraulics Formål På kurset Power Hydraulics – CETOP 1 får kursisten en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne assistere ved eftersyn og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg. Ydermere vil deltageren være i stand til at kunne opbygge hydrauliske anlæg med rørføring og slanger ud fra komplette hydrauliske diagrammer med tilhørende systembeskrivelser. Dette kursus kvalificerer deltageren til certificering på CETOP 1-niveau.   Målsætninger Efter kurset kender kursisten de grundlæggende fysiske begreber og deres anvendelse. Deltageren kan forstå grundlæggende hydrauliske systemers opbygning samt læse simple hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge et simpelt hydraulisk system samt indregulere dette. Kursisten forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation. I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.   Målgrupper Personale som har lidt eller ingen erfaring i arbejdet med hydrauliske systemer.   Læringsmetoder Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten en hands-on-forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.   Indhold Kurset omfatter følgende emner: Grundlæggende principper for hydraulik  Opbygning af simple hydrauliske systemer  Simple komponenters funktion og virkemåde  Design og tildannelse af rør til hydrauliske systemer  Hydraulikvæskers egenskaber  Renhedskrav til hydraulikvæsker  First line management  Procedurer for vedligehold   Kursuslængde Kurset har en længde af 3 kursusdage fra 08.30 – 17.15.   Eksamen Ved gennemført kursus får deltageren et kursusbevis.   Beklædning SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-laboratorie.   Andre bemærkninger Dette kursus er adgangsgivende til CETOP 1 Test. Det anbefales ikke at tage testen i umiddelbar forlængelse af kurset med mindre kursisten i forvejen har erfaring med rørarbejde til trykbærende anlæg. Såfremt dette ikke er tilfældet, anbefales det at kursisten opnår erfaring med rørarbejde inden aflæggelse af CETOP 1 Test.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

CETOP 1 Test

Hydraulik CETOP 1 Test Formål Til CETOP 1 certificeringstesten demonstrerer deltageren en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne assistere ved eftersyn og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg. Ydermere vil deltageren demonstrere opbygning af hydrauliske anlæg med rørføring og slanger ud fra komplette hydrauliske diagrammer med tilhørende systembeskrivelser.   Målsætninger Ved bestået certificeringstest kender certifikatindehaveren de grundlæggende fysiske begreber og deres anvendelse. Certifikatindehaveren kan forstå grundlæggende hydrauliske systemers opbygning samt læse simple hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan certifikatindehaveren opbygge et simpelt hydraulisk system samt indregulere dette. Certifikatindehaveren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og vedligehold. Certifikatindehaveren har derudover demonstreret en acceptabel forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet omkring hydrauliske systemer.   Målgrupper Personale som har nogen erfaring i arbejdet med hydrauliske systemer. Som et minimum bør kurset CETOP 1 Power Hydraulics være gennemført inden testen.   Læringsmetoder Til certificeringstesten foregår der ingen undervisning. Dog kan der forekomme instruktion i anvendelsen af specifikke procedurer og værktøjer, men i så fald skal deltageren umiddelbart efter demonstrere fuld anvendelseskompetence.   Indhold Certificeringstesten omfatter følgende emner: Grundlæggende principper for hydraulik  Opbygning af simple hydrauliske systemer  Simple komponenters funktion og virkemåde  Design og tildannelse af rør til hydrauliske systemer  Hydraulikvæskers egenskaber  Renhedskrav til hydraulikvæsker  First line management  Procedurer for vedligehold Kursuslængde Certificeringstesten har en længde af 1 dag fra 08.30 – 16.00.   Eksamen Certificeringstesten starter med en 0,5 times introduktion til forløbet, efterfulgt af 2 timers skriftlig eksamen, som bestås ved minimum 60 % korrekt besvarelse, frokostpause, efterfulgt af en 4 timers praktisk hydraulisk opgave i blandt andet rørarbejde, opbygning af hydrauliske anlæg og idriftsættelse, som vurderes bestået eller ikke bestået. Der sluttes af med samlet bedømmelse og eventuel tildeling af certifikat ved positivt resultat. Ved bestået eksamen får deltageren et certifikat for Power Hydraulics CETOP 1.   Beklædning SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle praktiske opgaver foregår i vores hydraulik-lab.   Andre bemærkninger Certifikatet er påkrævet ved en række arbejder blandt andet under NORSOK og er derudover adgangsgivende til den videregående kursusrække til CETOP 2. Yderligere information kan findes i CETOP-direktivet for Power Hydraulics: CETOP 1   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

CETOP 2 Industrial Hydraulics, Valves & Fluids

Hydraulik CETOP 2 Industrial Hydraulics, Valves & Fluids Formål På kurset Industrial Hydraulics Valves & Fluids får kursisten en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne varetage eftersyn, fejlfinding og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg.   Målsætninger Efter kurset kender deltageren de fysiske begreber og deres anvendelse i hydrauliske systemer. Kursisten kan overskue større hydrauliske systemers opbygning samt læse avancerede hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge hydrauliske systemer samt indregulere disse efter behov. Deltageren forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation. I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet   Målgrupper Personale som har gennemført CETOP 1 Test eller har tilsvarende færdigheder.   Læringsmetoder Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten hands-on forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.   Indhold Kurset omfatter følgende emner: Grundlæggende principper for hydraulik Hydrauliksystemets komponenter Ventiltyper Hydraulikvæsker Forurening og filtrering Hydrauliske kredsløb og kontrolfunktioner   Kursuslængde Kurset har en længde af 3 kursusdage fra 08.30 – 17.15.   Eksamen Der er ingen eksamen på dette kursus. Ved gennemført kursus får deltageren et kursusbevis for CETOP 2: Industrial Hydraulics Valves & Fluids.   Beklædning SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj og sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-lab.   Andre bemærkninger Dette kursus er adgangsgivende til CETOP 2: Certification test, men det anbefales for kursister, som ikke har anden erfaring og uddannelse inden for hydrauliske systemer end CETOP 1-certifikat også at gennemføre CETOP 2: Industrial Hydraulics Power Pack & Actuators før deltagelse i certificeringstesten.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld